Založ si blog

Ženy v politike

Vo všeobecnosti u nás prevláda názor, že politika je dominantou mužov. Prinášame názor poslankyne na úlohu ženy v spoločnosti.

Tento názor a realita v tejto veci sú vo vzácnej, hoci veľmi zlej, politickej zhode. V hodnotení vychádzam z politiky, ktorá je vecou verejnou, resp. komunitnou, presnejšie celospoločenskou. Do akej miery sú politici oprávnení zastupovať alebo vládnuť nad občanmi? To by predsa malo byť vecou verejnej celospoločenskej dohody. Je to však absurdne naopak, a to sa týka aj reálnej participácie žien vo všeobecnej politike.

Súčasťou dominancie mužov v politike sú voľby. Najprv je dohoda, ako si niekoho zvolíme, a potom už niet dohody o tom, ako má vládnuť ten zvolený politik. Uvedená absurdita je totalitný princíp sprevádzaný demokratickou voľbou. Neexistujú reálne dôkazy, ktoré by túto tézu vyvrátili.

Preto je vzácna každá žena, ktorá dostane vo voľbách mandát od občanov, resp. je zvolená do verejnej funkcie. Treba povedať aj to, že žiadna žena nie je skutočne pripustená ku „kormidlu“ v politike. Aj keď žena disponuje legislatívne vymedzenými a osobnostne prítomnými kompetenciami, aj tak je odstavená od „kormidla“. Dovolím si tvrdiť, že sa to až v 100 percentách dotýka slovenských političiek. Lebo zvolené a do politiky zaradené ženy sú vždy posunuté do „podriadeného“ vzťahu „pod mužov“, a to dokonca aj nelegálne – často pod oficiálne nižšie zaradených, alebo až pod nekompetentných mužov.

Problém je zložitejší a v aktuálnom čase ho žiadna legislatíva neobsiahne. Dogmy princípu mužskej dominancie, resp. mužské formy vládnutia si zaslúžia definíciu, pomenovanie. Až potom môžeme nájsť spôsob ako dogmy definitívne vylúčime zo sociálneho vedomia.

Iné korene toho istého problému vidím v tradičnom princípe „žien pod mužmi“, čo je obzvlášť hlboko zakorenená dogma v kolektívnom vedomí ľudstva posilňovaná klerickými (judaistickými, hinduistickými, kresťanskými, islamskými) stavmi, podľa rôznych poučiek v Knihe múdrostí, v Žalmoch, v Listoch sv. apoštola Pavla, ba aj v Koráne, alebo aj v indických najstarších védach, či najmodernejších učeniach bráhma.

V tradovanom politickom systéme riadenia spoločnosti, ktorému možno dať nálepku európsky politický systém (je úplne jedno, či je pri moci socialistická alebo pravicová vláda), stále vidíme rovnaký európsky politický systém budovaný na princípe upevňovania získanej moci. Princíp všeobecného blaha je potlačený starosťou o moc.

Ženský mentálny princíp reprezentovaný archetypom matky s vyššou mierou zodpovednosti, empatie a pozitivity, sa stráca v európskom politickom systéme, kde je potlačený mužským mentálnym princípom, ktorý je reprezentovaný archetypom  lovca – bojovníka nielen jeho tvorivosťou, ale najmä povrchnosťou, nezodpovednosťou, tvrdosťou, expanzionizmom, agresivitou, egocentrizmom a upevňovaním získanej moci.

V konaní žien političiek, ktoré už pôsobia v politike, sa vždy už po krátkom čase objavuje mužský mentálny princíp, a to aj vtedy, keď majú dostatok priestoru na svoju archetypálnu materinskú sebarealizáciu. Typickým príkladom zmužilej političky, thatcherizmu, bola britská IronLady Margaret Thatcher, železná pani, premiérka od 03. 5. 1979 do 22. 11. 1990. Ženy v politike obvykle „obliekajú“ na seba mužský avatar popierajúc svoju materinskú ženskosť. Robia tak v záujme svojej kariéry s túžbou stať sa zbožňovanými političkami. Paradoxne vzniká opačný dojem, ako keby ženy absolútne neparticipovali na štátnej moci, ani na politickom živote spoločnosti. Ženy chýbajú v optike občana. Občan je donútený vidieť zmužilú političku.  Videli sme to opakovane a vidíme to stále dokonca aj na Slovensku a v celej Európskej únii. Dá sa mužský avatar liečiť? Napríklad presadzovaním ženského mentálneho princípu v parlamente? Pracujem v NR SR v úlohe ženy  ktorá chráni najslabšie vrstvy pracujúcich občanov našej spoločnosti. Mám za sebou takmer rok, ale zatiaľ bez evidentného legislatívneho výsledku. Na druhej strane mám za sebou množstvo víťazných aktivít pre občanov v individuálnych bojoch proti mobbingu. Za tým účelom som založila Občianske združenie Práca a vzťahy (OZ PaV), v ktorého rámci  zastupujem poškodené osoby v súdnych sporoch, vykonávam právne poradenstvo,  posudzujem občanom prípady mobbingu a  bossingu na pracovisku, lebo ako právnička mám bohaté skúsenosti z oblasti sociológie, práce a vzťahov.

Môj ženský princíp presadzujem v ochrane slabých. V parlamentných legislatívnych snahách som  narazila na dominantný mužský mentálny princíp. Dokonca vo vlastnom poslaneckom  klube Obyčajní Ľudia a Nezávislé Osobnosti boli moje návrhy zablokované a zatiaľ  to kolegovia muži robia opakovane bez skúmania opodstatnenosti, len, aby nemuseli riešiť problémy všetkých občanov nášho Slovenska.

Iná prekážka stojaca pred ženami v politike v posledných dvoch desaťročiach je viditeľná ako pokračovanie dokriveného praktizovania verejnej moci. Funguje ako zlý politický princíp – to je dedičstvo mužského princípu z komunistických strán. Mužský dedičný politický princíp žije v najnegatívnejšom obraze najmä ako mužský princíp zakomponovaný do pravicového politického aparátu, a zdá sa, akoby bol nezničiteľný. Cieľom politického princípu  je moc. Nedávna minulosť ukázala priam  radosť  z moci,  ktorá svojou nehanebnou naliehavosťou  a neschopnosťou ovládania sa  pripomína,  že slušný človek by sa tak nemal správať.

Čo je zvlášť skľučujúce v posledných  dvoch desaťročiach od začiatku „víťazného“  ťaženia našich súčasných „zlatokopov politikov“, to  je práve politika „neohroziteľného“ princípu jediného možného spôsobu.  Podľa tohto princípu sú všetky ostatné  návrhy zlé  a sú vraj nekompetentné.  Boh  nás ochraňuj pred takýmito politikmi.

Všetky pomenované princípy sú dôvodom pre vzrastajúcu nedôveru ľudu voči politikom. Najhoršie však je, že takéto politické monštrá sa totalitným spôsobom samopasujú za vzory pre mládež a zakladajú mládežnícke politické kluby v ktorých seba-vzor predkladajú ako „jediný a správny“. Slovensko mi aktuálne pripomína stredoveké léno ovládané vandalmi. Na predaj je úplne všetko a peniaze pretlačia pravdu, spravodlivosť, každý zákon. Už chýbajú len telesné tresty, sekanie rúk a hláv, pálenie čarodejníc za účelom získania ich majetku

Predpoveď do budúcnosti? Veľmi stručne: Strata legitimity zástupných politík. Postupne alebo skokom – úplná strata dôvery voči politikom, bude mať za následok stratu legitimity zástupnej verejnej moci,  klesanie záujmu občanov o veci verejné vyústi v celkovú reformu. Bude to návrat k profesionálnemu riadeniu spoločnosti. Hovorím návrat, lebo podobný systém v spoločnosti už existoval  v časoch rodových foriem spoločností. Vtedy neexistovali duchovní vodcovia. Spoločnosť úspešne riadili najschopnejší jednotlivci. Tí boli prirodzeným spôsobom zvolení do riadenia toho ktorého rezortu, napr. zbrojár riadil výrobu zbraní na lov a obranu rodu, ženy riadili výchovu a starostlivosť o telesné i duchovné zdravie, ženy strážili čestnosť v sociálnych vzťahoch, lovci viedli lov a tiež obranu rodu. V modernejšej spoločnosti to budú konkurzmi vyberaní najlepší odborníci, vybraní budú bez diskriminácie – nič nové a predsa osvedčené a lacné. Ak si uvedomíme rozsiahly štátny aparátpremnožený politický systém vrátane nekompetentných poslancov v takomto malom štáte, nemusíme ani kalkulovať a pochopíme, že toto rodinné štátne spoločenstvo stačí zveriť do rúk niekoľkým dobre sledovaným odborníkom, najmä ak sledovať odborníkov môže každý občan člen rodiny. … práve pre malosť nášho štátu hovorím o rodinnom spoločenstve. Mali by sme všetci žiť ako jedna rodina.

Moje miesto v politike v zmysle otázky „žena v politike“ :  Som žena a ženou aj zostanem. Pre mňa je jasné  že musím zotrvať vo svojom mandáte v NR SR, v mandáte s ktorým ma sem občania SR poslali. Budem ďalej presadzovať legislatívu antimobbingových princípov.  Naďalej sa budem stavať na stranu poškodených, bezbranných občanov. Ak máme nielen my ženy, ale ak my všetci máme niečo zmeniť k lepšiemu, tak sa musíme zamerať na prvotnú príčinu akýchkoľvek  problémov.  Na začiatku budeme pokladať systém za taký, aký je: Ani zlý, ani dobrý; ale budeme stále konkrétnejšie presadzovať hodnotenie jednotlivca s jeho aktuálnymi skutkami v súvislosti s jeho osobnou zodpovednosťou v politike a  v úrade.

Nemorálnosť nevychovaných politikov a úradníkov  začína absenciou zodpovednosti. V takomto nemorálnom tradicionalizme nevidím priestor na participáciu žien v politike. Je najvyšší čas umravniť verejnú moc a všetky otázky mužskej dominancie prirodzene zaniknú. Jedinou  cestou v súčasnosti  sa ukazuje cesta vyhradeného politického priestoru ohraničeného čestnosťou, pravdivosťouzodpovednosťou; vymedzením penitencií za chybné kroky politikov a úradníkov, tiež za neľudské  a nezákonné úradovanie konkrétnych úradníkov; a na koniec aj legislatívne stanovenie satisfakcií pre úradovaním poškodených občanov.

Akú štartovaciu pozíciu a aké šance majú ženy na vstup do politiky v porovnaní s mužmi? Štartovacia pozícia žien vyzerá na prvý pohľad ako nastavená korektne a rovnoprávne s mužmi. Úkony pri výkone politickej moci sú deformované mužským agresívnym princípom. Pre ženu v určitej politickej pozícii vzniká množstvo trecích plôch riadených chorými medziľudskými vzťahmi, kde sú tradičné dogmy zakorenené v sociálnom vedomí, a tiež prítomná agresivita mužského zvieracieho vzoru, to všetko je politickým dedičstvom, a stále je totalitne dominantné.

Sociálna choroba celej súčasnej populácie v Európskej únii nedáva takmer žiadne šance spravodlivosti, už vôbec nie rovnoprávnosti  pri aplikácii zákonov, a tiež nie v politickej praxi. V súčasnom defraudovanom politickom systéme je doslova stratená každá empatická žena túžiaca po pravde a spravodlivosti.

Samozvaným politickým „elitám“ občania nemôžu rozumieť. Otázka je, či politické  „elity“ vôbec majú cieľ rozumieť občanom.  Či vôbec stoja o názory občanov, či  chcú riešiť problémy občanov.

Celý politický systém je nastavený amorálne a asociálne tak, aby názor jednotlivca nemal šance ani len preniknúť do nejakej rokovacej sály,  či klubu NR SR, či nejakej rady, alebo dokonca do rokovania vlády.

Politické systémy Európskej únie sú konštruované na udržanie moci,  a nie na zisťovanie názorov  občanov. Riešením bude skutočne až nová, profesionálna štruktúra riadenia spoločnosti, alebo regionálne formované zastupiteľstvo  s osobnou zodpovednosťou  a s následkami.

Stranícky zástupný systém riadenia  spoločnosti opakovane a sústavne zlyháva, preto už nemá miesto v kultúrnej a modernej spoločnosti.

Odporúčam oživovať aktívnu účasť žien monitorujúcich stav spoločnosti, organizovať  ženské formácie vo veciach verejných, a vyžadovať akceptáciu predkladaných návrhov  na riešenie.

Pýtam sa:

Kto iný ako matky poznajú a kto lepšie ako matky definujú potreby a nedostatky v našej spoločnosti ?  Dôležité zistenie, že  všetky moderné kroky  a sociálne aplikácie  realizované politickou mocou v prospech  rodiny presadzovali vždy ženy…  To samo predurčuje ženy k rozsiahlej účasti na riadení modernej spoločnosti.

Žiaľ, moje skúsenosti ženy v poslaneckom kresle NR SR dosvedčujú, aké je nemožné meniť myslenie špeciálneho druhu ľudí, t. j. „poslancov parlamentu“, najmä, ak pôsobia dve, či tri volebné obdobia v parlamente.  Ich prvoradý záujem je MOC – udržanie, prípadne „zveľaďovanie“ osobnej moci.  Už v mojom volebnom programe som priniesla riešenie nedostatkov, ktoré sú zakorenené v spoločnosti, a upozorňovala som, že kontakty s kolegami a kolegyňami  sú poznačené zdedeným politickým systémom,  ktorý sa absolútne nezmenil.  Názvy strán pripomínajú vymenené nálepky  na zhnitom ovocí.  Stále je to hnilobný  bludný kruh, v ktorom niet miesta  na ozdravenie spoločnosti, riešenie problémov  nášho občana.  Duchovne čistá žena v takomto systéme nemá žiadnu šancu presadiť svoju materinskú  empatiu, solidaritu, praktickú organizáciu,  dokonca ani len zákon o dôchodku  pre matky vychovávajúce viacero detí !  Ešte vždy sa nájdu politickí predátori, ktorí  chcú trestať matky za rodenie a za výchovu viacerých potomkov –  a títo nemnohí asociáli sa paradoxne vždy uplatnia, ale citlivé matky sú ignorované a vysmievané viacerými politikmi  v poslaneckých kreslách !

K tejto otázke pridám ešte ďalšiu: Je na  vine len „mužský princíp“? Odpoviem:  Keby boli v zákonodarnom zbore skutoční  vznešení chlapi a gavalieri, zrejme by vypočuli hovorkyňu, ktorá hovorí aj za ich matky!

V našej politike sa presadzujú iba agresívni polovzdelanci a osobnostné monštrá. Česť výnimkám – je ich tak málo, že ani neviem, komu sa ospravedlňujem.

_______________________________________

Upravené pre OZ PaV a pre axon.blog.pravda.sk  podľa názorov poslankyne M. R. uverejnených v dvojmesačníku  EUROREPORT PLUS, rok 2013, č. 1-2, str. 58-9.

_______________________________________

P. S.  Pri príležitosti nadchádzajúceho Medzinárodného dňa Žien, sviatku Matiek a Žien, prajeme Vám pevné zdravie a veľa radosti zo života.

Váš bloger axon & spol. PaV

_______________________________________

Kuciakov testament

09.03.2018

– pán Fico & kumpáni – odstúpte! Testament po smrti pána Kuciaka hovorí písomne a jasne – za každou slovenskou politickou a sociálnou špinou ste vy, alebo, a, vaši kumpáni vo vláde, viac »

Homo politicus – homo sapiens debilans

26.02.2018

Kočner bol posledný kto by si trúfol čosi také objednať, nehovoriac o jeho zbabelosti. Určite má toľko chochmesu že je prvý podozrivý, a zrejme by nechcel doživotie za službu urobenú pre viac »

Vojnové „impérium“ USA?

21.09.2017

Je nesené, podporované, živené medzinárodným menovým fondom ( MMF ), zbrojárskymi korporáciami a finančnými domami napojenými na MMF a OSN. OSN sa snaží fungovať ako prostitútka oblizujúca viac »

automechanik

Robiť okolo áut mladých neláka, ekonomika trpí

21.03.2018 12:00

Slovenským autoservisom či dodávateľom súčiastok pre výrobu áut chýba kvalifikovaná pracovná sila.

Bratislava počasie sneh zima, snezenie, doprava, zapcha

Podľa meteorológov sa treba pripraviť na extrémne meteorologické javy

21.03.2018 11:54

Svetový meteorologický deň sa pripomína po Svetovom dni vody, ktorý pripadá na 22. marca.

Boris Kollár, Adriana Pčolinská, Petra Krištúfková

SNS chce odvolať Krištúfkovú z výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva

21.03.2018 11:53

Slovenská národná strana navrhne na schôdzi odvolať poslankyňu Petru Krištúfkovú (Sme rodina) z Osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva.

stíhačky MiG-29

Cvičný let MiG-29 môže spôsobiť supersonický tresk, informuje rezort obrany

21.03.2018 11:50

Zvukový efekt, ktorý spôsobujú stíhačky, možno počuť v oblastiach letových koridorov vojenských letísk, a to najmä na strednom a západnom Slovensku.

axon

Vítam Vás v mojom pravda.sk-blogu o logike súvislostí, žurnálnej logistike a sociálnom pozadí politiky. Nečakajte žiadnu chválu na všeobecnú činnosť človeka. Pračlovek bol inteligentnejší ako napríklad Soros... Peniazmi sa dá všetko, ale človek sa tým nezušľachtí. Axon.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 110
Celková čítanosť: 442988x
Priemerná čítanosť článkov: 4027x

Autor blogu

Kategórie