Založ si blog

Bossing – transfer in private !

Pracovnoprávna patológia vzťahov sa premieta do súkromia rodiny. Napísala nám skromná žena prenasledovaná úchylnými riaditeľkami MŠ a ŠJ. Štylisticky upravený text s vynechanými identifikátormi sme prepísali pre verejnosť ako učebnicový príklad:

Na základe nášho telefonického rozhovoru Vás chcem v skratke písomne oboznámiť ohľadom mojich problémov na pracovisku. V súčasnej dobe sa moje pracovné problémy enormne premietajú do súkromia mojej rodiny, ale bez môjho pričinenia. Znepríjemňujú život nielen mne, ale už celej mojej rodine.

V materskej škole (MŠ) v obci „K“ pracujem už vyše desať rokov, som upratovačka, hoci mám SŠ vzdelanie s maturitou. Vždy som bola a aj som nekonfliktná, s každým na pracovisku som vždy vychádzala bez problémov.  

Začalo to v apríli 2012. Po komunálnych voľbách v obci zasadlo nové vedenie obce s novou starostkou. V týchto voľbách sa stal poslancom Obecného zastupiteľstva môj manžel.

Práve v tej dobe starostka obce údajne dostala niekoľko anonymov proti vedeniu MŠ. Starostka navštívila MŠ a pravdepodobne niečo vytkla riaditeľke MŠ. Čo konkrétne, to dodnes neviem. V tej chvíli sa moje zamestnanie stalo pre mňa peklom !  Od tej chvíle som bola neustále pod dohľadom, riaditeľke MŠ zrazu všetko vadilo, dávala mi úlohy ktoré s mojou pracovnou náplňou nemajú nič spoločné. Chcem povedať, že som sa stala „dievčaťom pre všetko“. Odvtedy sa situácia postupne a stále zhoršuje. Teraz je už neúnosná. Znížila sa na zastrašovania a napomínania pre akékoľvek maličkosti.

Riaditeľka mi dáva také úlohy, aké sa nedajú prijať zdravým rozumom. Napríklad trhanie trávy rukami (!) následne po skosení..., alebo prebaľovanie detí (!)…, čo ako upratovačka mám vyslovene zakázané (to sú hygienické normy). A všetko vykonávam pod hrozbou výpovede. Vyhráža sa mi slovami: „Ja som tu riaditeľka a ty to robiť budeš, lebo dostaneš výpoveď. Veď ja ti ešte ukážem!“ Nariaďuje mi práce pri ktorých môže dôjsť k úrazu. Keď som jej to povedala: „Nemám to v popise práce, nie som na to školená (kosenie trávy, prebaľovanie detí…).“ Jej opakovaná odpoveď je: „Ty to robiť budeš, lebo ja som riaditeľka, a ja som ťa preškolila aby si dávala pozor!“

Pravdou je, nikdy som nebola preškolená, ani len o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci – už veľa, mnoho rokov.

Riaditeľkino odporné správanie je neznesiteľné. V čom je príčina jej nepochopiteľného správania sa, to neviem presne konkretizovať, lebo som nikdy nemala možnosť nahliadnuť do výsledkov starostkinho prieskumu v našej MŠ v apríli 2012. Obviňuje ma (!) z rôznych vecí o ktorých nemôžem mať ani poňatie. Zakazuje mi rozhovory (!) so spolupracovníčkami. Zakazuje mi rozhovory (!) s rodičmi a s celým personálom škôlky. Vyhráža sa mi (!), hoci nemá nijaký dôvod, prepustením.

Svoje pracovné povinnosti si plním vzorne nad požadovanú mieru pracovných povinností, mám na to svedkov a dokazuje to predchádzajúce desaťročie v práci, kedy som nikdy nemala nijaké napomenutie.

Riaditeľka MŠ svojím konaním namiereným proti mne dokazuje svoju duševnú úchylku. Bola som presvedčená, že jej bezohľadnosť, arogancia a neľudská nadradenosť, jej psychický (slovný) a fyzický útlak mojej osoby (neoprávnenými rozkazmi k výkonu nebezpečnej práce)  sú prejavmi úchylnej manažérky.

Neskôr mi potvrdili tretie osoby, že riaditeľkino správanie je cielené s úmyslom vyštvať ma, lebo vraj sľúbila moje pracovné miesto inej osobe. Takéto praktiky sa jej tolerovali v minulosti, keď vyštvala už viacerých zamestnancov z MŠ. Takže nie som prvá šikanovaná zamestnankyňa v tejto MŠ.

Riaditeľka MŠ svoje konanie skrýva za falošné „výhrady proti mne“. Neustále ma verejne obviňuje, že vraj chodím na Obecný úrad a údajne s mojím manželom chodíme na ňu žalovať. Vraj donášame starostke! Takéto choré obvinenie kategoricky odmietam, je to absurdný riaditeľkin chorý výmysel. Jej bezohľadnosť som strpela bez akejkoľvek sťažnosti až do októbra 2012. Dnes nechápem prečo som mlčala až pol roka.

V októbri 2012, po polročnom psychickom a fyzickom týraní na pracovisku som už nevydržala a požiadala som o pomoc niekoľko inštitúcií. Podala som trestné oznámenie na políciu, podala som sťažnosť zriaďovateľovi Obecnému úradu, a tiež na štátny úrad školskej inšpekcie. Všetky uvedené podnety podané mojou osobou skončili na samospráve u starostky, ktorá mala vec vyriešiť.

Odvetou riaditeľky MŠ, potom čo sa dozvedela o mojich sťažnostiach, boli útoky proti mne ešte tvrdšie, všetko urobila pre to, aby ma zničila. Okrem ohovárania začala v práci na mňa vymýšľať rôzne klamstvá. Sledovanie mojej osoby sa vystupňovalo. Neúprosné sledovanie spojila s absolútnymi zákazmi všetkého ľudského, pričom v tejto fáze už Zákonník práce ako keby prestal existovať. Začala mi dávať negatívne zápisy z kontrolnej činnosti. Nedávno som napríklad dostala zápis že som nebola poliať kvety v určitý deň (!). Ja som bola v tej dobe na niekoľkotýždňovej dovolenke ! Je toto normálne ?

Upozorňujem na jednoznačný dôkaz – pred začatím prenasledovania som žiadny negatívny zápis nemala!

Riaditeľka MŠ ma ohovára pred niektorými učiteľkami, a tie sa mi začali vyhýbať. Kuchárky zo školskej jedálne (ŠJ) sa prestali so mnou rozprávať, zakázala im to riaditeľka ŠJ  – kamarátka riaditeľky MŠ. Obidve riaditeľky (MŠ a ŠJ) sú vraj spriahnuté (neviem to potvrdiť) rozkrádaním potravín, ale ja som o tom ani nevedela.

Osem hodín som sledovaná, každý neoprávnený príkaz musím dodržať, poslúchať riaditeľku MŠ na slovo, presne na sekundu dodržať príchod do práce a tiež odchod z práce, moju obedňajšiu prestávku sleduje na hodinách, pričom na  ostatné zamestnankyne to neplatí – tie môžu obedovať kedy a ako chcú, a tak som to robila aj ja pred začatím prenasledovania.

Riaditeľka MŠ ma úplne izolovala z kolektívu, spolupracovníčky nemajú odvahu prísť za mnou a povedať dve slová. Nemôžem si sadnúť a oddýchnuť si, nemôžem sa porozprávať s nikým, hoci v náplni práce mám priestor a čas, napríklad v triedach sa nedá upratovať za prítomnosti detí a pod.

Riaditeľka MŠ mi zmenila pracovný čas – bez písomného udania dôvodu a zmenila ho iba mne! Vyslovila akési nezmysly s poznámkou: „Pokiaľ chceš pracovať, musíš len poslúchať!“

Problémy s riaditeľkou MŠ sa vyhrotili vtedy keď môj manžel v roku 2012 bol zvolený do Rady  školy za rodičov. Manžel v Rade školy poukazoval na nezrovnalosti v stravovaní, spomenul v Rade školy problémy v školskej kuchyni kde boli zistené hmotnostné a kvalitatívne nedostatky v strave pre deti, jedlo bolo pod obsahovou a hmotnostnou normou. Manžel je v Obecnom zastupiteľstve obce od konca roka 2012 a bol delegovaný do Rady školy aj ako člen Inventarizačnej komisie MŠ. Odvtedy začal ďalší problém s riaditeľkou MŠ spolu s riaditeľkou ŠJ.

Obidve riaditeľky (MŠ a ŠJ) sa zamerali na môjho manžela (!) a začali vypisovať na Obec žiadosti o jeho odvolanie (!) z Rady školy. Manžela v listoch ohovárali, že vraj protizákonne vnikol do MŠ, kde vraj vykonal ako poslanec kontrolu (!). Takéto choré nezmysly môžu napísať iba choré mozgy. Ja a môj manžel odmietame takéto hlúpe klamstvá. Riaditeľky napísali na Obec starostke list s návrhom na moje prepustenie (!). V listoch ma absurdne poohovárali. Všetky listy sú na Obecnom úrade a radi by sme ich konfrontovali s pisateľkami, aj so svedkami.

To čo nasledovalo potom, to už neviem inak nazvať, s prepáčením za výraz, iba že je to svinstvo najhrubšieho zrna. Pravdepodobne od oboch riaditeliek mi bol doručený anonym v ktorom urážajú mňa, môjho manžela, môjho otca a celú moju rodinu.

Môj manžel je v obci uznávaný a ctený občan, je vážený člen samosprávy obce, pracuje ako policajt v Policajnom zbore.

Obidve riaditeľky (MŠ a ŠJ) už nevedia ako by sa mali našej rodine pomstiť, tak začali verejne vykrikovať na manžela, že zavolajú jeho nadriadenému a urobia mu v zamestnaní problémy, čo môžu potvrdiť viacerí svedkovia. Ľudia so zdravým rozumom iba krútia hlavami a čakajú že obidve riaditeľky dostanú rozum… Riaditeľky svoje slová dodržali a na môjho manžela podali sťažnosť na Inšpekciu Ministerstva vnútra s tým, že vraj môj manžel si neplní svoje služobné povinnosti, vraj počas služby si vybavuje súkromné záležitosti a podobne.

Riaditeľka MŠ medzi tým stále stupňuje útoky proti mne a proti členom mojej rodiny. Vždy niečo vymýšľa ako by nás očiernila, a kde by nám ešte vyrobila nejaký problém.

Týmto listom Vás úpenlivo prosím o pomoc. Môj problém sa mi zdá nevyriešiteľným. Zatiaľ mi nik nevedel pomôcť a ja mám každodenne obavu z toho, čo zase riaditeľka MŠ vymyslí.

Veci ktoré som Vám opísala sú len malý zlomok všetkého čo prežívame ja a moja rodina. Pokiaľ by boli potrebné písomné doklady, môžem Vám ich poskytnúť, hoci niektoré sú uložené u starostky na Obecnom úrade v „K“.

Vopred ďakujem za Váš čas a za Vašu snahu mi pomôcť, s pozdravom a úctou

Podpis prenasledovanej upratovačky MŠ v obci „K“

________ otázky bloggera:

Ako je možné, že nikto z kompetentných úradníkov nereaguje na choré pracovnoprávne vzťahy v MŠ ?

Ako je možné, že nikto nerieši občianskoprávne prešľapy, a trestnoprávne skutky v Obci ?

Ako je možné, že evidentní zlodeji v Školskej jedálni neboli pristihnutí ? Veď útoky riaditeľky Materskej škôlky a riaditeľky Školskej jedálne priamo dokazujú, že „škodná“ policajtova manželka (upratovačka) ich priamo „ohrozuje odhalením“… čo však zrejme ani zďaleka nie je pravda, lebo skromná žena upratovačka až do začatia bossingu nemala ani potuchy o trestnoprávnych prešľapoch oboch riaditeliek. Len zlodejský strach dvoch riaditeliek ich veľmi okato núti k zverskému bossingu proti skromnej a pracovitej žene, čím sa nepriamo usvedčujú zo zlodejstva.

Toto sme chceli v novembri 1989 ?

Americkí „priatelia“ v NATO zbesneli

12.07.2017

Darí sa im globalizovať vojnu z lokálnych foriem na celosvetovú, okrem USA. Pomaly ale iste vyzbrojujú Ukrajinu, žiadajú vyššie náklady na výzbroj v EÚ, translokujú vojská – letecky aj viac »

Türky + Saudi + Capitol verzus Sýria + Irán + RF

09.04.2017

USA opäť odkrývajú svoju pravú, medzinárodne kriminálnu tvár. Spolu so Saudskými Arabmi a s Tureckom sú ochotní zaútočiť na Sýriu, s jediným cieľom, aby tam nastolili sebe poslušný viac »

Čo je p. Richter, ste skorumpovaný?

14.03.2017

Na Slovensku ste priznali 6 tisíc Srbov ako zamestnancov, ale hovorili ste len o firme Samsung. O inej juhokórejskej firme ste ani nepípli. V blízkej minulosti ste organizovali honbu na SVK občanov viac »

ministerstvo obrany, odchod vojakov do madarska, slovenska armada

Slovenskí policajti bránia bezpečnosť EÚ v krízovej oblasti Stredozemného mora

24.08.2017 12:19

Ide o historické prvé zapojenie vojakov Ozbrojených síl SR do námornej operácie.

doktorka, lekárka, zdravotná sestra, sestrička, starostlivosť, nemocnica

Za posledný rok kompetentní pre sestry nič nespravili, upozorňuje komora sestier

24.08.2017 12:18

Minister Tomáš Drucker má už rok návrh Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, nič sa však nedeje.

Muž, zásielka, dokumenty, obálka, balík

Brannobezpečnostný výbor vzal na vedomie petíciu za zmenu zákona o utajovaných skutočnostiach

24.08.2017 11:58

Výbor neschválil návrh opozície, podľa ktorého mal minister obrany zverejniť spis o nehode lietadla AN-24.

parlament, amnestie, Rokovacia sala,

Kotlebovu stranu podporuje 14,2 percenta ľudí, preferencie SNS klesli na 7,2 percenta

24.08.2017 11:40

Ak by sa parlamentné voľby konali v druhej polovici augusta, zvíťazila by strana Smer-SD so ziskom 27,3 percenta hlasov.

axon

Vítam Vás v mojom pravda.sk-blogu o všetkom, nájdete ma aj na FB: facebook.com/axon.doctorow; v úcte Váš blogger Axon.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 106
Celková čítanosť: 390411x
Priemerná čítanosť článkov: 3683x

Autor blogu

Kategórie