Založ si blog

Zrelá Anathema

Onedlho bude 275 dní od vyhlásenia Kliatby na Expápeža Františka. Máme dvoch pápežov, ale ani jedného právoplatného. Jeden je z vlastnej vôle emeritný, a druhý je vlastnou neschopnosťou expápež. Vo Vatikáne je bezvládie, skutoční katolícki veriaci sú ponechaní na priame Božie riadenie.

Kľúčom Anathemy je slaboduchá veta ExPP Františka: „Ak homosexuál hľadá Boha, kto som ja aby som ho súdil?“.

ExPP František zabudol, že apoštoli (biskupi, čiastočne aj ich kňazi)  majú dva kľúče od Ježiša Zmŕtvychvstalého. Dostali ich prijatím Ducha Svätého (Evanjelium podľa Jána 20, 22.23.).  Jedným sa odomyká a druhým sa zamyká, resp. majú moc odpúšťať, alebo zadržať hriech. Najvyššiu moc dostal Apoštol Peter, neskorší Rímsky biskup, Ježišovými slovami „Pas moje baránky… Pas moje ovce… Pas moje stádo!“, porovnaj Ev. podľa Jána 21, 15.-17., preto môže mať v erbe „dva kľúče“ iba Rímsky biskup.

ExPP František zabudol na Kristove slová: „… neprišiel som zrušiť Mojžišov zákon…“ a inde povedal o Mojžišovom zákone „… toto robte, … dodržiavajte a okrem toho sa navzájom milujte ako som ja miloval vás.“ A to je veru o inej láske, než akú verejne toleruje Expapa Francesco.

Anathemu na Františka Bergoglia vyhlásil Patriarcha Eliáš, patriarcha Byzantského katolíckeho patriarchátu. Stalo sa tak 959 rokov po predchádzajúcom rímsko-byzantskom vzájomnom prekliatí. Vtedy, z poverenia pápežom Levom IX. položil legát Humbert da Silva Candida Pápežskú Bulu o exkomunikácii byzantského patriarchu Cerulária dňa 16. júla 1054 na oltár v Chráme Haghia Sophia. Byzantský patriarcha Cerularius odpovedal takmer okamžite 24. júla vyhlásením Anathemy na Rímskeho biskupa, ktorý medzitým však už zomrel (19.4.1054).

Vtedajší rozkol bol geopoliticky motivovaný. Patriarcha Cerulárius si nárokoval na Sicíliu a južné kraje Talianska spravované Rímom. Nebol ochotný jednať o nijakom kompromise a pápežského legáta Humberta donútil k poslednému kroku na ktorý mal mandát… Vo vtedajšej geopolitickej hre stále rezonovali aj teologické otázky, ale tie nikto nebral príliš vážne, lebo v skutočnosti ani byzantskí teológovia nechceli poprieť, že z Ježiša Krista Pantokrata (Vševládcu) vychádza ten istý Duch Svätý ako z Otca Stvoriteľa…

Súčasná Kliatba (2.8.2013), Anathema, je apologetická. Patriarcha Eliáš bráni čistotu viery. Paradoxne Eliáš žiada práve takú čistú vierouku, za akú horlil sv. František z Assisi, ktorého meno si prisvojil terajší Expápež František.

Citát poslednej Anathemy:

„Dnes, druhého augusta 2013, Východná kresťanská cirkev slávi sviatok svätého Proroka Eliáša.

V tento deň Byzantský katolícky patriarchát v autorite Trojjediného Boha vyhlasuje Božie Prekliatie, Anathemu podľa Galaťanom 1, 8.9. na Rímskeho biskupa Františka Bergoglia.

Dôvodom je, že zneužíva cirkevnú autoritu k zrušeniu Božích Zákonov. Presadzuje amorálne myslenie homosexualizmu, ktoré je proti podstate Evanjelia a ničí všetky morálne hodnoty.

František Bergoglio je týmto vylúčený z Neviditeľného Kristovho Tela.

Úrad vo viditeľnej cirkevnej organizácii zastáva nezákonne.

Expápež František naviac svojím mlčaním schválil súčasné herézy, a svojimi gestami aj synkretizmus s pohanstvom.

Súčasné herézy popierajú Božskú Inšpiráciu Písma, Kristovo Božstvo, i jedinečnosť Kristovej Vykupiteľskej Smrti na Kríži, a jeho historické a reálne Vzkriesenie.

Homosexualizmus, ktorý František Bergoglio presadzuje, je ovocím  súčasných heréz a synkretizmu.

Každý biskup, kňaz, i prostý katolík je povinný od apostaty Františka sa vnútorne oddeliť. Nesmie ho už poslúchať, ani štruktúru ktorú on očeluje. Ak biskup, alebo kňaz bude v liturgii pripomínať jeho meno, dáva najavo že je s apostatom vo vnútornej jednote. Na takého tiež dopadá Božie Prekliatie, Anathema.

Veriaci sú viazaní poslušnosťou Bohu, a musia sa od zradcov Krista oddeliť, nesmú ich už poslúchať. Ak tak neurobia, Božie Prekliatie, Anathema, dopadá aj na nich.

František Bergoglio už skôr vyhnal Ducha Svätého a prijal ducha antikrista. On nebol a ani nie je viditeľným Zástupcom Krista. Je služobníkom antikrista a vedie zverené duše do večného zahynutia.“

Koniec citátu Anathemy.

_____________ vysvetlivky pod čiarou __________

Apostata = ten kto sa odvrátil od viery.

Heréza = vo vieroučnom význame ide o neprijateľné spájanie bludov s kresťanskou vierou.

Apologéza = obrana čistoty viery.

Synkretizmus = spájanie nezlučiteľných vecí, v tomto prípade Bergogliovo učenie o „neodsúditeľnosti homosexuality“ s učením Svätého Písma kde je homosexualita zavrhnutá výslovne takto: „Nebudeš (muž) súložiť s mužom ako so ženou. Je to ohavnosť.“ (kniha Tretia Mojžišova 18, 22.)

Anathema = Božia Kliatba podľa gréckej predlohy Starého a Nového Zákona. Apoštol Pavol napísal Anathemu v Liste Galaťanom 1, 8.9.: „Ale keby sme vám hlásali my alebo aj anjel z neba iné Evanjelium, ako sme vám hlásali, nech je prekliaty! Ako sme už povedali, aj teraz znova hovorím: Ak by vám niekto hlásal iné Evanjelium ako to, ktoré ste prijali, nech je prekliaty!“ 

Pre pochopenie hĺbky a šírky Anathemy je potrebné spoznať ranokresťanské odsúdenie každého, kto by prekrúcal význam, alebo menil slová Svätého Písma, a zvlášť Evanjelium. V Kliatbe apostatov išlo nielen o vyhnanie apostatov zo Spoločenstva svätých (exkomunikácia), ale aj o definitívnu stratu Večnej Blaženosti, vylúčenie z Neviditeľného Kristovho Tela, resp. kliatba vyhnania duše do Večného Zatratenia aj po smrti tela. Podobne sa vyjadril Apoštol Ján v Zjavení 22, 18b.19.: „Keby niekto k tomu niečo pridal, tomu Boh pridá rany opísané v tejto knihe. A keby niekto ubral zo slov tejto prorockej knihy, tomu Boh odníme podiel zo Stromu Života i zo Svätého Mesta, z toho, o čom sa píše v tejto knihe.“

Kliatby sú prevzaté zo starožidovskej vieroučnej tradície, ktorú okrem Starého a Nového Zákona opisuje aj sveták Jozef Flávius v knihe Židovské Starožitnosti. Jozef bol židovský literát. Miláčikom cisára Vespasiána Flávia sa stal až od r. 70 n. l., vtedy mal Jozef asi 33 rokov. Zajatý bol osobne generálom Vespasiánom v čerstvo rozváľaných ruinách Jeruzalema. Jozef sa pôvodným menom volal Jozafat ben Matathias a pôvodne chcel byť rabínom makabejskej tradície, preto bol  účastníkom Jeruzalemskej vzbury. Generál Vespasián vtedy ešte netušil že Rímsky senát ho už zvolil za cisára, si ponechal Jozefa ako svoju korisť, osobnú a vzdelanú „hračku“ s ktorou sa môže pochváliť pred vzdelanými Rimanmi. Týmto činom nám cisár Vespasián, aj jeho syn cisár Titus, zachránili svetské písomné svedectvá napísané Jozefom, medzi inými aj o Ježišovi Nazaretskom.

Čo je p. Richter, ste skorumpovaný?

14.03.2017

Na Slovensku ste priznali 6 tisíc Srbov ako zamestnancov, ale hovorili ste len o firme Samsung. O inej juhokórejskej firme ste ani nepípli. V blízkej minulosti ste organizovali honbu na SVK občanov viac »

Vojna a chaos, bohatnutia vampírov pokračujú

28.10.2016

Dovoľte, aby som odcitoval časť z diskusie pána prezidenta Putina, ako odznela na medzinárodnom fóre vo Valdaji. Prítomnosť zahraničných osobností nasvedčuje, že nie každý sa necháva hypnotizovať viac »

Londýn videl “džihádistický deviatnik”

23.03.2016

Prečo médiá neinformujú o premorenej EÚ? Prečo musia Londres čušať o nenávistnej fundamentálnej hrozbe? Prečo o tom naše médiá neinformujú? Prečo sa tieto veci musíme dozvedať vlastnými viac »

Evanjelická DIAKONIA ECAV na Slovensku

Evanjelická DIAKONIA ECAV na Slovensku

30.03.2017 22:55

Evanjelická diakonia sa v rámci svojej činnosti a pôsobnosti zaoberá sociálno-diakonickou prácou, ktorú poskytuje pre rôzne sociálne skupiny.

Bašár Asad

Pre Trumpovu administratívu nie je prioritou Asadov odchod

30.03.2017 22:55

Spojené štáty už nebudú v rámci snáh o urovnanie konfliktu v Sýrii prioritne trvať na odchode sýrskeho prezidenta Bašára Asada.

Južná Kórea, Pak Kun-hje

Južná Kórea vydala zatykač na zosadenú prezidentku

30.03.2017 21:37

Juhokórejský súd vydal zatykač na zosadenú prezidentku Pak Kun-hje, ktorá čelí obvineniam z úplatkárstva, zneužitia právomocí a vyzradenia štátneho tajomstva.

dolára, peniaze, bankovky

CBO: Verejný dlh USA vzrastie za 30 rokov na dvojnásobok

30.03.2017 20:50

Americký verejný dlh vzrastie pri platnosti súčasných zákonov o daniach a výdavkoch po 30 rokoch na 150 percent ročného výkonu ekonomiky.

axon

Vítam Vás v mojom pravda.sk-blogu o všetkom, nájdete ma aj na FB: facebook.com/axon.doctorow; v úcte Váš blogger Axon.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 104
Celková čítanosť: 362795x
Priemerná čítanosť článkov: 3488x

Autor blogu

Kategórie