Založ si blog

Kyjevská junta má transparentnosť a demokraciu

Výnos prezidenta Ukrajiny číslo 744/2014

Na základe rozhodnutia o bezpečnosti a obrany národnej rady Ukrajiny o 28 augusta 2014 “o naliehavých opatreniach na ochranu Ukrajinu a posilniť svoju obranyschopnosť”

Podľa článku 107 Ústavy Ukrajiny rieši:

1. Zadajte účinnosti rozhodnutia o bezpečnosti a obrane národnej rady Ukrajiny 28. augusta 2014 “V naliehavých opatrení na ochranu Ukrajinu a posilniť svoju obranyschopnosť” (pripojený tajne odseku 3 pododsek “f”, “g”, “h” “th”, “a” “k”, odsek 1, odsek “b”, “d”, odsek 3, odsek 5, bod 1, 5, 7, 8, odsek 6, pododsek 1, 2, odsek 7, odseky 8, 9 pododsek 2 odseku 10, pododsekoch 5, 6, odseky 11, odseky 12 – neklasifikované).

Tajné 2.

3. Monitorovanie implementácie rozhodnutia bezpečnosti a obrany národnej rady Ukrajiny, ktorý bol zavedený vyhláškou, umiestniť tajomníka bezpečnostnej a obrannej Národnej rady Ukrajiny.

4 Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom zverejnenia.

Prezident Ukrajiny Petro Poroshenko

24 septembra 2014

Rady pre národnú bezpečnosť a obrana UKRAJINA

RIEŠENIE   na 28 auguste 2014

V naliehavých opatrení na ochranu Ukrajinu a posilniť obranyschopnosť

Vzhľadom k ďalšiemu komplikovaná situácia v národnej bezpečnosť vďaka dlhej RF rušeniu do vnútorných záležitostí Ukrajiny, aby neutralizoval následných hrozby pre národnú bezpečnosť Ukrajiny a po porade parlamentných vypočutie na tému “obrany Ukrajiny v XXI storočí: výziev, hrozieb a možné riešenia “, prijaté Najvyššou radou Ukrajiny o 12.08.2014 № 1639-VII, národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny Rada rozhodla:

1 Ak chcete do úvahy hlavné strategické usmernenia výkonnej moci štátnej politiky v oblasti národnej bezpečnosti a pripravenosti obrany v oblasti bezpečnosti a obrany, hospodárstva a spoločnosti na odrazenie ozbrojeného útoku na Ukrajine.

2. Identifikovať prioritné národné záujmy Ukrajiny v oblasti zahraničnej politiky činnosti v roku 2014 a nasledujúcich rokoch ďalší rozvoj strategického partnerstva medzi Ukrajinou a Spojenými štátmi, EÚ a NATO, vrátane:

s Európskou úniou na základe dohody o pridružení medzi Ukrajinou, na jednej strane a Európskou úniou, Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na druhej strane;

so Spojenými štátmi v súlade s Chartou – Ukrajina Listiny o strategickom partnerstve z 19. decembra 2008;

NATO podľa Charty o osobitnom partnerstve medzi Ukrajinou a Severoatlantickej zmluvy, podpísanej 9. júla 1997 a vyhlásenie na doplnenie Charty, podpísaná 21. augusta 2009.

3 Tajné.

4 Odoslať Prezident Ukrajiny:

1) zvážiť odvolanie v novembri roku 2014, špeciálne správy do Najvyššej rady Ukrajiny na domáce a zahraničné situáciu na Ukrajine v oblasti národnej bezpečnosti o definícii novej stratégie národnej bezpečnosti Ukrajiny;

2) zvážiť odstránenie Výboru pre reformu a rozvoj ozbrojených síl Ukrajiny a vojensko-priemyselného komplexu.

5 Kabinet ministrov Ukrajiny

1) ihneď:

a) vypracovať a predložiť na prezidenta Ukrajiny k predloženiu Najvyššej rady Ukrajiny, ako naliehavé je návrh zákona o zmene niektorých zákonov Ukrajina Ukrajina odmietnutie realizovať politiku neangažovanost;

 

b) vypracovať a predložiť návrhy smerníc prezidenta Ukrajiny pre rokovania s Ruskou federáciou;

c) informovať v primeranom čase o stave prevodu národného hospodárstva, pokiaľ ide o fungovanie špeciálneho obdobia;

d) predložiť vhodné návrhy na uplatnenie osobitných ekonomických a iných reštriktívnych opatrení (sankcií) v prípade,

d) vyriešiť problém vytvoriť centralizovaný systém logistických služieb pre vojenské sily a donucovacích orgánov Ukrajiny;

písmena “e” – Tajomstvo;

g) Skontrolujte výnimku súvisiacu DPH dovoze na colné územie Ukrajiny príslušných produktov pre bezpečnosť a obranu a oslobodenie od cla na tieto produkty;

písmena “g” – tajne;

písmena “C” – tajne;

s) zavedeného poradia vydanie dočasného uzavretia kontrolných stanovíšť na štátne hranice Ukrajiny s Ruskom pre automobilový priemysel, námorné, dopravné a pešie pozastavenie prevádzky cez ne, a ak je to nutné – otázka dočasné uzavretie hraničných priechodov na iné druhy dopravy;

i) prijať opatrenia na vykonanie jednostranné vymedzenie štátnej hranice Ukrajiny s Ruskom, a aby sa zabezpečilo jeho správne zlepšovanie inžinierstva, vrátane medzinárodnej technickej pomoci;

Položka “m” – tajne;

položka “a” – tajne;

Položka “k” – tajomstvo;

l) Pozrite si nové prerokovanie finančnej podpory vojakom a dôstojníkom najmä zvýšenie jeho štruktúre podiel miezd, platov pre vojenské hodnosti;

m) zabezpečiť, rozhodovanie o tom, či udeliť taký dom potrebuje lepšie bývanie, rodiny vojakom a dôstojníkom zabitých alebo zomrelo na následky zranení, pomliaždenie alebo zranení utrpených pri účasti v protiteroristických operáciách v Donecku a Lugansk regióny chrániť nezávislosť, suverenitu a územnú celistvosť Ukrajiny;

n) určiť poradie listinných dôkazov o účasti občanov v protiteroristických operáciách;

e) na zabezpečenie efektívneho fungovania dokumentácie stavu systému poisťovňa;

c) zabezpečiť, spolu s bezpečnostnými a spravodajskými službami Ukrajina Ukrajina dokumentujúce porušovaniu štátnej hranice Ukrajiny s Ruskou federáciou a prezentáciu relevantných podnetov (odvolania) do medzinárodných súdnych orgánov;

2) do jedného mesiaca:

a) vypracovať a predložiť v riadnom termíne do Najvyššej rady Ukrajiny, zákony týkajúce sa:

Zavedenie systému tvoriť návrhy kľúčových indikátorov stavu obrany, aby po dobu troch rokov a schválený vládou Ukrajiny do jedného mesiaca odo dňa, keď vstúpi do platnosti zákon Ukrajiny o štátnom rozpočte na Ukrajine za rok;

finančný systém na Ukrajine v čase krízy;

tvorba a výroba zbraní a vojenského vybavenia na Ukrajine;

štátna podpora podnikov vojensko-priemyselného komplexu;

vojensko-technická spolupráca so zahraničím;

b) predkladať návrhy na zlepšenie národných kontaktných bodov Ukrajiny spoluprácu s NATO v tejto oblasti, a Komisia o ukrajinskej spolupráci s NATO, ktoré poskytujú, a to najmä, že Komisia ocholennya jeden z podpredsedov vlády Ukrajiny;

c) spolupracovať s bezpečnostnou službou Ukrajiny vydanie vytvorenie národné centrum pre kybernetickej a boja proti cyberthreads a Národné centrum prevádzkovú a technickú správu telekomunikačných sietí, Ukrajinu, aby spĺňali potreby obrany štátu v časoch krízy;

3) v lehote dvoch mesiacov:

a) predložiť Rade pre národnú bezpečnosť a obranu rady Ukrajiny nového návrhu vojenskej doktríny Ukrajiny;

písmena “b” – tajne;

c) zabezpečiť prípravu a realizáciu ročných národných programov NATO – Ukrajina činnosti spolupráce zamerané na dosiahnutie praktických výsledkov pri posilňovaní obrany Ukrajiny s cieľom zabezpečiť účinnú kontrolu nad vykonávaním ročných programov;

d) vypracovať a predložiť na posúdenie národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny a následné predloženie prezidentovi návrhy na Ukrajine, ktorým sa mení zákon o národných otázkach bezpečnosti vrátane zákona Ukrajiny “O národnej bezpečnosti Ukrajiny”, “Na obranu Ukrajiny”, “Na obranu plánovania “,” demokratická civilnej kontroly nad armádou a orgánov presadzovania práva “,” Na vojenskej služby a vojenskej službe “,” Na prípravu mobilizácie a mobilizácia “,” The kontrarozviedky činnosť “,” o právnom režime stanného práva “”o verejnom obstarávaní”, “na právny režim stavu núdze”, “na štátnej kontroly nad medzinárodným odovzdávanie vojenské a dvojitého použitia” trestného procesného zákonníka Ukrajiny, založené na potrebe posilniť obranu Ukrajiny; písmena “d” – tajne;

4) zabezpečiť prípravu návrhu zákona Ukrajiny o zmene zákona Ukrajiny “o štátnom rozpočte na Ukrajine za rok” a návrh zákona Ukrajiny o štátnom rozpočte na Ukrajine za rok:

a) zvýšenie výrobných nákladov a nákup zbraní, vojenskej techniky a ďalších logistických zariadení, vojenských, vládnych programov financovania cieľových obrany;

b) finančné príspevky na vykonávanie opatrení stanovených v tomto rozhodnutí.

6 Ministerstvo zahraničných ihneď vecí Ukrajiny:

pododsek 1 – Tajomstvo;

2) v súvislosti s ozbrojenej agresie proti Ukrajine:

obrátiť na NATO spôsobom ustanoveným v Charte osobitného partnerstva medzi Ukrajinou a Severoatlantickej zmluvy, so žiadosťou o okamžité zvolanie Severoatlantickej rady a súvisiacich oficiálnych konzultácií;

sa vzťahujú na štáty – stranami memoranda o bezpečnostné záruky v súvislosti s pristúpením Ukrajiny k Zmluve o nešírení jadrových zbraní držať naliehavé konzultácie;

3) u vlády Spojených štátov, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, aby sa poskytovanie vojenskej pomoci Ukrajine;

4) iniciovať prijatie na zasadnutí NATO – Ukrajina Komisie na úrovni hláv štátov a vlád, ktoré sa bude konať počas budúceho summitu NATO (04.09.2014, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska), riešenie pre dosiahnutie maximálnej interoperability Ukrajinu a spoločných kapacít NATO v oblasti boja proti prúdu a vznikajúcich bezpečnostných výziev v eurách;

bod 5 – Tajné;

6) v spolupráci s Ministerstvom obrany Ukrajiny, aby podnikla kroky na vytvorenie krízového konzultačný mechanizmus v súlade s odsekom 15 Charty o osobitnom partnerstve medzi Ukrajinou a Severoatlantickej zmluvy;

pododsek 7 – Tajomstvo;

sub-8 – tajne.

7 Ministerstvo obrany Ukrajiny ihneď:

pododsek 1 – Tajomstvo;

pododsek 2 – Secret;

3) zabezpečiť, v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí Ukrajiny a účasť štátneho záujmu “Ukroboronprom” prínos vojensko-priemyselného komplexu Ukrajiny možností spolupráce medzi Ukrajinou a NATO zbraní a technických noriem, vrátane zapojenia Ukrajiny do nadnárodných projektov NATO “chytré obrany” ,

4) utiahnuť s Ministerstvom vnútra Ukrajiny, štátna ochrana stráž Ukrajina dôležitých štátnych a vojenských cieľov;

5) urýchliť zlepšenie útvarov a jednotiek námorných síl Ukrajiny v nových miestach nasadenia a dosiahnutie pripravenosti bojových misií;

6) spolu s Ministerstvom vnútra Ukrajiny, Ministerstvo zdravotníctva Ukrajiny akcia na vytvorenie konsolidovaného letecké jednotky pre núdzové zdravotnej starostlivosti;

7) k urýchleniu formovaniu špeciálnych síl ozbrojených síl Ukrajiny, ich vybavenie modernými prostriedkami zbraní a vojenského materiálu;

8) spolu s Národnej gardy Ukrajiny, opatrenia štátnej Special Transport Service, aby sa zabránilo zapojenie brancov v bojových misiách v protiteroristických operáciách v Donecku a Lugansk regióny.

9 Tajné.

10 Ministerstvo vnútra Ukrajiny spoločne s bezpečnostnou službou Ukrajiny bezodkladne:

1) posilniť ochranu diplomatických a konzulárnych misií cudzích štátov a medzinárodných organizácií na Ukrajine;

pododsek 2 – tajné.

11 Bezpečnostná služba Ukrajiny ihneď:

1) spolu s Ministerstvom vnútra Ukrajiny, Ministerstvo obrany Ukrajiny, štátne hranice služba Ukrajiny, Štátna služba pre špeciálne komunikačné a informačné ochrane Ukrajiny, štátnej väzenskej služby Ukrajiny, Generálneho štábu ozbrojených síl Ukrajiny a Ministerstvom národnej gardy Ukrajiny a štátna Guard Ukrajiny dodatočných opatrenia zamerané na predchádzanie a boj proti terorizmu v Donecku a Lugansk Ukrajina a zabránenie jeho šírenia;

2) sa spoločne s Ministerstvom vnútra Ukrajiny, Ministerstvo obrany Ukrajiny, Ministerstvo spravodlivosti Ukrajiny, štátnej službe pre finančné monitorovanie Ukrajiny opatrení na zisťovanie a zabrániť politickej kanály, informácie a ďalšiu podporu teroristických aktivít;

3) zaviesť účinné podpory kontrarozviedka vojenskej sily a orgánom presadzovania práva Ukrajiny zapojených do protiteroristických operácií v Donecku a Lugansk regióny;

4) sa spoločne s Ministerstvom vnútra Ukrajiny za účasti organizácií občianskej spoločnosti pôsobiacich v oblasti ochrany verejného poriadku a štátnej hranice Ukrajiny, ďalšie opatrenia na predchádzanie teroristickým činom;

bod 5 – Tajné;

pododsek 6 – Tajomstvo.

Secret 12.

13 Ministerstvo školstva a vedy Ukrajiny spoločne s Ministerstvom obrany Ukrajiny prijať do jedného mesiaca akčného plánu k radikálnemu zlepšeniu vlasteneckej výchovy mládeže, vytvárať pozitívny postoj k ústavnú povinnosť brániť vlasť, nezávislosť a územnú celistvosť Ukrajiny, zvýšenie prestíže služby a vojenských vzdelanie.

14 Miestne úrady s miestnymi úradmi, aby okamžite rodiny vojenských vojakov a dôstojníkov, zamestnancov podieľajúcich sa na protiteroristickej operácii v Donecku a Lugansk regióny, sociálnu a materiálnu pomoc.

15. Vytvorte v súlade s článkom 14 zákona Ukrajiny “O národnej bezpečnosti a obrany rady Ukrajiny” Medzirezortná komisia pre reformu a rozvoj bezpečnosti a obrany Ukrajiny ako pracovný orgán národnej bezpečnosti a obrany rady Ukrajiny.

Úrad pre bezpečnosť a obranu národnej rady Ukrajiny predloží do dvoch týždňov na prezidenta Ukrajiny návrhy poriadok Medzirezortnej komisie pre reformu a rozvoj bezpečnosti a obrany Ukrajiny a návrhy na jeho zloženie.

Predseda bezpečnosti a obrany národnej rady Ukrajiny P.Poroshenko

… s prekladom som si hlavu nelámal, je vygúglený 🙂

Čo je p. Richter, ste skorumpovaný?

14.03.2017

Na Slovensku ste priznali 6 tisíc Srbov ako zamestnancov, ale hovorili ste len o firme Samsung. O inej juhokórejskej firme ste ani nepípli. V blízkej minulosti ste organizovali honbu na SVK občanov viac »

Vojna a chaos, bohatnutia vampírov pokračujú

28.10.2016

Dovoľte, aby som odcitoval časť z diskusie pána prezidenta Putina, ako odznela na medzinárodnom fóre vo Valdaji. Prítomnosť zahraničných osobností nasvedčuje, že nie každý sa necháva hypnotizovať viac »

Londýn videl “džihádistický deviatnik”

23.03.2016

Prečo médiá neinformujú o premorenej EÚ? Prečo musia Londres čušať o nenávistnej fundamentálnej hrozbe? Prečo o tom naše médiá neinformujú? Prečo sa tieto veci musíme dozvedať vlastnými viac »

Evanjelická DIAKONIA ECAV na Slovensku

Evanjelická DIAKONIA ECAV na Slovensku

30.03.2017 22:55

Evanjelická diakonia sa v rámci svojej činnosti a pôsobnosti zaoberá sociálno-diakonickou prácou, ktorú poskytuje pre rôzne sociálne skupiny.

Bašár Asad

Pre Trumpovu administratívu nie je prioritou Asadov odchod

30.03.2017 22:55

Spojené štáty už nebudú v rámci snáh o urovnanie konfliktu v Sýrii prioritne trvať na odchode sýrskeho prezidenta Bašára Asada.

Južná Kórea, Pak Kun-hje

Južná Kórea vydala zatykač na zosadenú prezidentku

30.03.2017 21:37

Juhokórejský súd vydal zatykač na zosadenú prezidentku Pak Kun-hje, ktorá čelí obvineniam z úplatkárstva, zneužitia právomocí a vyzradenia štátneho tajomstva.

dolára, peniaze, bankovky

CBO: Verejný dlh USA vzrastie za 30 rokov na dvojnásobok

30.03.2017 20:50

Americký verejný dlh vzrastie pri platnosti súčasných zákonov o daniach a výdavkoch po 30 rokoch na 150 percent ročného výkonu ekonomiky.

axon

Vítam Vás v mojom pravda.sk-blogu o všetkom, nájdete ma aj na FB: facebook.com/axon.doctorow; v úcte Váš blogger Axon.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 104
Celková čítanosť: 362793x
Priemerná čítanosť článkov: 3488x

Autor blogu

Kategórie