Založ si blog

Kyjevská junta má transparentnosť a demokraciu

Výnos prezidenta Ukrajiny číslo 744/2014

Na základe rozhodnutia o bezpečnosti a obrany národnej rady Ukrajiny o 28 augusta 2014 “o naliehavých opatreniach na ochranu Ukrajinu a posilniť svoju obranyschopnosť”

Podľa článku 107 Ústavy Ukrajiny rieši:

1. Zadajte účinnosti rozhodnutia o bezpečnosti a obrane národnej rady Ukrajiny 28. augusta 2014 “V naliehavých opatrení na ochranu Ukrajinu a posilniť svoju obranyschopnosť” (pripojený tajne odseku 3 pododsek “f”, “g”, “h” “th”, “a” “k”, odsek 1, odsek “b”, “d”, odsek 3, odsek 5, bod 1, 5, 7, 8, odsek 6, pododsek 1, 2, odsek 7, odseky 8, 9 pododsek 2 odseku 10, pododsekoch 5, 6, odseky 11, odseky 12 – neklasifikované).

Tajné 2.

3. Monitorovanie implementácie rozhodnutia bezpečnosti a obrany národnej rady Ukrajiny, ktorý bol zavedený vyhláškou, umiestniť tajomníka bezpečnostnej a obrannej Národnej rady Ukrajiny.

4 Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom zverejnenia.

Prezident Ukrajiny Petro Poroshenko

24 septembra 2014

Rady pre národnú bezpečnosť a obrana UKRAJINA

RIEŠENIE   na 28 auguste 2014

V naliehavých opatrení na ochranu Ukrajinu a posilniť obranyschopnosť

Vzhľadom k ďalšiemu komplikovaná situácia v národnej bezpečnosť vďaka dlhej RF rušeniu do vnútorných záležitostí Ukrajiny, aby neutralizoval následných hrozby pre národnú bezpečnosť Ukrajiny a po porade parlamentných vypočutie na tému “obrany Ukrajiny v XXI storočí: výziev, hrozieb a možné riešenia “, prijaté Najvyššou radou Ukrajiny o 12.08.2014 № 1639-VII, národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny Rada rozhodla:

1 Ak chcete do úvahy hlavné strategické usmernenia výkonnej moci štátnej politiky v oblasti národnej bezpečnosti a pripravenosti obrany v oblasti bezpečnosti a obrany, hospodárstva a spoločnosti na odrazenie ozbrojeného útoku na Ukrajine.

2. Identifikovať prioritné národné záujmy Ukrajiny v oblasti zahraničnej politiky činnosti v roku 2014 a nasledujúcich rokoch ďalší rozvoj strategického partnerstva medzi Ukrajinou a Spojenými štátmi, EÚ a NATO, vrátane:

s Európskou úniou na základe dohody o pridružení medzi Ukrajinou, na jednej strane a Európskou úniou, Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na druhej strane;

so Spojenými štátmi v súlade s Chartou – Ukrajina Listiny o strategickom partnerstve z 19. decembra 2008;

NATO podľa Charty o osobitnom partnerstve medzi Ukrajinou a Severoatlantickej zmluvy, podpísanej 9. júla 1997 a vyhlásenie na doplnenie Charty, podpísaná 21. augusta 2009.

3 Tajné.

4 Odoslať Prezident Ukrajiny:

1) zvážiť odvolanie v novembri roku 2014, špeciálne správy do Najvyššej rady Ukrajiny na domáce a zahraničné situáciu na Ukrajine v oblasti národnej bezpečnosti o definícii novej stratégie národnej bezpečnosti Ukrajiny;

2) zvážiť odstránenie Výboru pre reformu a rozvoj ozbrojených síl Ukrajiny a vojensko-priemyselného komplexu.

5 Kabinet ministrov Ukrajiny

1) ihneď:

a) vypracovať a predložiť na prezidenta Ukrajiny k predloženiu Najvyššej rady Ukrajiny, ako naliehavé je návrh zákona o zmene niektorých zákonov Ukrajina Ukrajina odmietnutie realizovať politiku neangažovanost;

 

b) vypracovať a predložiť návrhy smerníc prezidenta Ukrajiny pre rokovania s Ruskou federáciou;

c) informovať v primeranom čase o stave prevodu národného hospodárstva, pokiaľ ide o fungovanie špeciálneho obdobia;

d) predložiť vhodné návrhy na uplatnenie osobitných ekonomických a iných reštriktívnych opatrení (sankcií) v prípade,

d) vyriešiť problém vytvoriť centralizovaný systém logistických služieb pre vojenské sily a donucovacích orgánov Ukrajiny;

písmena “e” – Tajomstvo;

g) Skontrolujte výnimku súvisiacu DPH dovoze na colné územie Ukrajiny príslušných produktov pre bezpečnosť a obranu a oslobodenie od cla na tieto produkty;

písmena “g” – tajne;

písmena “C” – tajne;

s) zavedeného poradia vydanie dočasného uzavretia kontrolných stanovíšť na štátne hranice Ukrajiny s Ruskom pre automobilový priemysel, námorné, dopravné a pešie pozastavenie prevádzky cez ne, a ak je to nutné – otázka dočasné uzavretie hraničných priechodov na iné druhy dopravy;

i) prijať opatrenia na vykonanie jednostranné vymedzenie štátnej hranice Ukrajiny s Ruskom, a aby sa zabezpečilo jeho správne zlepšovanie inžinierstva, vrátane medzinárodnej technickej pomoci;

Položka “m” – tajne;

položka “a” – tajne;

Položka “k” – tajomstvo;

l) Pozrite si nové prerokovanie finančnej podpory vojakom a dôstojníkom najmä zvýšenie jeho štruktúre podiel miezd, platov pre vojenské hodnosti;

m) zabezpečiť, rozhodovanie o tom, či udeliť taký dom potrebuje lepšie bývanie, rodiny vojakom a dôstojníkom zabitých alebo zomrelo na následky zranení, pomliaždenie alebo zranení utrpených pri účasti v protiteroristických operáciách v Donecku a Lugansk regióny chrániť nezávislosť, suverenitu a územnú celistvosť Ukrajiny;

n) určiť poradie listinných dôkazov o účasti občanov v protiteroristických operáciách;

e) na zabezpečenie efektívneho fungovania dokumentácie stavu systému poisťovňa;

c) zabezpečiť, spolu s bezpečnostnými a spravodajskými službami Ukrajina Ukrajina dokumentujúce porušovaniu štátnej hranice Ukrajiny s Ruskou federáciou a prezentáciu relevantných podnetov (odvolania) do medzinárodných súdnych orgánov;

2) do jedného mesiaca:

a) vypracovať a predložiť v riadnom termíne do Najvyššej rady Ukrajiny, zákony týkajúce sa:

Zavedenie systému tvoriť návrhy kľúčových indikátorov stavu obrany, aby po dobu troch rokov a schválený vládou Ukrajiny do jedného mesiaca odo dňa, keď vstúpi do platnosti zákon Ukrajiny o štátnom rozpočte na Ukrajine za rok;

finančný systém na Ukrajine v čase krízy;

tvorba a výroba zbraní a vojenského vybavenia na Ukrajine;

štátna podpora podnikov vojensko-priemyselného komplexu;

vojensko-technická spolupráca so zahraničím;

b) predkladať návrhy na zlepšenie národných kontaktných bodov Ukrajiny spoluprácu s NATO v tejto oblasti, a Komisia o ukrajinskej spolupráci s NATO, ktoré poskytujú, a to najmä, že Komisia ocholennya jeden z podpredsedov vlády Ukrajiny;

c) spolupracovať s bezpečnostnou službou Ukrajiny vydanie vytvorenie národné centrum pre kybernetickej a boja proti cyberthreads a Národné centrum prevádzkovú a technickú správu telekomunikačných sietí, Ukrajinu, aby spĺňali potreby obrany štátu v časoch krízy;

3) v lehote dvoch mesiacov:

a) predložiť Rade pre národnú bezpečnosť a obranu rady Ukrajiny nového návrhu vojenskej doktríny Ukrajiny;

písmena “b” – tajne;

c) zabezpečiť prípravu a realizáciu ročných národných programov NATO – Ukrajina činnosti spolupráce zamerané na dosiahnutie praktických výsledkov pri posilňovaní obrany Ukrajiny s cieľom zabezpečiť účinnú kontrolu nad vykonávaním ročných programov;

d) vypracovať a predložiť na posúdenie národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny a následné predloženie prezidentovi návrhy na Ukrajine, ktorým sa mení zákon o národných otázkach bezpečnosti vrátane zákona Ukrajiny “O národnej bezpečnosti Ukrajiny”, “Na obranu Ukrajiny”, “Na obranu plánovania “,” demokratická civilnej kontroly nad armádou a orgánov presadzovania práva “,” Na vojenskej služby a vojenskej službe “,” Na prípravu mobilizácie a mobilizácia “,” The kontrarozviedky činnosť “,” o právnom režime stanného práva “”o verejnom obstarávaní”, “na právny režim stavu núdze”, “na štátnej kontroly nad medzinárodným odovzdávanie vojenské a dvojitého použitia” trestného procesného zákonníka Ukrajiny, založené na potrebe posilniť obranu Ukrajiny; písmena “d” – tajne;

4) zabezpečiť prípravu návrhu zákona Ukrajiny o zmene zákona Ukrajiny “o štátnom rozpočte na Ukrajine za rok” a návrh zákona Ukrajiny o štátnom rozpočte na Ukrajine za rok:

a) zvýšenie výrobných nákladov a nákup zbraní, vojenskej techniky a ďalších logistických zariadení, vojenských, vládnych programov financovania cieľových obrany;

b) finančné príspevky na vykonávanie opatrení stanovených v tomto rozhodnutí.

6 Ministerstvo zahraničných ihneď vecí Ukrajiny:

pododsek 1 – Tajomstvo;

2) v súvislosti s ozbrojenej agresie proti Ukrajine:

obrátiť na NATO spôsobom ustanoveným v Charte osobitného partnerstva medzi Ukrajinou a Severoatlantickej zmluvy, so žiadosťou o okamžité zvolanie Severoatlantickej rady a súvisiacich oficiálnych konzultácií;

sa vzťahujú na štáty – stranami memoranda o bezpečnostné záruky v súvislosti s pristúpením Ukrajiny k Zmluve o nešírení jadrových zbraní držať naliehavé konzultácie;

3) u vlády Spojených štátov, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, aby sa poskytovanie vojenskej pomoci Ukrajine;

4) iniciovať prijatie na zasadnutí NATO – Ukrajina Komisie na úrovni hláv štátov a vlád, ktoré sa bude konať počas budúceho summitu NATO (04.09.2014, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska), riešenie pre dosiahnutie maximálnej interoperability Ukrajinu a spoločných kapacít NATO v oblasti boja proti prúdu a vznikajúcich bezpečnostných výziev v eurách;

bod 5 – Tajné;

6) v spolupráci s Ministerstvom obrany Ukrajiny, aby podnikla kroky na vytvorenie krízového konzultačný mechanizmus v súlade s odsekom 15 Charty o osobitnom partnerstve medzi Ukrajinou a Severoatlantickej zmluvy;

pododsek 7 – Tajomstvo;

sub-8 – tajne.

7 Ministerstvo obrany Ukrajiny ihneď:

pododsek 1 – Tajomstvo;

pododsek 2 – Secret;

3) zabezpečiť, v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí Ukrajiny a účasť štátneho záujmu “Ukroboronprom” prínos vojensko-priemyselného komplexu Ukrajiny možností spolupráce medzi Ukrajinou a NATO zbraní a technických noriem, vrátane zapojenia Ukrajiny do nadnárodných projektov NATO “chytré obrany” ,

4) utiahnuť s Ministerstvom vnútra Ukrajiny, štátna ochrana stráž Ukrajina dôležitých štátnych a vojenských cieľov;

5) urýchliť zlepšenie útvarov a jednotiek námorných síl Ukrajiny v nových miestach nasadenia a dosiahnutie pripravenosti bojových misií;

6) spolu s Ministerstvom vnútra Ukrajiny, Ministerstvo zdravotníctva Ukrajiny akcia na vytvorenie konsolidovaného letecké jednotky pre núdzové zdravotnej starostlivosti;

7) k urýchleniu formovaniu špeciálnych síl ozbrojených síl Ukrajiny, ich vybavenie modernými prostriedkami zbraní a vojenského materiálu;

8) spolu s Národnej gardy Ukrajiny, opatrenia štátnej Special Transport Service, aby sa zabránilo zapojenie brancov v bojových misiách v protiteroristických operáciách v Donecku a Lugansk regióny.

9 Tajné.

10 Ministerstvo vnútra Ukrajiny spoločne s bezpečnostnou službou Ukrajiny bezodkladne:

1) posilniť ochranu diplomatických a konzulárnych misií cudzích štátov a medzinárodných organizácií na Ukrajine;

pododsek 2 – tajné.

11 Bezpečnostná služba Ukrajiny ihneď:

1) spolu s Ministerstvom vnútra Ukrajiny, Ministerstvo obrany Ukrajiny, štátne hranice služba Ukrajiny, Štátna služba pre špeciálne komunikačné a informačné ochrane Ukrajiny, štátnej väzenskej služby Ukrajiny, Generálneho štábu ozbrojených síl Ukrajiny a Ministerstvom národnej gardy Ukrajiny a štátna Guard Ukrajiny dodatočných opatrenia zamerané na predchádzanie a boj proti terorizmu v Donecku a Lugansk Ukrajina a zabránenie jeho šírenia;

2) sa spoločne s Ministerstvom vnútra Ukrajiny, Ministerstvo obrany Ukrajiny, Ministerstvo spravodlivosti Ukrajiny, štátnej službe pre finančné monitorovanie Ukrajiny opatrení na zisťovanie a zabrániť politickej kanály, informácie a ďalšiu podporu teroristických aktivít;

3) zaviesť účinné podpory kontrarozviedka vojenskej sily a orgánom presadzovania práva Ukrajiny zapojených do protiteroristických operácií v Donecku a Lugansk regióny;

4) sa spoločne s Ministerstvom vnútra Ukrajiny za účasti organizácií občianskej spoločnosti pôsobiacich v oblasti ochrany verejného poriadku a štátnej hranice Ukrajiny, ďalšie opatrenia na predchádzanie teroristickým činom;

bod 5 – Tajné;

pododsek 6 – Tajomstvo.

Secret 12.

13 Ministerstvo školstva a vedy Ukrajiny spoločne s Ministerstvom obrany Ukrajiny prijať do jedného mesiaca akčného plánu k radikálnemu zlepšeniu vlasteneckej výchovy mládeže, vytvárať pozitívny postoj k ústavnú povinnosť brániť vlasť, nezávislosť a územnú celistvosť Ukrajiny, zvýšenie prestíže služby a vojenských vzdelanie.

14 Miestne úrady s miestnymi úradmi, aby okamžite rodiny vojenských vojakov a dôstojníkov, zamestnancov podieľajúcich sa na protiteroristickej operácii v Donecku a Lugansk regióny, sociálnu a materiálnu pomoc.

15. Vytvorte v súlade s článkom 14 zákona Ukrajiny “O národnej bezpečnosti a obrany rady Ukrajiny” Medzirezortná komisia pre reformu a rozvoj bezpečnosti a obrany Ukrajiny ako pracovný orgán národnej bezpečnosti a obrany rady Ukrajiny.

Úrad pre bezpečnosť a obranu národnej rady Ukrajiny predloží do dvoch týždňov na prezidenta Ukrajiny návrhy poriadok Medzirezortnej komisie pre reformu a rozvoj bezpečnosti a obrany Ukrajiny a návrhy na jeho zloženie.

Predseda bezpečnosti a obrany národnej rady Ukrajiny P.Poroshenko

… s prekladom som si hlavu nelámal, je vygúglený 🙂

Vojna a chaos, bohatnutia vampírov pokračujú

28.10.2016

Dovoľte, aby som odcitoval časť z diskusie pána prezidenta Putina, ako odznela na medzinárodnom fóre vo Valdaji. Prítomnosť zahraničných osobností nasvedčuje, že nie každý sa necháva hypnotizovať viac »

Londýn videl “džihádistický deviatnik”

23.03.2016

Prečo médiá neinformujú o premorenej EÚ? Prečo musia Londres čušať o nenávistnej fundamentálnej hrozbe? Prečo o tom naše médiá neinformujú? Prečo sa tieto veci musíme dozvedať vlastnými viac »

EÚ zlyháva, odhalila svoju slabosť

22.03.2016

Dnes ráno sa Brusel ocitol uprostred vojny ktorú už dávnejšie vyhlásili radikálni islamisti Islamského štátu (IS) celému svetu. Madam Merkel by si mala vstúpiť do svedomia. Otázka vrelého viac »

Holuby

Ako žiť s holubmi v mieri v jednom meste? Zamedziť prístup a nekŕmiť

25.02.2017 16:00

Kým svetové metropoly bojujú s holubmi, ktoré ničia pamiatky, naše samosprávy problémy nehlásia. Úrady ľudí vyzývajú, aby si zabezpečili obydlia a neprikrmovali.

Fico

Fico: Ak regulačný úrad prijme nezmyselné rozhodnutie, budem konať

25.02.2017 14:46, aktualizované: 16:47

Aj keď je ÚRSO nezávislým úradom, pokiaľ prijme nezmyselné rozhodnutie, ako to bolo v prípade cien energií na tento rok, predseda vlády Fico (Smer) bude konať.

Czech Republic Elections-e2e2c3ff07d04c63985f35d0a0c35cfd

Babiš testuje dôveru ľudí, chce kandidovať z posledného miesta

25.02.2017 14:34

Predseda hnutia ANO Andrej Babiš sa rozhodol ísť do októbrových volieb z posledného miesta stredočeskej kandidátky.

Azerbajdžan, vojak

Pri bojoch v Náhornom Karabachu zahynulo viacero vojakov

25.02.2017 14:20

Azerbajdžan v sobotu oznámil, že viacero jeho vojakov zahynulo počas bojov v oblasti sporného Náhorného Karabachu.

axon

Vítam Vás v mojom pravda.sk-blogu o všetkom, nájdete ma aj na FB: facebook.com/axon.doctorow; v úcte Váš blogger Axon.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 103
Celková čítanosť: 357647x
Priemerná čítanosť článkov: 3472x

Autor blogu

Kategórie