Založ si blog

Putin v priamom prenose pre RF

Dnes od 12:00 do 16:00 h moskovského času odpovedal prezident Ruskej federácie Vladimír Vladimírovič Putin v priamom efíre takmer na všetkých kanáloch ruských médií. Otázky bolo možné posielať na weby napr.: moskva-putinu.ru; na metalických telef. linkách; na mobilných linkách; video-otázkami cez Skype; sms-kami a mms-kami; aj priamym vstupom do vysielania, ale aj v redakcii prítomnými občanmi.

Občania RF  položili prezidentovi viac ako 3 milióny otázok z každého kúta RF. Naše médiá „nadhľadovo“ podcenili svetový rekord záujmu o názory prezidenta Putina. Informovali úplne od veci, neprofesionálne a tendenčne v nariadenom štýle mediálnej vojny. Pravda je úplne iná.

Priama linka dosiahla absolútny svetový rekord viac ako 3 miliónov otázok. Prezident Putin sa nevyhýbal žiadnej otázke. A po skončení priameho interview odpovedal ešte novinárom priamo a bez váhania. Odpovedal úprimne a rovno, bez „obkecávania“.

V odpovediach na otázky občanov RF mu záležalo na zdôraznení priamej subsídii (vládnej podpore tých problémov ktoré si región sám nedokáže vyriešiť) vo všetkých otázkach. Prijal nové nastolenia problémov o ktorých nevedel a prisľúbil ich riešenie. Od prítomných občanov v centre priameho vysielania prijímal písomné návrhy. Od redakcie žiadal konkrétne údaje o ľuďoch ktorým prisľúbil pomoc, aby nestratil s nimi kontakt. Zdôraznil dvojitú kontrolu nastolených problémov: Prezident Putin z Moskvy vo svojej kompetencii, a občania v mieste svojho regiónu ako tí ktorých sa riešenie dotýka…

Videl som nového ruského cára – takého, akým rozprávkový (sociálny) cár má byť. Prijal otázky aj problémy, odpovedal a prisľúbil ich riešenia.

Uvediem niekoľko príkladov zo sledovaného priameho interview:

Najčastejšie rezonovala Ukrajina (UA) a s ňou spojené otázky, s postojom prezidenta a postojmi zahraničnej politiky RF, otázky k sankciám. Parafrázujem:

Otázka veterána. V 2.sv.vojne sme mali spojencov, hoci neskoro sa k nám pridali, ale boli. Máme teraz nejakých priateľov?

Máme dvoch – Armádu a Námornú flotilu J . Okrem toho máme zmluvných hospodárskych priateľov BRIX, Šanghajské dohody, s mnohými štátmi máme zmluvy o neútočení. Priamu dohodu o vojenskej pomoci nemáme s nikým. Preto je xenofóbia šírená z centrály NATO neopodstatnená.

Otázka veterána. Kedy sa štát postará o veteránov?

Program starostlivosti o veteránov bol zahájený v r. 2008 po iniciatíve vtedajšieho prezidenta Medvedeva. Postarali sme sa o 281 tisíc veteránov. Zostáva nám postarať sa ešte o 10 tisíc veteránov o ktorých sa postaráme do konca roka 2015. (Poznámka: Ide o byt a prostriedky na bývanie.)

Máme konkrétneho nepriateľa?

Máme viacerých: terorizmus, xenofóbia, nacionalizmus, slepá nenávisť…, ale žiadnu krajinu neoznačujeme za nášho nepriateľa.

Prečo pozývame na oslavy 9. mája ľudí ktorí nemajú záujem prísť?

Pozývame predstaviteľov štátov ktorých sme oslobodili od nemeckého fašizmu. Pozývame krajiny ktoré sa ukazujú byť našimi priateľmi. Osobné rozhodnutia politikov neprísť na oslavu sú ich osobné rozhodnutia. Nepochopiteľné, ale je to tak. My usporadúvame oslavu víťazstva s jediným cieľom, aby sa pamätalo na veľké víťazstvo nad fašizmom, a aby sa taká situácia vo svete už nikdy viac neopakovala. Je to hanba, krátka pamäť európskych politikov je ich hanba.

Otázka mladého kadeta v druhom roku vysokej školy vojenských pilotov. V súčasnosti prebieha prezbrojenie armády, počas prípravy slávnosti na 9. mája vidím množstvo nových zbraní aké som ešte nikdy nevidel. Dokedy, ako dlho bude prebiehať prezbrojenie?

Do konca roka 2020 by malo byť dokončené prezbrojenie na viac ako 70% aktuálneho stavu.

Aký je Váš postoj k UA ?

V prvom rade pomáhame ukrajinskému ľudu, to musím podčiarknuť. Ukrajinský ľud je v problémoch. Pomáhali sme UA znižovaním cien ropy a plynu, pomáhali sme im v každom výrobnom pláne, v rozvoji technológií, ale ich vnútorné problémy sme neriešili. Od roku 1991 si ich riešila UA sama, ale ukázalo sa že neboli pripravení čeliť korupcii. V krajine prebehol únavový proces, občania boli unavení z korupcie, kriminality, a do toho vstúpili nešťastné podnety zo strany agentúr SŠA. UA má množstvo vnútorných problémov do ktorých my nezasahujeme a ani ich nesúdime. Občania UA si ich musia riešiť sami, ale nie tak ako to riešili vo februári 2014. Nacizmus je neprijateľný politický systém. Našim cieľom je slušný život slušných ľudí. Pozrite sa. Integrácia štátov je všeobecný celosvetový trend. EÚ sa sceľuje. Severná Amerika sa sceľuje so strednou Amerikou, Kanada a SŠA sú už tesne spojení. Pýtam sa – prečo nás chcú rozdrobiť? Prečo nám hrozia sankciami? UA je zmietaná xenofóbiou a nacizmom. Uvedomte si. Stalinov režim mal na svedomí životy ľudí. Ale nevyskytoval sa tam ani nacizmus, ani xenofóbia, ani široko motivovaná nenávisť. Nemecký fašizmus mal cieľ vyhubiť Židov, Slovanov, Cigánov…, a my sme fašizmus porazili. To čo sa deje na UA je otázka vplyvu západu. To nie je naša práca. Nám záleží na slušnom vývoji v UA.

Boli naše ruské vojská na juhovýchode UA ?

Neboli a nie sú.

Aký je váš názor na otázky ISIL, Sýria, Irak…?

V Iraku a v Sýrii pôvodne neexistovali žiadni teroristi. Objavili sa v Iraku až po útoku na Irak, po zosadení a poprave Saddáma Husajna. Najprv natekali do Iraku a odtiaľ do Sýrie. Vojaci ISIL sú tí istí ktorých vyškolili v ozbrojených silách USA. Sú to špecialisti, extrémne profesionálni vojaci. Odvtedy sa k nim pridávajú radikáli z mnohých štátov EÚ. Sú tam aj ruskí extrémisti – poznáme ich menovite, vieme kde sú a čo robia, ale na ich potlačenie a elimináciu je potrebná spolupráca všetkých štátov EÚ, USA, arabských krajín, a ostatných. Za posledných 5 rokov bolo zatknutých v Uralskom regióne okolo 600 islamistov ktorí prišli tzv. „za prácou“. U nás nie je problém.

Gukovo pri Rostove – utečenci z UA – Čo bude s nami? Chceli by sme sa oddeliť od Kyjeva, je to možné?

V samotnom Gukove evidujeme ubytovaných 38 tisíc utečencov z UA. Je to naša pomoc bratom z Luhanska. Naším cieľom je normalizácia občianskeho života aby ste sa mali kam vrátiť. Ak sa rozhodnete presídliť kdekoľvek do RF máte možnosť. Najlepšie by ale bolo obnoviť normálny život vo vašich sídlach aby ste mohli slušne žiť a pracovať ako slušní ľudia. Po obnove normálneho života by ste mali mať možnosť slobodne rozhodnúť ku komu chcete patriť. Postupnosť je takáto. Najprv upraviť ekonomiku, hospodárstvo, prácu pre ľudí, sociálny život a až potom rozhodovanie kam chcete patriť. Minské dohody z 13. 2. 2015 zabezpečujú obnovu života vo vašej oblasti a právo rozhodovať o vašom osude kto kde chce žiť. Ide iba o to aby boli dodržané.

Bude vojna?

Nemôžem vylúčiť – to nikto nevie.  Ale žite spokojne – pracujeme na tom aby nebola.

Čo čaká RF od Kyjeva?

Rusko nečaká od Kyjeva nič. My navrhujeme normálne vzťahy, predovšetkým ako k pokrvnému bratovi. Navrhujeme obnovu vzťahov a rozvoj vzájomnej pomoci, o tom budeme hovoriť stále.

Aký je váš názor na francúzsku výpoveď zmluve na dodávku vojnových lodí?

Kriticky udržiavame priateľské vzťahy s Francúzskom, rešpektujeme ich rozhodnutie. Je to ich vec že sa vzdali, zriekli sa svojej nezávislosti v prospech niekoho – nie pre seba.

Zamestnanci v Irkutsku, závodu vyrábajúceho vojnové lietadlá. Závod existuje už 80 rokov. Vyrábame 26 typov lietadiel, medzi nimi aj SU30, JAK130, MS21. Zamestnanci pracujú na dve smeny, vyrábame 50 až 60 lietadiel.  Budeme mať prácu na dlhšie ako na dva roky?

Budete mať prácu vždy. Lietadlá plánujeme predávať aj do zahraničia. Máme objednávky z Indonézie a iných krajín, okrem toho Aeroflot vždy bude potrebovať vaše lietadlá. Vaša práca bude postupne rozvrhnutá do rytmického a dlhodobého plánu.

Aký je Váš názor na vraždu Borisa Nemcova?

Vrah bol známy za 36 hodín po vražde. S istotou sme vedeli kto je vrah. Otázka bola kde a ako ho zatknúť. My nemáme podlžnosti v odhalení a odsúdení vrahov. Ale pozrite sa na západné krajiny, ešte horšie to je na UA, tam každú chvíľu zavraždia niekoho z nacistických dôvodov, ale vrahovia nie sú ani dolapení ani odsúdení.

Na moskovskom moste, na mieste vraždy Nemcova je množstvo kvetov a tabuliek. Nevyužijete svoje právomoci aby ste to odtiaľ dali odstrániť?

Podľa moskovských zákonov tam môžu byť tabuľky a kvety až 10 rokov po tragédii. Ja to nemienim ani zmeniť ani nič také neurobím, ale nevylučujem to ak by bola všeobecná vôľa, no ja to neplánujem.

Otázka z Moskvy. Aký je hospodársky deficit? Ustojíme sankcie zo strany západu?

Deficit štátneho rozpočtu neprekročil 3,7% čo je prijateľné. Sankcie sme ustáli a pokračujeme v reforme hospodárstva. Do konca r. 2018 budeme nezávislí od západných ekonomík.

Otázka z Ďalekého východu. Zhoreli nám domy, prišli sme o všetko, niektorí aj o rodinných príslušníkov – pomôže nám štát?

Prezident Putin odpovedal v konkrétnych číslach koľko dostane rodina za zomrelého, viac dostanú rodiny kde zomrel muž, zvlášť dostanú vdovy, deti, rodiny, odškodnia trvale zdravotne postihnutých, dostanú peniaze na bývanie a obnovu domov… Gubernátor postihnutej oblasti má úlohu vybudovať infraštruktúru a samosprávu do 1. septembra tohto roka, k tomu dostane pomoc z celoštátnych zdrojov RF.

Pred niekoľkými týždňami sa prevalil problém s rozkrádaním mzdových prostriedkov na stavbe Východného kozmodrómu na Ďalekom východe RF. Vláda z rozhodnutia prezidenta RF nariadila okamžité výplaty zamestnancom, celú sumu omeškaných výplat. Otázka znela na túto tému. Bude táto práca pokračovať?

Dostali ste už nejakú výplatu?  Áno, zo 4 mesiacov omeškaných výplat sme dostali 17%. Dobre, pozriem sa na to aby ste dostali všetko čo vám patrí. Vy dohliadajte tam, a ja budem dohliadať odtiaľto a vyvodíme aj závery aby sa to neopakovalo. Kozmodróm je prioritný projekt našej vlasti, vašu prácu máte zabezpečenú najmenej do roku 2023. Raketový areál Pliseckaja je vojenský projekt. Kozmodróm v Kazachstane je v cudzej, hoci spriatelenej, ale predsa inej krajine. Potrebujeme vlastný kozmodróm na projekt Sojuz 2, a to je váš projekt kde teraz pracujete. V r. 2023 chceme z tohto kozmodrómu obsluhovať medzinárodnú vesmírnu stanicu trvale umiestnenú na orbite. O vašu prácu sa nemusíte báť a nedostatky budú riešené aby sa neopakovali.

Prihlásila sa pani ošetrujúca ťažko chorých trvale postihnutých pacientov. Oznámila že predpis morfia pre občana z vidieka ktorý bol privezený do centrálnej nemocnice je takmer nemožný. V RF zákon obmedzuje predpis narkotík len pre miestne príslušných občanov. Podobne je nemožné predpísať dýchací stroj pre občana odchádzajúceho z nemocničnej starostlivosti do domácej starostlivosti ak odchádza niekam mimo regiónu nemocnice. Uviedla že obmedzenia sú v zákonoch, pani prosila prezidenta o odstránenie týchto zákonných prekážok.

Oznámila ste mi nový problém o ktorom som nemal prehľad. Ďakujem vám za novú definíciu problému, za tento poznatok. Spoločne ho budeme riešiť, predložím návrh príslušným úradom ministerstva zdravotníctva a budeme riešiť tento problém. Odovzdajte mi prosím vás vaše návrhy. Ďakujem.

Otázky z Arteku na Kryme. Artek je kúpeľné mesto s 900 ročnou históriou. Známe bolo ako medzinárodný detský tábor kde sa schádzali deti z celého sveta. Okrem toho bol celý Krym známy ako letovisko a turistická oblasť. Po roku 1991 (po administratívnom oddelení od RF) zaostávalo vo všetkom. Občania Krymu a Arteku sa pýtali. Čo podniknete na obnovu turizmu?

Aeroflot zníži ceny lístkov z celého Ruska na Krym. Rovnako sa znížia ceny lístkov lodnej dopravy. Zabezpečí sa hustejšia doprava na Krym. Obnovíme infraštruktúru, urýchlime administratívne transformácie samosprávy a riadenia Krymu. Všetko je pod mojim dohľadom a robíme čo sa dá. Zanedbanie administratívy a infraštruktúry ktorá tu bola celých 23 rokov tolerovaná dobiehame rýchlym tempom a snažíme sa vrátiť Arteku jeho medzinárodné miesto. Obnovíme tradíciu medzinárodného svetového detského centra. Pracujeme na tom.

Prečo organizujete tieto priame kontakty s občanmi RF ?

„Považujem ich za excelentný sociálny nástroj pre kontakt s občanmi, pre riešenie problémov občanov, a pre riešenie problémov štátu.“

Dnešný „priamoj efir s prezidentom Putinym“ bol už 13. v poradí, a najúspešnejší medzi všetkými priamymi spojeniami na svete.

Ruženec Sedemsvätiaceho Ducha Svätého, 7×7

12.05.2018

Modlitby k Duchu Svätému sú zahalené Tajomným účinkovaním v našom svete. Ešte aj kresťania sa ich modlia s obavou aby niečím neurazili všemohúcu Výsosť z nebies. Táto modlitba sa mi javí viac »

Mayová a Trump podporujú prípravu vojny na východe EÚ

19.04.2018

Nejde len o provokáciu, ide aj o manipuláciu s mentálnou kapacitou občanov EÚ. Rovnaký scenár bol použitý už dvakrát v blízkej minulosti. Generálna prokuratúra Ruskej Federácie (ďalej len viac »

Via Crucis – Krížová Cesta

30.03.2018

Po premodlení týchto slov som nedokázal nechať si ich iba pre seba. Autorom je legionár Kristov pôsobiaci na Slovensku od 25. marca 1987. Slovenskí legionári nie sú registrovaní tu na tejto Zemi, viac »

kyjev, ukrajina,

V Kyjeve protestovali baníci a vojnoví veteráni, vypukli násilnosti

19.06.2018 16:15

Demonštranti sa pokúsili preraziť do parlamentu. Proti bezpečnostnými silám použili obušky a slzotvorný plyn.

Monika Jankovská

Okresný súd zamietol žiadosť Janíčka a Strelčíka o obnovu konania v kauze vydierania

19.06.2018 16:03

V 2001 ich vtedajšia sudkyňa a dnes štátna tajomníčka rezortu spravodlivosti Monika Jankovská odsúdila za vydieranie podnikateľa Tibora Jurisu.

Múzeum bábkarských kultúr a hračiek v Modrom Kameni

Do múzea s hračkami zateká

19.06.2018 16:00

Múzeum bábkarských kultúr a hračiek v Modrom Kameni je v havarijnom stave. Problémom je najmä deravá strešná krytina, cez ktorú zateká.

matečná

Matečná: Protestujúci farmári doteraz nepožiadali o stretnutie

19.06.2018 15:24

Vedia farmári protestujúci na traktoroch, že veľká časť požiadaviek z tzv. Košickej výzvy je už splnená? Spýtala sa šéfka pôdohospodárstva v reakcii na protestnú jazdu farmárov.

axon

Vítam Vás v mojom pravda.sk-blogu o logike súvislostí, žurnálnej logistike a sociálnom pozadí politiky. Nečakajte žiadnu chválu na všeobecnú činnosť človeka. Pračlovek bol inteligentnejší ako napríklad Soros... Peniazmi sa dá všetko, ale človek sa tým nezušľachtí. Axon.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 113
Celková čítanosť: 492707x
Priemerná čítanosť článkov: 4360x

Autor blogu

Kategórie