Založ si blog

Americkí „priatelia“ v NATO zbesneli

Darí sa im globalizovať vojnu z lokálnych foriem na celosvetovú, okrem USA. Pomaly ale iste vyzbrojujú Ukrajinu, žiadajú vyššie náklady na výzbroj v EÚ, translokujú vojská – letecky aj po zemi – k ruskej hranici čo najbližšie. Európski politici sa do toho hrnú ako idioti a našich vojakov posielajú ako teľce do chystaného bitúnku. Ale zabíjaní budú najmä obyčajní civilní občania. Ak si to politici EÚ neuvedomujú tak sú zrejme nakazení besnotou rovnako ako stoltenbergovci riadiaci NATO. Ak si to uvedomujú a napriek tomu pokračujú v besnej ofenzíve – inak sa to nazvať nedá – potom sú obyčajní vojnoví zločinci – už dnes ich tak nazývam, lebo každému súdnemu človeku je to zrejmé.

A že to nevidím tak len ja a moji spoluobčania, dokladám skrátený prepis (vynechal som zdvorilostné formulácie a pridal výkričníky, či otázniky v zátvorke) vyjadrenia Ruskej Federácie, RF,  v Haagu:

Haag, 05. júla 2017: Vystúpenie ruského veľvyslanca A. V. Šulgina – stáleho zástupcu RF pri Organizácii pre zákaz chemických zbraní, OPCW, na 55. zasadnutí Výkonnej rady OPCW – Správa o vyšetrovaní incidentu v Chán Šajchúne, v Sýrii.

„ … nemôžem nechať bez odpovede vážne obvinenia na adresu Ruska, ktoré odzneli v prejave váženého stáleho predstaviteľa USA K. Warda.

… naši americkí partneri klesli na úroveň hlboko až na hranicu klebetenia na trhu. Nemienime s nimi vstupovať do slovných šarvátok. Nálepky, ktorými sa nás pokúšajú označiť, nenechám len na ich svedomí. Aby sme učinili zadosť spravodlivosti, konštatujeme, že ak niekto v OPCW a mimo nej rozpráva rozprávky o udalostiach v Chán Šajchúne, tak sú to práve naši americkí „partneri“.

… kto a prečo skutočne zbezočivel, o tom my nemáme ani najmenšie pochybnosti – zbezočiveli práve americkí chránenci, kadejaké „Biele prilby“ a rôzni opozičníci, vrátane tých vôbec najväčších, čo kontrolujú Chán Šajchún.

.. vzhľadom na dnešný brífing o tom nebude pochybovať nikto. Popri všetkých pochvalných slovách vedúcich Misie OPCW o vyšetrovaní prípadov pravdepodobného použitia chemických zbraní v Sýrii – z hľadiska spolupráce s nevládnymi organizáciami (!), ako sa to prezentuje v správe – títo ľudia skrývali dôležité vecné dôkazy (!):  fragmenty munície, ktoré sa našli v kráteri po výbuchu (!).

A čo na to ich americkí patróni? Napomenuli ich? Podľa všetkého nie, lebo o niekoľko dní tieto krátery jednoducho zaliali cementom…

Vysvetlenia  aké sme počuli na brífingu – že vraj bolo treba súrne obnoviť vozovku – sú komické.

… ako môžu ľudia ozdobení šedinami a poučení životnými skúsenosťami, ako ich tu všetci vychvaľujú, ako obrovských profesionálov – ako môžu uveriť takejto zvrátenej logike? Ako sa môžu tváriť, že tomu veria?

Absolútne zbezočiveli nielen opozičníci a pridružené nevládne organizácie. Nehanebne zničili dôležité vecné dôkazy vo vedomí s podporou amerických „patrónov“, čo je zjavné krytie zločinov – ako je to evidentné dlhodobo, a vlastne evidujeme aj teraz (na tomto zasadnutí).

… pokiaľ ide o utajovanie (manipuláciu) pravdy, naši americkí kolegovia v súčasnosti nemajú konkurenciu.

stály predstaviteľ USA K. Ward vo svojom vystúpení znova spojil americký vojenský útok na leteckú základňu Šajrát s incidentom v Chán Šajchúne. Ako je známe, mandát Misie OPCW zaväzuje Misiu navštíviť všetky miesta, ktoré súvisia s vyšetrovaním incidentu s chemickými zbraňami. A pretože Američania dnes opätovne túto súvislosť verejne potvrdili, logika veci hovorí, že k takejto návšteve malo dôjsť už dávno. Tým väčšmi, že Sýrčania poskytli všetky nevyhnutné záruky bezpečnosti. Chceli by sme však zvlášť zdôrazniť – Američania po chvíľke zvažovania odmietli  myšlienku na takúto návštevu, odmietli sa ňou čo i len zaoberať.

Nech sa už vysvetľuje mandát Misie OPCW akokoľvek, faktom zostáva: Práve USA urobili všetko pre to, aby zabránili ceste expertov OPCW na leteckú základňu (!).

… stály predstaviteľ K. Ward znova bije na poplach a hovorí, že vraj sa opäť pripravuje akýsi nový chemický útok na tejto istej leteckej základni Šajrát (!).  Táto základňa proste nedá Američanom spávať.

Obraciam sa na všetky delegácie v tejto sále, na vedenie Technického sekretariátu: Konečne už pošlime expertov OPCW na túto základňu, a získajme pravdivé odpovede na všetky otázky. Presne toto sme navrhovali na predchádzajúcom 54. zasadnutí Výkonnej rady, a spolu s Iránčanmi sme predkladali objektívny návrh riešenia tohto problému.

Nech delegácie pouvažujú a rozhodnú, kto v skutočnosti ničí dôkazy: Rusko, ktoré vyzýva k dôkladnej analýze a inšpekcii na leteckej základni Šajrát, alebo Američania (?), ktorí robia všetko pre to, aby k nej nedošlo.

… ruská strana vzala na vedomie Správu Misie OPCW o výsledkoch vyšetrovania chemického incidentu v Idlíbe  04. apríla t. r., podľa ktorej bolo zistené použitie sarínu alebo zložením podobnej chemickej látky.

… v správe sa uvádza priveľa toho, čo sa Misii počas vyšetrovania nepodarilo (!) urobiť:

  • experti nemali možnosť zabezpečiť postupnosť krokov pri zhromažďovaní dôkazov zo zdroja udalostí (chain of custody).

 

  • mnohé vzorky čo Misia OPCW „získala“ sprostredkovane: svedkovia, foto- a videomateriály a iné „informácie“ nie sú priamym dôkazom, sú to všetko len podozrivé a nepriame dôkazy o udalosti. Predložili ich „predstavitelia“ opozičných sílprotivládne – nevládne organizácie.

 

  • experti (žiaľ) nenavštívili príslušný rajón, preto nemohli ohodnotiť topografiu miesta udalosti, nemohli vlastnoručne odobrať vzorky (!), nemohli vypočuť očitých svedkov (!) ktorí poskytovali prvú pomoc zraneným, nemohli stanoviť „mechanizmus šírenia toxickej látky“. Inými slovami, Misia nevie (!), aká munícia bola použitá (!).

 

  • správa otvorene priznáva: Expertíza hodnovernosti údajov – poskytnutých elektronickými nosičmi – nebola urobená (!). Čiže nič z toho, čo opozícia a nevládne organizácie v hojnom počte odovzdali Misii, nič z toho nebolo overené, či to naozaj má súvis s príslušnou oblasťou a časom snímok. Neoverili ani to či sú snímky autentické (od koho sú). … nedá sa vylúčiť manipulácia, skôr je zjavné sfalšovanie videomateriálov.

 

  • Misii sa nepodarilo navštíviť ani liečebné zariadenia kde boli prvotne umiestnení zranení, neskúmali ich chorobopisy (!).

 

  • správa je štylizovaná bez informácií. Tendenčný a zaujatý štýl zodpovedá žurnálnej profesionalite amerických asistentov politikov. Neinformovaný čitateľ môže nadobudnúť len jeden dojem, a to, že vinníkom chemického útoku v Chán Šajchúne je oficiálny Damask. Aký dojem vyvoláva už len ten – podľa slov nejakých „údajných početných očitých svedkov a zranených“ – podrobne opísaný „obraz udalosti“, ku ktorej došlo 04. apríla 2017 v Chán Šajchúne, zacitujme ich: Je vyhlásený vzdušný poplach, „hučia“ sýrske lietadlá, „praská“ a vybuchuje letecká munícia, niekto sa pokúša zachraňovať zranených, dokonca aj v medicínskych zariadeniach „susednej krajiny“.

 

  • pokračuje sa v chybnej praxi vyšetrovania na diaľku, „v krajine susediacej so Sýriou“. To malo umožniť expertom účasť pri autopsii (pitve) neznámych mŕtvych obetí v inom štáte (?) a nie z miesta udalostí (?), alebo interview poskytnuté neznámymi „zranenými“ v inej krajine (?). (pozn axon: Turecko má viac než dosť zranených chemickými zbraňami)

 

  • po oboznámení sa so Správou Misie o Chán Šajchúne, je jasná jedna vec: Skutočne tam bol použitý sarín, alebo kompozit podobnej chemickej látky. Potvrdila nám to aj analýza vzoriek podaná sýrskymi vládnymi kruhmi. Vzorky získali z miesta chemického incidentu. Zostáva však otvorená hlavná otázka: Kto, za akých okolností, akým spôsobom použil túto otravnú látku.

… pre nás je veľmi dôležité pochopiť, o čo tu ide, zistiť pravdu o tom, k čomu vlastne v Chán Šajchúne 04. apríla t. r. došlo – a kto za týmto zločinom stojí. Aby sa nič podobné v budúcnosti nemohlo zopakovať.

… v EÚ veľmi zreteľne cítiť dych terorizmu. Hrozba chemického terorizmu nadobúda čoraz reálnejšie črty. Od toho, či sa podarí doviesť do konca vyšetrovanie ohľadne Chán Šajchúnu, a nájsť skutočných vinníkov tejto tragédie, od toho závisí celková schopnosť OPCW a celého svetového spoločenstva postaviť sa proti tomuto moru 21. storočia.

… akou hroznou môže byť chemický terorizmus dobre vieme z tragédie v tokijskom metre, kde bol tiež použitý sarín. A práve preto je nesmierne dôležité zamerať sa na zistenie pravdy, a nevyhýbať sa nepríjemným otázkam, nevybrať sa ľahkou cestou a už vopred nehľadať „obetných baránkov“ za cudzie hriechy.

Kvôli tomu, aby ste pochopili ruskú pozíciu, dovoľujeme si vás požiadať o distribúciu nášho materiálu, obsahujúceho našu pozíciu k predmetnej otázke a tiež uverejniť ho ako oficiálny dokument OPCW a zverejniť ho na verejne prístupnej ako aj na webovej stránke OPCW.

___toľko z ruského stanoviska. Komentár bloggera:

Prečo hovorí ruská delegácia tak opatrne a nenazve USA za iniciátora svetovej vojny? Lebo takéto obvinenie by americká besná politika ihneď zneužila v novej propagande proti Rusku. Rusi stále chcú viesť dialóg ako mierotvorca ktorý VYJEDNÁVA, dokazuje a presviedča.

Žiaľ – naši EÚ politici si myslia že sú na koni, lebo majú NATO,  a že RF je niekde v strachu skľúčená pod perinou. Pravdou je opak: Rusi majú pod kontrolou vo všetkých svojich regiónoch nielen teroristov, ale aj zahraničím sýtenú „opozíciu“. Kedy toto bude aj u nás? Kedy zakážeme islamským radikálom vstup do EÚ skôr ako sa prejavia? Nestačila ako európska obeť americkej politiky naša bratská Juhoslávia? Kedy budú európski politici otvorene jednať a logicky myslieť?

Vojnové „impérium“ USA?

21.09.2017

Je nesené, podporované, živené medzinárodným menovým fondom ( MMF ), zbrojárskymi korporáciami a finančnými domami napojenými na MMF a OSN. OSN sa snaží fungovať ako prostitútka oblizujúca viac »

Richter – spolupáchateľ pederastov?

07.09.2017

Spolupáchatelia sú všetci ktorí z kauzy chcú profitovať, kapitána Danka nevynímajúc. Najprv si chcel cez Plavčana „prilepšiť“, a potom si chcel cez „kauzu Richter“ upraviť svoju pozíciu. viac »

Türky + Saudi + Capitol verzus Sýria + Irán + RF

09.04.2017

USA opäť odkrývajú svoju pravú, medzinárodne kriminálnu tvár. Spolu so Saudskými Arabmi a s Tureckom sú ochotní zaútočiť na Sýriu, s jediným cieľom, aby tam nastolili sebe poslušný viac »

peniaze

Slovensko presadzuje zachovanie eurofondov

17.01.2018 14:00

Slovensko presadzuje zachovanie silnej politiky súdržnosti vo viacročnom finančnom rámci po roku 2020.

čipovanie psa, pes, veterinár

Zviera je stále vec, prelomový zákon mešká

17.01.2018 14:00

Platiť mala od 1. januára, no stále je len hudbou budúcnosti. Novela zákona o veterinárnej starostlivosti predefinujúca zviera z veci na cítiacu bytosť, sa dostala pod paľbu kritiky.

Robert Kaliňák

Kaliňák chce o pomoc pri vydaní Kosíka poprosiť aj zahraničných kolegov

17.01.2018 13:44

Potvrdil to po rokovaní vlády. Kosík sa momentálne nachádza vo väzení v Mali, Slovensko žiada o jeho vydanie.

Kaliňák, Gašpar

Európske centrum pre práva Rómov podalo žalobu na Slovensko

17.01.2018 13:14

Urobilo tak potom, čo minister vnútra Robert Kaliňák a polícia oznámili prípravu zákona s cieľom potláčať kriminalitu v oblastiach, kde žijú Rómovia.

axon

Vítam Vás v mojom pravda.sk-blogu o všetkom, nájdete ma aj na FB: facebook.com/axon.doctorow; v úcte Váš blogger Axon.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 108
Celková čítanosť: 413152x
Priemerná čítanosť článkov: 3825x

Autor blogu

Kategórie