Exorcizmus Slovenskej republiky

23. novembra 2020, axon, #Exorcismus_SR

V mene Najsvätejšej Trojice

skrze Ježiša Krista nášho Boha,

ti rozkazujeme:  

Apage Matovič !

Odstúp naveky !  

A neopovažuj sa naspäť vrátiť,

nás pokúšať a nám škodiť ! 

Odstúpte všetci bratia podvodu !

Zmiznite všetky setry lží !

Straťte sa tvorcovia hlúposti a chaosu !

Vypáchnite z obrazu našej republiky !

Zmiznite z médií naveky !

Rozkazujeme vám

v mene Života, Pravdy a Múdrosti,

nech sa stane podľa Božieho Slova !

Podľa Príkazu Boha Otca,

Mocou nášho Boha Ježiša Spasiteľa,

Silou Všeprenikajúceho Ducha Svätého,

Advokáta a Kreatora Pravdy,

Rozkazom nášho Živého Boha Ježiša Krista

ktorého veríme, z Viery v Trojjediného Boha,

absolútnou Mocou videného Vládcu Sveta,

rozkazujeme ti Jeho Mocou:

Posadnutý Matovič: Strať sa zo Slovenska ! 

A spolu s tebou celá tvoja zberba luhárov,

škodcov a zloduchov – straťte sa naveky !

Amen !

Poznámka na okraj:

Chválime pána Sulíka a jeho spoločenstvo za vypracovanie konkrétneho plánu a postupov proti koronapandémii.