Založ si blog

Homosexuáli v občianskom živote puritánskeho Slovenska

Vidíme, že homosexuálne priateľky a homosexuálni priatelia majú zastúpenie takmer v celom politickom spektre parlamentných, aj neparlamentných strán. Ich životy sú takmer ignorované a heterosexuálmi sú ponechávaní vlastnému osudu dovtedy, kým nezačnú bubnovať verejne za „svoje“ práva. Existuje rozdiel medzi „svojimi právami“ a medzi „prisvojenými právami“. Naši „inakí“ spoluobčania si často mýlia jedno s druhým, presnejšie, hádžu všetko do jedného titulu „svojich práv“…

Zdá sa že to prehnali. V bezprávnom systéme so zahnívajúcou justíciou sa zrazu chce presadiť akási extravagancia „pokrokového nazerania na pohlavný život“… Dobre, nech si žiadajú a nech pochodujú a nech majú sponzorov… Niečo však musia vedieť, a aj keby sa mali „spochodovať“ až na smrť aj tak to musia akceptovať:

Existujú NEREDUKOVATEĽNÉ práva DETÍ !

Začnime od vedomia človeka. Prvý človek ktorého dieťa musí vnímať je MATKA. Biologická, náhradná, alebo sociálna, ale vždy milujúca ŽENA.

Prvý muž ktorého dieťa vníma ako iného než je jeho matka, to je OTEC, biologický, náhradný, alebo sociálny – ale vždy dobrý MUŽ.

Na tieto DVA OBRAZY má neredukovateľné právo každé dieťa! (Rovnako tak, ako každý človek má neredukovateľné právo na vzduch, vodu, jedlo a strechu nad hlavou.)

Neredukovateľné práva dieťaťa aj dospelého človeka sú zadefinované v základnej morálke každého ľudského spoločenstva. Uznávame argument, že nie v každom kraji Zeme sú ustrážené neredukovateľné práva ľudí. Ale Vy zas musíte uznať toto: Nikde na Zemi neexistuje písaný zákon na redukciu týchto práv (!) ba práve naopak, neredukovateľné práva detí boli chránené už v prvých písaných zákonoch na klinopisných tabuľkách cca 4-tisíc rokov starých !

Zhrniem záver: ani na Slovensku by nemal existovať zákon redukujúci neredukovateľné právo detí.

Náš Pán Ježiš neprikazuje odstraňovať zo sveta nič, kameňovanie priam zakázal, a Vyzýva nás, aby sme ignorovali všetko s čím nepohneme, a s čím nesúhlasíme. Vierovyznanie nám na to dáva mandát, nikto nám vieru brať nebude, a nikto nám nebude vnucovať inú vieru… Ale zájdeme kúsok viac smerom ku Vám. Lebo Sme empatickí, a neskúmame kto je, alebo nie je homosexuál.

Prirodzeným spôsobom považujeme všetkých ľudí za heterosexuálov, lebo sa narodili z heterosexuálneho spojenia muža a ženy. Neskúmame ani to ako si žijú v domácnostiach. Sme zásadne proti tomu, aby homosexuálom sa paušálne akokoľvek ubližovalo. Sme aj proti tomu, aby homosexuáli boli diskriminovaní pre svoje priority, či sexuálne orientácie.

Nediskriminovať homosexuálov neznamená, že deťom uberieme z  neredukovateľných práv! K tomu si ešte musíme Pár vecí uvedomiť:

Právnický pojem Manželstvo je Nómen – Ómen, titulus, ktorý vznikol ako meno pre plodivý vzťah medzi mužom a ženou. Na tento titul si nárokujú všetky kultúry ľudstva od počiatku sociálneho vedomia až po druhú polovicu 20.storočia. Tento titul nevymyslela ani Cirkev, ani Židia, ani Moslimi, ani Taoisti, ani Konfúcius, ani Hinduisti, Buddhistom je tento pojem ľahostajný, a dokonca ani pôvodní obyvatelia Ameriky, ani v Afrike, ale ani v Austrálii, ani v ostrovných kultúrach Indického, či Tichého oceána, ani medzi obyvateľmi okolo Severného pólu – nikde na Zemi žiadne etnikum nemôže povedať, žeby pojem Manželstvo bol ich vlastný Titulus Technicus. Zato v každej ľudskej reči a všade na Zemi je Manželstvo vnímané s rovnakým sémantickým obsahom, starým ako ľudstvo samo, od najvčasnejšieho veku ľudstva, a existuje skôr ako právo, a nezávisle od práva. Zákony ešte neboli, ale morálna hodnota pojmu Manželstvo už existovala! Tento pojem od praveku zaručoval nedotknuteľnosť, zvláštnu ochranu pre heterosexuálny zväzok dvoch ľudí, ktorí plánovali byť zárodočnou hmotou pre budúce potomstvo.

Manželstvo už od pravekého chápania je, a bude vždy len Muž a Žena, hoci v histórii to občas bolo ako Muž a Ženy, alebo ako Žena a Muži (Tibetskí horali aj dnes). Heterosexuálna sémantická podstata Manželstva bola vždy, je, a mala by zostať zachovaná.

Naši homosexuálni spoluobčania a homosexuálne spoluobčianky, transvestiti, transvestitky, a spol., nech si presadia zákony na spoločné životy pod iným názvom. Podľa mňa si môžu nárokovať aj na „mnohopartnerstvá“, môžu si žiť v partnerských komunitách ako sa im zachce, žiadny zákon im v tom nebráni už ani dnes! Môžu mať aj právo dedičstva, zastupovania, a pod., so všetkými právnymi vymoženosťami rovnakými aké majú ktorékoľvek zmluvné fyzické či právne osoby. Stačí ak si napíšu právne overenú Zmluvu o spoločnom živote a môžu si do nej opísať vybrané časti Občianskeho zákona. Zdá sa, že si časom určite navrhnú aj komunitné partnerstvá. Samozrejme budú musieť rešpektovať slobodu a práva detí… podobne aj našu slobodu a naše práva.

Demokracia spočíva v tom, že si nebudú prisvojovať titul Manželia, lebo ten už je definovaný pre heterosexuálne vzťahy, ale vytvoria si vlastný titulus pre oprávnenia homosexuálnej formy vzťahov.

Novým spôsobom zadefinované partnerstvo, ktoré nebude manželstvom, Vám odsúhlasíme, ale pod podmienkou: Vaše vzťahy si budete pestovať v domácom prostredí, a nebudete sa verejne vystatovať svojou inakosťou.

Vychádzam z archaického názoru, rovnako starého ako je samo ľudstvo, že „dospelí si môžu užívať sexuálne praktiky ako chcú, keď to chcú všetci zúčastnení dospelí rovnoprávne, ale nemôžu obmedzovať svojimi prejavmi vzájomnej lásky nikoho.“ Dodržiavajte zákony, morálne a etické normy platné pre pohyb na verejnosti… Dodržiavajte podstatu liberálno-demokratického občianskeho spolužitia: Moja sloboda končí pri slobode druhého občana.

Z povedaného vyčnieva aj odvodené pravidlo: Homosexuálni partneri nemôžu vychovávať deti v homosexuálnom spoločenstve, ale ani vo verejnej službe ! Vysvetlíme:

Výchova detí patrí buď jednému rodičovi – čo znamená biologickému pôvodcovi dieťaťa; alebo obom rodičom; alebo náhradným rodičom ktorí nahrádzajú biologických rodičov „muža a ženu“; alebo sociálnym rodičom – sociálne domovy pred deti, kde sa vždy nachádza vychovávateľ aj vychovávateľka.

Jediná prípustná náhrada rodinnej formy výchovy detí je otčim a macocha. Otčim má mužské pohlavie, macocha má ženské pohlavie. Zároveň sa očakáva, že náhradní rodičia sa navzájom milujú tak, ako je to morálnym zvykom medzi rodičmi. Automaticky sa čaká, že budú milovať aj svoje adoptované deti ako svoje vlastné biologické deti.

Pri výchove detí nech je zakázaný každý homosexuálny prejav! Homosexuálne príklady predvádzané pred nezrelou detskou vnímavosťou sú porovnateľné s depriváciou základných ľudských práv!

Žiadame dodržiavanie práv detí a budeme na tom vždy trvať:

Neredukovateľné práva dieťaťa musí akceptovať každý občan každej spoločnosti.

Medzi neredukovateľné práva detí patrí aj právo voľby sexuálnej orientácie .

Logika nám hovorí, dieťa až po sexuálnom dozretí dokáže voliť medzi reprodukčne prirodzenou heterosexuálnou formou fyzického vzťahu a medzi alternatívnou homosexuálnou formou.

Každý človek má právo si vybrať sám – ale spoľahlivejšie to vie až v dospelosti.

Nikto nemá právo vychovávať dieťa reprodukčne obmedzeným homosexuálnym systémom. Homosexuálne nonverbálne prejavy, mimika a gestá, sú tak výrazné, že nie je možné ich prehliadanie. Či chcete, alebo nie, homosexuálny vzťah je vždy o niečo ochudobnený. Tento nedostatok si homosexualita nikdy neprizná, ale zároveň homosexualita sa zviditeľňuje osobitým prejavom vo falošnej domnienke že sama seba produkuje ako šarmantná osobnosť. Súvisí to s nedostatkom v sebareflexii… ale neodbočujme.

Každé dieťa má prirodzené právo vidieť najstarší model rodiny. Ono chce poznať svoj pôvod ihneď ako si začne uvedomovať okolitý svet. V dospelosti každý človek chce spoznať spôsob, ako si bude zabezpečovať trvanie rodu. Preto každý človek má právo – od detstva až do dospelosti – vidieť a spoznávať medziľudský a osobný vzťah z akého sa od počiatku sveta až po dnes plodia deti.

Žiadna štatistika… Nijakí liberáli… Žiadni senátori, poslanci, straníci, právnici, ani lekári… Nikto nemá právo oberať dieťa o najstarší a najúplnejší model rodinného spolužitia. Nikto nemá právo odoberať zo zásadných neredukovateľných podmienok výchovy detí.

Nebudeme redukovať základné prirodzené neredukovateľné práva detí.

S týmto musí byť uzrozumený každý homosexuál(-ka) skôr, než verejne vstúpi do homosexuálneho nereprodukovateľného zväzku.

 

Občianske združenie Práca a Vzťahy

Vojnové „impérium“ USA?

21.09.2017

Je nesené, podporované, živené medzinárodným menovým fondom ( MMF ), zbrojárskymi korporáciami a finančnými domami napojenými na MMF a OSN. OSN sa snaží fungovať ako prostitútka oblizujúca viac »

Richter – spolupáchateľ pederastov?

07.09.2017

Spolupáchatelia sú všetci ktorí z kauzy chcú profitovať, kapitána Danka nevynímajúc. Najprv si chcel cez Plavčana „prilepšiť“, a potom si chcel cez „kauzu Richter“ upraviť svoju pozíciu. viac »

Americkí „priatelia“ v NATO zbesneli

12.07.2017

Darí sa im globalizovať vojnu z lokálnych foriem na celosvetovú, okrem USA. Pomaly ale iste vyzbrojujú Ukrajinu, žiadajú vyššie náklady na výzbroj v EÚ, translokujú vojská – letecky aj viac »

peniaze

Slovensko presadzuje zachovanie eurofondov

17.01.2018 14:00

Slovensko presadzuje zachovanie silnej politiky súdržnosti vo viacročnom finančnom rámci po roku 2020.

čipovanie psa, pes, veterinár

Zviera je stále vec, prelomový zákon mešká

17.01.2018 14:00

Platiť mala od 1. januára, no stále je len hudbou budúcnosti. Novela zákona o veterinárnej starostlivosti predefinujúca zviera z veci na cítiacu bytosť, sa dostala pod paľbu kritiky.

Robert Kaliňák

Kaliňák chce o pomoc pri vydaní Kosíka poprosiť aj zahraničných kolegov

17.01.2018 13:44

Potvrdil to po rokovaní vlády. Kosík sa momentálne nachádza vo väzení v Mali, Slovensko žiada o jeho vydanie.

Kaliňák, Gašpar

Európske centrum pre práva Rómov podalo žalobu na Slovensko

17.01.2018 13:14

Urobilo tak potom, čo minister vnútra Robert Kaliňák a polícia oznámili prípravu zákona s cieľom potláčať kriminalitu v oblastiach, kde žijú Rómovia.

axon

Vítam Vás v mojom pravda.sk-blogu o všetkom, nájdete ma aj na FB: facebook.com/axon.doctorow; v úcte Váš blogger Axon.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 108
Celková čítanosť: 413089x
Priemerná čítanosť článkov: 3825x

Autor blogu

Kategórie