Založ si blog

Via Crucis – Krížová Cesta

Po premodlení týchto slov som nedokázal nechať si ich iba pre seba. Autorom je legionár Kristov pôsobiaci na Slovensku od 25. marca 1987. Slovenskí legionári nie sú registrovaní tu na tejto Zemi, ich Kráľovstvom sú Nebesia. A ako vieme z úst Ježišových, Kráľovstvo Nebeské sa rodí a rastie už v našich dušiach. A to je cieľom aj tejto kontemplatívnej modlitby moderného veriaceho.

 

© Legio Christi Slovaca, MCMLXXXVII: VIA  CRUCIS, Krížová Cesta pre Plnosť Života v Ježišovi Kristovi

 

Nové. Úvodné prežehnanie:  †  V Mene Najsvätejšej Trojice – Boha Otca – Boha Syna – Boha Ducha Svätého, prosíme, príď Bože Ježišu Kriste, buď s nami a ochraňuj nás pred zlými mocnosťami od teraz, až do víťazného konca nášho boja!  K tomu nás žehnaj a naplň nás Tvojím Svätým Duchom. Amen.

Modlitba Archanjela vo Fatime z roku 1916:

Všemohúci Večný Bože – veríme v Teba – klaniame sa Ti – dúfame v Teba!, a z celej duše Ťa milujeme! Prosíme Ťa aj za tých, ktorí v Teba neveria, neklaňajú sa Ti, nedúfajú v Teba, a nemilujú Ťa. Amen.

Náš Boh a Spasiteľ Ježiš Kristus z Betlehema zvaný Nazaretský, †  vypočuj prosby naše, a chráň si nás lebo veríme v Teba,  dúfame v Teba,  len Tebe sa klaniame vždy a všade. Uctievame Ťa pod Tvojím Krížom vo všetkých domoch a všetkých chrámoch sveta. Víťazný Boh a Spasiteľ náš, „Pán duchov a Vladár všetkej Moci, ochráň nás!“ ( 2Mach 3,24 )

Novo upravené. Symbolon:

Verím  †   v Jediného Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa Neba i Zeme, Sveta viditeľného i neviditeľného.

Verím  †  v jediného Boha Ježiša Krista,  Kráľa,  Veľkňaza  a Spasiteľa, jednorodeného Syna Božieho zrodeného z Otca pred všetkými vekmi, Boha z Boha, Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého, nie stvoreného, ale splodeného vo Večnosti, jednej podstaty s Otcom a Duchom Svätým, skrze Neho bolo všetko stvorené, On pre nás ľudí a pre našu Spásu zostúpil z Nebies, Mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa Človekom, v Ňom sme videli  a vidíme Najsvätejšiu Trojicu  †  Boha Otca – Syna – Ducha Svätého, On sa sprítomnil a stále sa sprítomňuje v Eucharistii – Chlebe a Víne, až do konca vekov, pre nás bol ukrižovaný za vlády Pontia Piláta – bol umučený a pochovaný, zostúpil k zosnulým aby spasil svojich verných z minulých vekov, tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého Písma, ešte štyridsať dní učil svojich verných na tejto Zemi, vystúpil do Nebies a tam sedí po pravici Boha Otca. Pripravil nám miesto, ale zasa príde v Sláve Súdiť živých i mŕtvych, a Jeho Kráľovstvo je Večnosť.

Verím † v Jediného Boha Ducha Svätého, Lásku, Pokoj, Oživovateľa a Obnoviteľa, ktorý vychádza z Boha Otca, a z Boha Syna, Jemu sa zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi, On hovoril a stále hovorí ústami prorokov.

Verím † v Jedinú Svätú Cirkev Kristovu – spoločenstvo svätých v Nebi a na Zemi.

Prijal som † jeden Krst vodou  na odpustenie hriechov. Prijal som † Eucharistiu  podľa Príkazu Spasiteľa.

Prijal som † jeden Krst Duchom Svätým na zrodenie z Ducha Svätého.

Prijmem † posledný Krst smrťou podľa Vôle Stvoriteľa pre Vstup do Večnosti.

Prosím † o vzkriesenie z mŕtvych pre Večný Život v Kráľovstve Nebeskom.  †  Amen.

Nové. 26 Zastavení Krížovej Cesty:

* I *

R1:  Všemohúci Boh Syn na Nebesiach  †  Svätý – Svätý – Svätý  je Meno Tvoje, odpusť nám Tvoje Ukrižovanie, ochráň nás pred temnými pascami a odsúdením, priveď do Nebies naše a všetky duše v Teba veriacich, lebo len Ty si Brána, len Tvoja Spása je Večná. Amen.

Ustanovil si nám Eucharistiu na posvätenie tela i duše, pre život večný v Kráľovstve Nebeskom. Prosíme Ťa, odpusť nám naše hriechy a posväcuj nás Tvojím Telom a Tvojou krvou. Amen.

R2:  Len jedna je Večnosť !, a vo Večnosti Sláva Bohu – Otcu – Synu – Duchu Svätému ! Amen.

* II *

R1:  Všemohúci Boh Syn na Nebesiach  †  Svätý – Svätý – Svätý  je Meno Tvoje, … Amen.

Na Olivovej hore si spoznal Vôľu Boha otca, a prijal si Kalich utrpenia. Prosíme ťa daj nám silu prijať utrpenie a premieňať ho spolu s Tebou na odpustenie a spásu našich duší. Amen.

R2:  Len jedna je Večnosť !, a vo Večnosti Sláva Bohu – Otcu – Synu – Duchu Svätému ! Amen.

* III *

R1:  Všemohúci Boh Syn na Nebesiach  †  Svätý – Svätý – Svätý  je Meno Tvoje, … Amen.

Tvoj žiak Ťa zradil a vydal Ťa do rúk mučiteľom. Prosíme Ťa, posilni nás aby sme dokázali vznešene čeliť zradám našich blížnych. Amen.

R2:  Len jedna je Večnosť !, a vo Večnosti Sláva Bohu – Otcu – Synu – Duchu Svätému ! Amen.

* IV *

R1:  Všemohúci Boh Syn na Nebesiach  †  Svätý – Svätý – Svätý  je Meno Tvoje, … Amen.

Predviedli Ťa pred strýka Tvojej Mamy, bývalého veľkňaza Annáša, ktorý Ťa chcel prehovoriť aby si sa vzdal svojho Božského Učenia. Prosíme Ťa, nedovoľ nám zradiť Tvoje učenie za žiadnych okolností. Amen.

R2:  Len jedna je Večnosť !, a vo Večnosti Sláva Bohu – Otcu – Synu – Duchu Svätému ! Amen.

* V *

R1:  Všemohúci Boh Syn na Nebesiach  †  Svätý – Svätý – Svätý  je Meno Tvoje, … Amen.

Odviedli Ťa ku Kaifášovi, a ten chcel od Teba výber z dvoch možností – zaprieť Tvoje Božie synovstvo, a keď nezaprieš, tak zomrieť za celý národ Židov. Nezaprel si, prijal si rozsudok Ty jediný za celé ľudstvo sveta. Prosíme Ťa, nedovoľ nám zabudnúť na Tvoju slobodnú Vôľu, nech nám je príkladom v našom slobodnom prijatí aj najťažšieho utrpenia. Amen.

R2:  Len jedna je Večnosť !, a vo Večnosti Sláva Bohu – Otcu – Synu – Duchu Svätému ! Amen.

* VI *

R1:  Všemohúci Boh Syn na Nebesiach  †  Svätý – Svätý – Svätý  je Meno Tvoje, … Amen.

Odviedli Ťa k rímskemu miestodržiteľovi Pilátovi. Pripomenul si nám moc tých, ktorí nad nami rozhodujú, a ukázal si nám, ako vznešene uchovať svoju slobodu zoči-voči trestu smrti. Prosíme Ťa, daj nám silu uchovať si Slobodu, Vieru a Odolnosť voči zlu. Amen.

R2:  Len jedna je Večnosť !, a vo Večnosti Sláva Bohu – Otcu – Synu – Duchu Svätému ! Amen.

* VII *

R1:  Všemohúci Boh Syn na Nebesiach  †  Svätý – Svätý – Svätý  je Meno Tvoje, … Amen.

Na nádvorí miestodržiteľa Ťa bičovali, potom korunovali tŕním, a svoje slabosti ukájali výsmechom. Prosíme Ťa, daj nám silu mlčky a nepohnute prijímať výsmech od nevedomých. Amen.

R2:  Len jedna je Večnosť !, a vo Večnosti Sláva Bohu – Otcu – Synu – Duchu Svätému ! Amen.

* VIII *

R1:  Všemohúci Boh Syn na Nebesiach  †  Svätý – Svätý – Svätý  je Meno Tvoje, … Amen.

Na sudcovské misy váh postavili Teba, a lotra hriešnika. Nevedomý dav mal rozhodnúť, kto bude oslobodený. Prijal si potupný ortieľ mlčky. Prosíme Ťa, daj nám silu mlčky prijať tupé súdy z úst nevedomých. Amen.

R2:  Len jedna je Večnosť !, a vo Večnosti Sláva Bohu – Otcu – Synu – Duchu Svätému ! Amen.

* IX *

R1:  Všemohúci Boh Syn na Nebesiach  †  Svätý – Svätý – Svätý  je Meno Tvoje, … Amen.

Na plecia Ti vložili drevo Kríža, a spolu s dvoma lotrami Ťa poháňali ulicou hanby cez pohoršený dav na Miesto Lebiek. Prosíme Ťa, daj nám silu znášať pohŕdanie z úst nevedomých. Amen.

R2:  Len jedna je Večnosť !, a vo Večnosti Sláva Bohu – Otcu – Synu – Duchu Svätému ! Amen.

* X *

R1:  Všemohúci Boh Syn na Nebesiach  †  Svätý – Svätý – Svätý  je Meno Tvoje, … Amen.

Opakovane si padal pod Ťarchou Kríža, Tvoje Telo bolo umučené neustálym krvácaním. Prosíme Ťa, daj nám Silu uniesť ťarchu našich krížov aj v posledných hodinách nášho života. Amen.

R2:  Len jedna je Večnosť !, a vo Večnosti Sláva Bohu – Otcu – Synu – Duchu Svätému ! Amen.

* XI *

R1:  Všemohúci Boh Syn na Nebesiach  †  Svätý – Svätý – Svätý  je Meno Tvoje, … Amen.

Na ceste odsúdenia, medzi pohŕdajúcim davom, si uvidel trpiacu tvár svojej matky. Očami si ju povzbudil, aby si spomenula, čo si jej predtým povedal, že vstaneš z mŕtvych. Prosíme Ťa, daj nám silu povzbudzovať našich blížnych bez ohľadu na ťarchu nášho kríža. Amen.

R2:  Len jedna je Večnosť !, a vo Večnosti Sláva Bohu – Otcu – Synu – Duchu Svätému ! Amen.

* XII *

R1:  Všemohúci Boh Syn na Nebesiach  †  Svätý – Svätý – Svätý  je Meno Tvoje, … Amen.

Na Krížovej Ceste Ti dali pomocníka aby niesol Tvoj Kríž, lebo kati sa ponáhľali. Videl si na tvári Šimona Cyrenejského, že sa mu nechce ťahať Kríž, bol unavený z poľa, a nevedel kto si. Preto si niesol Svoj Kríž ďalej sám. Prosíme Ťa, daj nám silu a odvahu niesť bremená tohto sveta. Amen.

R2:  Len jedna je Večnosť !, a vo Večnosti Sláva Bohu – Otcu – Synu – Duchu Svätému ! Amen.

* XIII *

R1:  Všemohúci Boh Syn na Nebesiach  †  Svätý – Svätý – Svätý  je Meno Tvoje, … Amen.

Na potupnej ceste medzi súdiacim ľudom si stretol čistú dušu, dievča Veroniku. Utrela Tvoju tvár svojou čistou šatkou a ponúkla Ti kalich čistej vody. Na šatke zostala krvou vpísaná Tvoja Tvár, a dodnes Ju uctievame ako Vera Ikon. Prosíme Ťa, obdaruj nás všetkým potrebným vždy keď sa klaniame Tvojmu Obrazu, v ktorom vidíme aj Tvojho Otca Boha, a Zdroj Ducha Svätého. Amen.

R2:  Len jedna je Večnosť !, a vo Večnosti Sláva Bohu – Otcu – Synu – Duchu Svätému ! Amen.

* XIV *

R1:  Všemohúci Boh Syn na Nebesiach  †  Svätý – Svätý – Svätý  je Meno Tvoje, … Amen.

Ulicu Pohoršenia lemovali aj kvíliace ženy, podľa z Egypta zdedeného zvyku, kvílili nad Tvojou blízkou smrťou. Prosíme Ťa, daj nám silu aby sme nekvílili nad utrpením, ale aby sme vedeli oplakávať svoje hriechy, a hriechy našich detí. Amen.

R2:  Len jedna je Večnosť !, a vo Večnosti Sláva Bohu – Otcu – Synu – Duchu Svätému ! Amen.

* XV *

R1:  Všemohúci Boh Syn na Nebesiach  †  Svätý – Svätý – Svätý  je Meno Tvoje, … Amen.

Keď si prišiel na miesto križovania za hradbou Jeruzalema, pribili Ti ruky a nohy ku drevu Kríža, a Kríž vztýčili vedľa cesty pod jeruzalemskou hradbou, presne nad prorokovou jaskyňou – po stáročia ukrývajúcou Archu Zmluvy so Zľutovnicou, o ktorých už nikto nevedel. Prosíme Ťa, daj nám silu Viery spoznávať Tajomstvá Tvojej Vôle, a stávať sa súčasťou Tvojho Diela. Amen.

R2:  Len jedna je Večnosť !, a vo Večnosti Sláva Bohu – Otcu – Synu – Duchu Svätému ! Amen.

* XVI *

R1:  Všemohúci Boh Syn na Nebesiach  †  Svätý – Svätý – Svätý  je Meno Tvoje, … Amen.

Tvoj Kríž stál uprostred medzi dvoma krížmi. Lotor sprava a lotor zľava. Lotri predstavujú ľudstvo rozdelené na veriacich v Teba, a na hrešiacich proti Tebe. Prosíme Ťa, daj nám Vieru a Odhodlanie aj v poslednej chvíli nášho žitia Veriť v Teba. Amen.

R2:  Len jedna je Večnosť !, a vo Večnosti Sláva Bohu – Otcu – Synu – Duchu Svätému ! Amen.

 

* XVII *

R1:  Všemohúci Boh Syn na Nebesiach  †  Svätý – Svätý – Svätý  je Meno Tvoje, … Amen.

Na Kríži si odriekal Žalm XXII, ale ľudia si pamätajú len niektoré vety. Prosíme Ťa, odpusť nám povrchnosť našej viery, a dovoľ nám prenikať do hĺbok Poznania Božieho Slova. Amen.

R2:  Len jedna je Večnosť !, a vo Večnosti Sláva Bohu – Otcu – Synu – Duchu Svätému ! Amen.

* XVIII *

R1:  Všemohúci Boh Syn na Nebesiach  †  Svätý – Svätý – Svätý  je Meno Tvoje, … Amen.

Z Kríža si prehovoril ku svojej milovanej Matke aby sa pozrela na Tvojho bratranca milovaného žiaka Lazára s odkazom, aby ho prijala ako syna. Lazárovi si odkázal, aby prijal Bohorodičku Tvoju Matku za svoju matku. Prosíme Ťa, daj aby sme už tu na tejto Zemi uctievali Pannu Máriu Bohorodičku ako Najsvätejšiu Matku všetkých ľudí, a videli v Lazárovi samých seba ako tých, nad ktorými smrť nevládne. Amen.

R2:  Len jedna je Večnosť !, a vo Večnosti Sláva Bohu – Otcu – Synu – Duchu Svätému ! Amen.

* XIX *

R1:  Všemohúci Boh Syn na Nebesiach  †  Svätý – Svätý – Svätý  je Meno Tvoje, … Amen.

O tretej hodine popoludní Tvoje Telo zomrelo, a Tvoja Duša zostúpila k zosnulým. V tej chvíli Boh otec zaplakal, aj zaplesal zároveň. Tvoja Krv stekala po Dreve Kríža. Do skaly pri ceste udrel blesk, Slnko sa zatmelo, skaly popraskali, a Tvoja Krv stiekla až na Zľutovnicu v jaskyni pod Krížom. Všemohúci Bože, ktorý si zhodil stanové plachty zo Zľutovnice a zemetrasením si umožnil aby Krv Tvojho Syna – ako Krv Baránka – navždy zotrela hriechy a viny v Teba veriacich kajúcnikov celého sveta. Zmiluj sa nad nami, lebo Tvoje Zľutovanie bolo naplnené na veky vekov. Amen.

R2:  Len jedna je Večnosť !, a vo Večnosti Sláva Bohu – Otcu – Synu – Duchu Svätému ! Amen.

* XX *

R1:  Všemohúci Boh Syn na Nebesiach  †  Svätý – Svätý – Svätý  je Meno Tvoje, … Amen.

Spasiteľ náš, zostúpil si k dušiam z minulých vekov a všetkých v Teba veriacich si vyslobodil z Ríše Tieňov a odviedol úzkou Bránou do Kráľovstva Nebies. Prosíme Ťa, vo chvíli našej smrti otvor nám Bránu Nebies, a vezmi nás k sebe. Amen.

R2:  Len jedna je Večnosť !, a vo Večnosti Sláva Bohu – Otcu – Synu – Duchu Svätému ! Amen.

* XXI *

R1:  Všemohúci Boh Syn na Nebesiach  †  Svätý – Svätý – Svätý  je Meno Tvoje, … Amen.

Z Tvojho Tela, prebodnutého pravého Boku, vytiekla nezrazená – sedimentovaná – Krv a Plazma, čo Tvoj milovaný žiak opísal, že vytiekla Krv a Voda. Toto je forenzný znak smrti tvojho Tela. Prosíme Ťa, nedopusť aby naši blízki oplakávali našu smrť, ale aby s Nádejou hľadeli do otvoreného Kráľovstva Nebies a verili v život večný. Amen.

R2:  Len jedna je Večnosť !, a vo Večnosti Sláva Bohu – Otcu – Synu – Duchu Svätému ! Amen.

* XXII *

R1:  Všemohúci Boh Syn na Nebesiach  †  Svätý – Svätý – Svätý  je Meno Tvoje, … Amen.

Tvoje Telo sňali z Kríža dvaja farizeji. Jozef Arimatejský a Nikodém, poprední muži Veľrady. Tvoje Telo natreli myrhou a aloou, zabalili do nových plátien a uložili do nového Hrobu. Svedkami boli okrem iných Tvoja Matka, jej sestra, Tvoje dve sesternice a bratranec – milovaný žiak Lazár. Prosíme Ťa, nedopusť aby sme zomierali opustení, a aby sme neboli pochovaní ako bezmenní. Amen.

R2:  Len jedna je Večnosť !, a vo Večnosti Sláva Bohu – Otcu – Synu – Duchu Svätému ! Amen.

* XXIII *

R1:  Všemohúci Boh Syn na Nebesiach  †  Svätý – Svätý – Svätý  je Meno Tvoje, … Amen.

Židia sa viacej báli Tvojho mŕtveho Tela, než Tvojich žiakov. Prikázali zapečatiť Tvoj Hrob dvomi kovanými závorami a štyrmi skobami, pridŕžajúcimi ozrutný starý mlynský kameň. Veľrada a herodiáni zaplatili rímskym vojakom aby strážili Tvoj Hrob. Prosíme Ťa, Syn Boží, daj nám Vieru v Teba ktorú nič nespúta, ani okovy, ani temný hrob. Amen.

R2:  Len jedna je Večnosť !, a vo Večnosti Sláva Bohu – Otcu – Synu – Duchu Svätému ! Amen.

* XXIV *

R1:  Všemohúci Boh Syn na Nebesiach  †  Svätý – Svätý – Svätý  je Meno Tvoje, … Amen.

V nedeľu, skoro ráno pred brieždením, na siedmy deň po jarnej rovnodennosti, si vstal z Hrobu. Ešte tej noci o tretej hodine si navštívil svoju čakajúcu Matku a požiadal si ju, aby učila, povzbudzovala, pomáhala a ochraňovala všetkých v Teba veriacich. Prosíme Ťa, skrze našu Vieru v Teba, považuj nás za Tvojich bratov a sestry, za deti Tvojej Matky, a vždy vypočuj a vyhovej jej prosbám za nás. Amen.

R2:  Len jedna je Večnosť !, a vo Večnosti Sláva Bohu – Otcu – Synu – Duchu Svätému ! Amen.

* XXV *

R1:  Všemohúci Boh Syn na Nebesiach  †  Svätý – Svätý – Svätý  je Meno Tvoje, … Amen.

Prvým svedkom Tvojho Zmŕtvychvstania, zo všetkých Tvojich žiakov, bola Tvoja milovaná žiačka – sesternica panna Mária z Betánie zvaná Magdaléna. Na brieždení stála pred Tvojím zapečateným Hrobom a videla ako Anjel z Nebies odtrhol mohutné závory a odvalil mohutný mlynský kameň. Uvidela prázdny Hrob, a v nemom úžase hľadala odpoveď: Kde si?! V tom si sa jej zjavil a posilnil si jej, i našu Vieru vo Večný Život. Prosíme Ťa, nikdy nedopusť pochybnosti Viery v našich dušiach, ani vtedy keď rozum nebude poznať odpovede. Amen.

R2:  Len jedna je Večnosť !, a vo Večnosti Sláva Bohu – Otcu – Synu – Duchu Svätému ! Amen.

* XXVI *

R1:  Všemohúci Boh Syn na Nebesiach  †  Svätý – Svätý – Svätý  je Meno Tvoje, … Amen.

Po Zmŕtvychvstaní ešte 40 dní si vyučoval svojich verných v Palestíne. Obdaroval si ich Duchom Svätým a naučil si ich rozumieť Starému i Novému v Božom Slove. Prosíme Ťa, daj aby sme vždy správne rozumeli Tvojim Slovám, aby sme vedeli vynášať z našich duší ako z Pokladov Staré i Nové pre poučenie všetkých ktorí nás počúvajú. Amen.

( 3 x )  Len jedna je Večnosť !, a vo Večnosti Sláva Bohu – Otcu – Synu – Duchu Svätému ! Amen.

Ďakujeme Ti Všemohúci Večný Bože za všetky Tvoje Dobrodenia a Dary Tvoje, lebo ty žiješ a kraľuješ od vekov až na večné veky. Amen.

†   Požehnanie Všemohúceho Boha – Otca – Syna – Ducha Svätého – nech zostúpi na nás,

na všetkých ktorí ku nám patria tam kde sú, nech zostáva s nami všetkými vždy, v každom kroku nášho života, a zvlášť v čase smrti, a vo Večnosti. Amen.

†   Poďme  v Mene Božom !

†   Ostávajme  v Mene Ježišovom !

Štvrté výročie tragédie Boeingu MH17

09.07.2018

Vyšetrovanie Spoločného vyšetrovateľského tímu, Joint Investigation Team, JIT, zostáva naďalej maximálne utajované pred verejnosťou, a ustavične sa odďaľuje oficiálne stanovisko, zverejnenie viac »

Ruženec Sedemsvätiaceho Ducha Svätého, 7×7

12.05.2018

Modlitby k Duchu Svätému sú zahalené Tajomným účinkovaním v našom svete. Ešte aj kresťania sa ich modlia s obavou aby niečím neurazili všemohúcu Výsosť z nebies. Táto modlitba sa mi javí viac »

Mayová a Trump podporujú prípravu vojny na východe EÚ

19.04.2018

Nejde len o provokáciu, ide aj o manipuláciu s mentálnou kapacitou občanov EÚ. Rovnaký scenár bol použitý už dvakrát v blízkej minulosti. Generálna prokuratúra Ruskej Federácie (ďalej len viac »

USA-RUSSIA/SUMMIT

Druhý summit Putin-Trump by sa mal konať na jeseň

19.07.2018 23:33

Diskusie o príprave ďalšieho stretnutia Trumpa s Putinom už prebiehajú.

sarmat

Rusi zverejnili nové videá svojich špičkových zbraní, pozrite si ich

19.07.2018 22:29

Futuristické zbrane, z ktorých niektoré sú už v službe, sú navrhnuté tak, aby poskytli Rusku silný odstrašujúci účinok proti akejkoľvek agresii.

Finland Trump Putin Summit

Čiernohorci odmietli slová Trumpa, že by boli schopní vyvolať svetovú vojnu

19.07.2018 21:57

"Čierna Hora je maličká krajina s veľmi silnými ľuďmi... Majú veľmi tvrdých ľudí. Môžu sa stať útočnými a - dobré ráno - máme tu tretiu svetovú vojnu," povedal Trump.

Ukrajina, vojaci

Rusko sa ospravedlnilo arménskemu Paniku za spôsobenú paniku

19.07.2018 21:27

Počas neohláseného cvičenia ruskí vojaci v dedine strieľali a prechádzali vojenskými vozidlami.

axon

Vítam Vás v mojom pravda.sk-blogu o logike súvislostí, žurnálnej logistike a sociálnom pozadí politiky. Nečakajte žiadnu chválu na všeobecnú činnosť človeka. Pračlovek bol inteligentnejší ako napríklad Soros... Peniazmi sa dá všetko, ale človek sa tým nezušľachtí. Axon.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 114
Celková čítanosť: 510455x
Priemerná čítanosť článkov: 4478x

Autor blogu

Kategórie