Založ si blog

Čo cirkev pohnojila, nezorie ani farár Žakoviec

Dostal som list od Synov Svetla, aby som ho uverejnil. Plne sa s ním (listom) stotožňujem, preto ho predkladám v mojom blogu, ako stručný prepis:

Po doplnení konkordátu medzi štátom a cirkvami, máme na Slovensku opäť „štátnu cirkev“. Peniaze (z našich daní) dostanú na svoj účet biskupi a tí ich budú rozdeľovať svojim kňazom, diakonom a ostatným pomocníkom. Už od 1. 1. 2020.

Dúfame, dôjde aj ku skvalitneniu vysielania rímsko-katolíckych (r-k) médií, najmä Rádia Lúmen (RL).

Doteraz to bolo a stále je iba o r-k  „ovčej viere“. Najviac vysielacieho času RL vypĺňajú „opakovačky“, reprízy, a slepé mantrovanie ružencov; jalové „moderné“ pesničky mladých experimentátorov skúšajúcich uši poslucháčov; prosby (!) k „novým svätým“; v Posvätnej liturgii homílie o ľudských príbehoch najmä z americkej beletrie; a nevídaná cca 5 ročná „skutočná novinka“ ktorú už kopírujú aj české r-k médiá – prerušovanie na vrchole Svätej omše, hoci, Kongregáciou pre náuku viery nepovoleným vstupom „spoločnej“ sic súkromnej modlitby tzv. „duchovného svätého prijímania“ za výdatnej pomoci Košickej arcidiecézy (arcibiskup Mons. Bober; Spišská diecéza – Mons. Sečka; Rožňavská diecéza – Mons. Stolárik) a ich verný náboženský redaktor Paľko Jurčaga. Títo biskupi, ich klerici a redaktor Paľko, ako „senilní ovčania“, rozprávajú v homíliách beletristické príbehy, s veriacimi sa modlia ružence, ale Božie Slovo vysvetľovať nevedia – aspoň taký je z nich dojem. Moderný človek, hoci aj starší, má rád dokonalosť, a tupé vysielacie móresy ho nepriťahujú. Keď si zapnem r-k médium, chcem Dokonalosť Božieho Slova, a nie tupé beletrie! Chcem čo najúplnejší výklad Starého Zákona v spojitosti s Novým Zákonom. Kto to nevie robiť, nech do média nepáchne a nech neplytvá drahocenným časom poslucháča ktorý čaká Úplnosť vysvetľovania. Žiaľ, tí čo to vedia vysvetľovať, majú obmedzený priestor v RL, a ešte ho majú okyptený vstupmi nedouka Paľka a stupidnými neuveriteľnými kvíkaniami mládežníckych alebo experimentujúcich „spevákov, speváčiek“.

Čo nám „dal rok 2019“? A čo má pred sebou naša Svätá neviestka katolícka Cirkev? V prvú Adventnú nedeľu 01. 12. začal nový Cirkevný rok s názvom Rok Božieho Slova. Dúfajme, Slovo začne účinkovať aj v heretických hlavách niektorých slovenských katolíkov, a prinesie im Pokoj Kráľovstva Nebeského.

Aby sme sa odrazili od istej udalosti, začnime trochu hlbšie, čo nám dali predchádzajúce roky, čo nebolo doriešené a zostalo ako sa vraví „ani z voza, ani na voz“.

Pripomeňme si Mons. Bezáka.  V deň jeho svätenia za titulárneho Trnavského arcibiskupa mal kázeň v ktorej hovoril proti „diabolským vieram“, ako je podľa neho taoizmus, buddhizmus, hinduizmus…, a v súvislosti s tým spomínal aj znak päťcípej hviezdy ktorá je vraj „znakom diabla“. Samozrejme mal na mysli satanistov ktorí si osvojili tento symbol podobne, ako si A. Hitler vypožičal hinduistickú svastiku. K satanistom pripočítal taoistov, akupunkturistov, a zrejme nevedomky,  aj kresťanské kostoly so znakom päťcípej hviezdy na podlahe – mimochodom sú na svete len tri…, ale o tom inokedy, a pripomeňme, päť cípov hviezdy v prvotnej Cirkvi bolo myslených ako päť bodných rán v Kristovom tele, ako odlíšenie „náhrada“ za šesť-cípu hviezdu. Bezák to pohnojil na celej čiare. Nielenže chcel vyhodiť z kostola svojho predchodcu (Mons. Sokola) od ktorého, podľa tradície, mal prijať otcovské požehnanie, ale  dokázal svoju nevedomosť o významných kultúrach strednej, južnej a východnej Ázie. No čuduj sa svete, nie za túto hlúposť – lež za ešte väčšiu nerozumnosť zo strany intrigánov – bol zakrátko aj zrušený, a dostal dokonca aj „zákaz činnosti“. „Slepí (p-od)viedli slepého“, toho čo skritizoval jemu neznáme veci, no ale chcel dobro. Otvoril sa, a chcel otvorenú cirkev ktorá referuje o svojich príjmoch a výdavkoch. Za to ho zrušili, a my to považujeme za idiociu. Sme presvedčení o dobrej vôli Mons. Bezáka, ale nechápeme „vôľu“ tých čo ho tak zákerne „p-odviedli“ z verejného pôsobenia. Verejne odstaviť niekoho vo verejnom dianí bez verejného obvinenia, bez vysvetlenia „ovčanom“, toto dnes (21.st.) považujeme za neprofesionálnu chybu a primitívnu intrigu.

Prekvapil nový trnavský arcibiskup Mons. Orosch, nástupca po Mons. Bezákovi, ktorý v spolupráci s inkriminovaným ex-arcibiskupom Mons. Sokolom pripravil tohtoročnú, 2019,  „Duchovnú obnovu na oslavu sv. Matičky Trnavskej“. Pozvali si svojho apologétu, „spišiackeho“ farára Kuffu zo Žakoviec, aby kondoloval intrigánom a vystavil im „certifikát svätosti“ za to, čo si vraj „vytrpeli“ od dobre orientovaných katolíkov.

Prečo sa farár Kuffa znížil k tejto smutnej hre, to vie len on. Jeden zlý skutok dokáže zmazať všetko dobré čo bolo predtým, to vie každý, aj on – už o tom aj kázal kedysi, vie to aj bez teológie.  Jeho mnohoročná činnosť v Žakovciach je dobrá, ale pýtame sa: Je dobré aj to, že odmietol prijať finančný dar od odchádzajúceho Mons. Bezáka? Urobil fakt blbosť, zvlášť ak si uvedomíme, že to odmietol na príkaz svojho spišského biskupa. Žiadna poslušnosť voči biskupovi nezaväzuje k odmietaniu daru (!), zvlášť nie ak niekto robí to čo robí farár v Žakovciach! Taký hnoj nezaorieš, ani nevysvetlíš, lebo Mons. Bezák neponúkal kradnutú mamonu, ani výhru z hazardu, ponúkal peniaze o ktoré sa nikto neprihlásil! Pripomeňme farárovi – Ty si predsa prijal tzv. „podivnú mamonu“, a nie raz! – tak čo si to navrávaš o poslušnosti? Sám Ježiš povedal že máš poslúchať Boha a nie sprosté príkazy!, (aj o tom si už kázal) nech by boli hoc aj od  samého nástupcu Petra. To si pohnojil a nezaoral. Ako to vysvetlíš Bohu pred Jeho Tvárou? Ľudské príkazy sú len ľudské… Keď Ti bola ponúkaná „mamona“ od „odchádzajúceho“ arcibiskupa, mal si ju vziať, bola očistená arcibiskupskými rukami! To nevieš? – si len hnojár, ako si sa sám označil, aj keď si dobrý človek, ale stále iba hnojár, a teológiu si „drvil“ zbytočne ak nerozumieš Božiemu Slovu.

Pozrime sa na ďalší hnoj slovenskej r-k cirkvi. PP František už dva roky vraví o zlom preklade modlitby „Otčenáša“ v časti „neuveď nás do pokušenia“. Naši starí prekladatelia do slovanských jazykov sa dopustili fatálneho omylu. Pôvodný aramejský jazyk hovorí o inom: „Nedopusť“. Významovo dôležitý a sémanticky správny preklad je: „Ochráň nás pred pokušením“. Stvoriteľ Boh Otec totiž nekoná žiadne, ale žiadne – ani len náznakom, teda žiadne zlo. Uvádzanie do pokušenia je predsa konanie zla! „Neuvádzať do pokušenia“ znamená prosbu „nekonať mi (mne) zlo“ – prosbu k tomu, kto by eventuálne zlo konať mohol! Prosba „neuveď“ je nepriame obvinenie (!) : „robíš zlo, ale mne to nerob“.  Je to sémantické pole slova „neuveď“, „nerob“.  Na to netreba zložitú analýzu sémantických polí daných slov, ako napr. aj slovíčka „konať“, „nekonať“, „dopustitť“,  „nedopustiť“, „uviesť“, „neuviesť“, a ich priebehové tvary. Uvedomte si vážení a dôstojní „otcovia“: Boh nijako nemôže „uvádzať do pokušenia“, lebo Jeho Podstatou je absolútne Dobro! Do pokušenia uvádza diabol (alias satan) ktorý zviedol, „uviedol do pokušenia“ najprv pramatku Evu, a ona „uviedla do pokušenia“ praotca Adama.

Ale tento rok (2019) hovorca Konferencie biskupov Slovenska (KBS) sa nechal počuť, že naši biskupi nemajú v úmysle, nevidia dôvod, opraviť modlitbu „Otčenáša“. Máme tomu rozumieť tak, že sa čaká na výslovný príkaz neomylnej Jeho Svätosti? Otec František o našom „hnojisku“ zrejme ani nevie, alebo vie, a preto neprichádza? (V r. 2020 bude v Budapešti na Eucharistickom kongrese, žeby (?) až tam osloví našich „kohútikov“?) Bolo by zaujímavé zistenie, ktorý „kohút“ (symbol zapretia nášho Pána) si osobuje právo rozhodovať a nariadiť „kikiríkanie“ takejto hlúposti na našom slovenskom „hnojisku“. Ktorý z biskupov sa cíti najmúdrejší že takto rozhodol? Žeby zase nejaký ex- „šofér električky“? Je to zaujímavé, že tí čo najmenej trpeli, neboli „v uráne“, neboli ani zbití, práve tí majú veľmi „jasné“  čiernobiele videnie, dokonca povýšené až nad Božie Slovo…  No – budete mať možnosť naprávať svoje hlavy, aj „Otčenáš“ po „Kongrese“, teraz, v začatom Roku Božieho Slova.

Na našom „hnojisku“ sa nám premnožili aj iné „červy“, „ich červ neumiera“, tiež heretici. Chcú si privlastniť nielen „hnojisko“, ale aj samotného Pána ak by to bolo možné. Ak si to „kohúti“ skôr neuvedomia.

Ako by sa vám páčilo oslovenie „nevesta“? To je ďalšia super-haluška RL. Ženám by to problém nerobilo. Ale čo muži „nevesty“? Táto „super-haluz“ sa vyskytuje každý večer v hláške náboženského redaktora Paľka Jurčagu, v našom jedinom r-k RL. Hovorí každý večer: „Pripojte svoj hlas ako nevesty…“. Keby to hovoril mníškam, aj tie by sa museli červenať, a protestovať, lebo v spovedi a na „duchovných cvičeniach“ mávajú zdôrazňované, že sa nesmú „vystavovať smrteľnému pokušeniu“ pomýšľaním na to, žeby sa ktorákoľvek z nich „cítila ako nevesta“ Ježiša Krista. Teda aj v uvažovaní rehoľných sestier je to hriech. Čo potom muži počúvajúci RL? Ako sa majú modliť keď ich pozývajú k vešperám „ako nevesty“? „Červíček“ Paľko nechápe význam slov „nevesta“, a Nevesta Kristova, lebo nemá jasno v teologickom obsahu tých slov, jasných podstatných mien. Nevesta Kristova je Cirkev, jej Ženích je Ježiš Betlehemský zvaný Nazaretský, alias Kristus, či Christos. Keď Židom bolo povedané, parafrázujeme: Nemôžu sa postiť kým je ženích s nimi (so žiakmi Ježišovými) ale radujú sa Ženíchovi priatelia (!) že je tu, a postiť sa môžu potom, keď tu nebude…! „Ženíchova Nevesta“, alebo Matka Ježišova, sú spoločenstvá veriacich v Ježiša! Odtiaľ je aj pojem Matka Cirkev. Jednotlivci sú priatelia(!) Ježišovi, alebo bratia(!) a sestry Ježišove, ale nikdy nie „nevesta“ Ježišova. Ako bolo povedané na iných miestach evanjelií, my sme bratia a sestry Kristove ako jednotlivci, môžeme ako jednotlivci byť aj priateľmi Kristovými (povedal Ježiš pri poslednej večeri). Nikde sa nehovorí o jednotlivej osobe ako o Kristovej „neveste“. Oslovenie „ako nevesty“ je totálny úlet nedouka, hovorí to každý večer už pridlho, a mal by sa konečne prehodnotiť jeho postoj, hodnotiť to s nulovou toleranciou.

Načrime hlbšie – áno, toto sme Paľkovi osobne vytýkali už dvakrát v lete r. 2017. Aj to sme mu vytkli, aby nepáchal ťažký hriech keď prerušuje r-k Svätú Liturgiu s Obetou Pána (Sv. O.). Ako to vysvetliť prázdnej hlave? Ako to, že to dovoľujú naši „kohúti“? Pozrime si naše minulé „Mene – Tekel“ poslané Paľkovi:

 1. email pre náb. red. Paľka Jurčagu zo dňa 23. 7. 2017, zostručnený hlavný obsah:
 • Neprerušuj Sv. O. počas prijímania.  Tvoja súkromná modlitba síce pochádza od svätca, ale nevyhovuje liturgickému účelu, ani osobnému prežívaniu posvätného spojenia s Kristom – mnohých poslucháčov prerušenie a Tvoj hlasový vstup vyrušuje.

Prerušenie Sv. O. je jedna vec, a vyrušovanie pri našich súkromných adoráciách – keď prijíma celebrant, aj veriaci – to  už je Vážne pohoršenie tých najmenších, ktorí sú pribití(é) na „dreve Kríža“ (na posteli) napr. nejakou chorobou.

 • Neoslovuj nás „ako nevesty“. Naša Svätá Cirkev je „Nevesta Kristova“.

„My pripájame svoje hlasy k hlasu Nevesty“ (tak je to správne formulované) viac než si dokážeš predstaviť, ale ten titul „Nevesta“ je od počiatku vyhradený Cirkvi ako spoločenstvu veriacich v Ježia Krista, ale isto nie jednotlivým osobám, ako nás tituluješ.

Mužov to riadne pohoršuje ak ich niekto označí za „nevesty“, vieme to od viacerých. Ty sa považuješ za „brata“, alebo  za „nevestu“ Kristovu?

„Nerob druhým čo nechceš aby robili Tebe“(!) SZ.

Sémantická poznámka blogera:  Sémantika oslovenia poslucháčov RL podľa Pavla J.:  „pripojte (množné číslo) svoj hlas (jednotné číslo) ako nevesty (množné číslo)“, všetci ako nevesty, svoj hlas – čiže každý jednotlivec ako nevesta… Toto je sémantika, vysvetlenie významu jednotlivých slov, a kontextu (sémantické pole slov) – pre tých ktorí sa ešte nestretli s „filozofiou jazyka“.

 1. email Paľkovi J. dňa 30. 7. 2017:
 • Ignoruješ moju prosbu. Nebudem sa obracať na nikoho z Tvojich priamych nadriadených ani na biskupov (myslené zatiaľ).
 • Moja práca bude rozšírená o prosby za Teba, považuj ma za Tvojho Patróna. Nech Ti Všemohúci dá spoznať:
 1. čo je pokora
 2. čo je svojvôľa a duchovná agresia
 3. čo je hlúposť pri presadzovaní vlastnej vôle v evanjelizácii
 4. začali sme s modlitbami za Teba už dávno, keď si Ty začínal prerušovať Sv. O. (Keď si Ty nedostal Zhora) my sme dostali pokyn od Ježiša Krista, že najprv máme osloviť priamo Teba (hovorí o tom Božie Slovo, a toto bolo nad rámec našich povinností už druhé oslovenie tvojej hlúposti – mal si pochopiť).

Tretí list bol v prílohe emailu, dňa 10. 6. 2019, odoslaný vybraným biskupom (predseda KBS a spol.), niektorým diecéznym klerikom a vybraným kňazom zo Spoločnosti Ježišovej, v pondelok ráno po Turícach.

Po dvoch rokoch čakania na nápravu, sme nedostali ani teraz očakávanú odpoveď. Až na tretí list sa čosi opravilo, ale Paľko J. naďalej przní r-k Sv. O. svojou heretickou ambíciou „zapísať sa“ do dejín katolíckeho média. Ako inak ho máme chápať? V treťom liste sme široko a podrobne (žiaľ, pre účelnosť len niektoré, nie všetky argumenty) porovnávali nedostatky v RL  s Liturgickou tradíciou, s r-k Kánonom (ide o prerušovanie r-k Sv. Omší, gr-k Sv. Liturgie nie sú prerušované).

Náš tretí list priniesol len veľmi malé ovocie. Ba dokonca žiadne pre redaktora Paľka J., a ten sa stal ešte urputnejším v presadzovaní „Modlitby duchovného Sv. prijímania“ ako sa to súkromne (!) nazýva. Počuli sme dokonca, že sa chystá na pozíciu generálneho riaditeľa RL. Paľkove prejavy herézy až posadnutosti sú až fyzicky citeľné v jeho reči z RL.

Paľko J. vsúva súkromnú modlitbu do posvätnej liturgie, mimochodom vymedzenej autoritami Cirkvi bez takýchto súkromných recitácií. Veď „duchovné sv. prijímanie“ je súkromná modlitba odporúčaná pre tichú osobnú modlitbu počas prijímania kňaza, alebo v iných prípadoch, ale nie je schválená v žiadnom, ale v žiadnom Misáli či liturgickom predpise ako spoločná modlitba veriacich! Ni je to spoločná modlitba, preto nemá byť recitovaná v spoločenstve, ani pre celé spoločenstvo! Nie je ani „súčasť Sv. O.“ – v žiadnom preklade, dokonca ani v liturgických úpravách rehoľných spoločenstiev. Niektorí teológovia sa snažili zaviesť toto do liturgie Sv. O., ale nikdy to schválené nebolo. Boli však povedané a napísané rôzne modlitby „Duchovného sv. prijímania“ – na internete nájdete krajší text od sv. Augustína, ale pre všetky súkromné modlitby platia určité zásady:

 1. Modlí sa každý sám v sebe, nikdy nie nahlas (!) lebo to nie je spoločná modlitba Cirkvi !
 2. V prípade duchovného rozporu v duši modliaceho, napr. porušenia akéhokoľvek Prikázania Božieho, alebo Cirkevného, táto modlitba nie je platná (!), jej obsah sa anuluje stavom hriešnosti znečistenej duše!
 3. Ak je niekto v stave milosti, môže sa takto modliť a prijímať Ježišovho Ducha v Duchu a Pravde (vo vlastnom duchu a v Božom Duchu, a vo svojom Pravdivom cítení svojej oddanej Viery v Boha). Akonáhle nemá v sebe vzbudený vzťah k Ježišovi (v Duchu a v Pravde), je táto modlitba neplatná(!). Reči to nespravia, nespraví to ani spoločná recitácia, je to skrátka oxymoron: Hlasné čítanie tejto modlitby zruší súkromný vzťah v Duchu a v Pravde s Bohom Ježišom.

Pre tieto charakteristiky Cirkev určila „Duchovné sv. Prijímanie“ ako tichú a súkromnú modlitbu. Paľko sa z nej snaží urobiť „spoločnú modlitbu veriacich“ a to je tá posadnutosť, prinajlepšom heréza.

Dokonca, a to je ďalší hriech, náš milý náboženský redaktor, potom ako sprzní r-k Sv. O., nedokáže ani uložiť vysielanú Sv. O. do archívu RL (!). Neukladá do archívu nič z toho čo robí, prerušovanie Sv. O., dokonca odsekne aj záverečné časti s požehnaním z konca Sv. O., a takto archivovaná Sv. O. je vlastne poškodením katolíckeho ducha RL.

Preto:

Oslovujeme celú r-k Cirkev dúfajúc v existenciu zodpovedného klerika s mocou, nech zjedná nápravu, a zariadi nulovú toleranciu przneniu Sv. O. v RL.

Očakávame aj hlasy veriacich, nech diskutujú so svojimi klerikmi (kaplánmi počnúc, cez súdnych vikárov a farárov, dekanmi a biskupmi nekončiac, so všetkými mníchmi a mníškami ktoré tomu rozumejú, a nie na koniec aj s PP Františkom). Aj Pontifex Maximus je náš vatikánsky klerik, na to nezabúdajme!

__________ koniec parafrázovaného Listu Synov Svetla __________

Liz Truss prevetrala čiapku v Moskve

14.02.2022

Mixel pixel zaminir GB Liz Truss prevetrala čiapku v Moskve. Zaletela si do Moskvy a ani nevedela čo tam chce, a nevedela ani čo sú „Minské Dohovory“. Kuchárka v „banderastanskej“ kuchyni to vie, ale zaminir Truss ani šajnu. Najprv si zopakujeme čo sú tie Minské dohovory: Predovšetkým – podpísali ich zástupcovia EÚ a aj „banderstanu“, lebo [...]

Pán Fico, prestaňte paviánčiť, a konajte

10.02.2022

Až (!) 90% občanov SR (!) odmieta zapredanú Vládu SR a vlastizradnú prezidentku. GP Žilinka zadefinoval činnosť tejto lúzy ako vlastizradnú, ústavno-zločineckú. Napriek tomu celá opozícia len škrieka zo svojich konárov ako šibnuté paviány. To vám tak veľmi chutia banány (platy) ktoré vám napriek škrekotu stále idú? Ste ako opice – bez zodpovednosti voči voličom [...]

Synodalita

01.02.2022

Synodalita nie je organizovaná štruktúra, nemá to byť politická organizácia (PP Benedikt XVI), ale – a to je aj môj názor – má to byť jednota jednotlivcov v spojení s myslením IC XC („aby ste -sme- všetci jedno boli“). Žiaľ, všetky cirkevné spolky – počnúc vatikánskymi katolíkmi, končiac sektami – majú štruktúru založenú na politických [...]

izrael, gaza, rafah

Izrael zaútočil na tábor v Rafahu len niekoľko minút po rozhodnutí súdu v Haagu

24.05.2024 20:44

Medzinárodný súdny dvor Izraelu nariadil, aby okamžite zastavil ofenzívu v tomto meste na juhu Pásma Gazy.

SR Michalovce vláda Ukrajina 27. schôdza uarus KEX

Kaliňák avizuje prípravu ďalších dvoch výjazdových rokovaní vlády v regiónoch

24.05.2024 19:35

Naposledy kabinet rokoval na výjazdovom rokovaní v Handlovej, kde po skončení vážne postrelili premiéra Fica.

gedra

Začali sa prípravy zákona na zlepšenie bezpečnostnej situácie

24.05.2024 18:44

Na ministerstvá bol postúpený zoznam opatrení, ktoré je potrebné aplikovať na rezortnej úrovni s cieľom zlepšenia bezpečnosti a odolnosti SR.

orbán

Orbán: Sme spojení so slovenskou tajnou službou, máme informácie o atentáte na Fica

24.05.2024 17:32

Podľa Orbána mnoho ľudí adresovalo kritiku slovenským tajným službám kvôli tomu, čo sa stalo.

axon

Vítam Vás v mojom pravda.sk-blogu o logike súvislostí, žurnálnej logistike a sociálnom pozadí politiky. Nečakajte žiadnu chválu na všeobecnú činnosť človeka. Pračlovek bol inteligentnejší ako napríklad Soros... Peniazmi sa dá všetko, ale človek sa tým nezušľachtí. Axon.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 189
Celková čítanosť: 1716635x
Priemerná čítanosť článkov: 9083x

Autor blogu