Založ si blog

Naše médiá sú blokované informačnými podvrhmi

a tajnými dohodami s americkou CIA a fiktívnymi agentúrami z dielne US-NATO. Do našich médií prichádzajú okyptené, deformované, a zavádzajúce informácie ktoré poškodzujú ázijské štáty rovnako ako juhoamerické. Príkladom uvediem porovnanie počtu infikovaných COVID-19 vo svete v apríli a v máji t. r.:

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše médiá informujú iba o tom, koľko infikovaných pribudlo v Rusku, ale neuvádzajú o koľko menej je to oproti USA. Číslo 5 krát menej v Rusku je skutočne dôkazným číslom. Ide o to, že USA sami seba propagujú krivo a tendenčne. Politika USA je kanibalská nielen v zahraničí, ale nedbá o strmo stúpajúci počet infekcií vlastných občanov, a to napriek tomu, že sa hrdia prvenstvom vlastnenia vakcíny…  Zbytočné je o tom polemizovať – SARS-CoV-2 a COVID-19 odhaľujú skutočnú tvár politiky USA – žiadne zdravotníctvo pre chudobu.

Okrem toho vytýkam médiám na Slovensku ignoranciu prudko sa rozvíjajúcich štátov v Ázii. Je to budúcnosť aj našej ekonomiky. Kto to nechápe, nemá byť v politike.

Uveďme príklad Kazašskú republiku. Je štátom s vysoko humánnym a kultúrnym režimom, prispôsobuje sa podmienkam obchodovania v EÚ, ale napriek tomu nás v našich médiách nikto neinformuje o možnostiach ekonomického prepojenia s Kazašskou republikou. Náš papiernický priemysel, naše stavebníctvo, naše vodohospodárstvo, naše školstvo, to všetko sú priestory otvorené pre obchod s Áziou, a predovšetkým s krajinami blízkymi Rusku! Nemecko od začiatku „sankcií proti Rusku“ obchoduje s Ruskom cez rôzne štáty… Slovensko má otvorenú cestu do celej Ázie nielen cez Kazachstan, ale aj cez Turecko, Indiu, ale aj cez Afganistan – kde vzniká nová kultúra otvorená západu… Pozrime sa bližšie na Kazachstan.

            Republika Kazachstan

Spracované podľa zdroja:

            Veľvyslanectvo Kazašskej republiky v Slovenskej republike , 21. mája 2020,

Zahraničná politika Kazašskej republiky (QR)

Generálny tajomník (GT) OSN pozval prezidenta Kazašskej republiky (QR) k účasti na podujatí o otázkach rozvoja v období pandémie COVID-19.

 

GT OSN António Guterres pozitívne hodnotil predsedníctvo QR v týchto rokoch (2020-2021) v Skupine vnútrozemských rozvojových krajín, a v tejto funkcii pozval kazašského prezidenta Kasyma-Žomarta Tokajeva k účasti v „Segmente na vysokej úrovni pre financovanie rozvoja počas pandémie COVID-19,  a po jej skončení.“ Téma bola predmetom ich telefonického rozhovoru 19. mája 2020.

Podujatie sa uskutoční 28. mája vo formáte videokonferencie za účasti vedúcich predstaviteľov krajín a vedúcich mnohostranných inštitúcií. Hlavnou témou bude diskusia o podpore najmenej rozvinutých a rozvojových krajín v kontexte prebiehajúcej epidémie COVID-19. Prezident QR Kasym-Žomart Tokajev potvrdil svoju účasť na online fóre a vyjadril presvedčenie: „Duch solidarity a spoločné úsilie svetového spoločenstva umožní ľudstvu vyrovnať sa s komplexnými hrozbami pandémie, aby sa zabezpečil trvalo udržateľný rast rozvoja do roku 2030.

Prezident QR v rozhovore ocenil kroky GT OSN na zmiernenie negatívneho dopadu pandémie na národné zdravotnícke systémy a hospodárstvo. Prezident ďalej poznamenal: „Súčasná realita potvrdila ústrednú úlohu OSN a jej agentúr, ktoré sú v popredí globálneho protikrízového úsilia. QR plne podporuje iniciatívu OSN zameranú na posilnenie medzinárodnej bezpečnosti a oživenie hospodárstva.“ Prezident vysoko ocenil kroky GT OSN na zmiernenie negatívnych dopadov pandémie na národné zdravotnícke systémy, na ekonomiky, a poznamenal, „súčasné dianie potvrdzuje ústrednú úlohu OSN a jej agentúr v popredí globálneho protikrízového úsilia, a QR plne podporuje iniciatívy OSN zamerané na posilnenie medzinárodnej bezpečnosti a hospodárskej obnovy.

GT OSN António Guterres vyjadril vďaku prezidentovi QR za dôslednú podporu programu OSN a významný príspevok k boju proti COVID-19 na regionálnej úrovni. GT privítal opatrenia prijaté v QR na ochranu zdravia občanov, poskytovanie finančnej pomoci zraniteľným skupinám obyvateľstva, podporu podnikania, a na uvedenie nového hospodárskeho smeru v pokrízovom období.

Poznámka:

            Skupinu rozvojových krajín tvorí 32 štátov: 16 v Afrike, 10 v Ázii – z toho 5 v Strednej Ázii + Afganistan, 4 v EÚ, 2 v Južnej Amerike. Cieľom QR v rámci svojho predsedníctva je zabezpečiť vykonávanie „Viedenského akčného programu pre vnútrozemské rozvojové krajiny v období 2014-2020“.

            Kazašská republika pomáha Afganskej republike (AR)

Vláda QR sa rozhodla poskytnúť AR humanitárnu pomoc vo forme potravín. Minister zahraničných vecí QR Muchtar Tleuberdi to uviedol 15. mája 2020 v telefonickom rozhovore s ministrom zahraničných vecí AR Mohammadom Hanifom Atmarom.

Partneri diskutovali o súčasnom stave a budúcich perspektívach spolupráce medzi QR a AR v politickej, obchodnej, hospodárskej a humanitárnej oblasti. M. H. Atmar poznamenal: „Afganská strana oceňuje pomoc poskytovanú kazašskou vládou“. Ďalej uviedol „AR má záujem dovážať zrno a spracované obilné výrobky z QR“, a vyjadril záujem o posilnenie spolupráce v oblasti tranzitu, dopravy a energetiky, ako aj o pokračovanie vzdelávacieho programu QR pre občanov AR.

Poznámka:

            V priebehu rokov nezávislosti QR poskytla humanitárnu pomoc pre AR vo výške viac ako 80 miliónov US $.   V rr. 2010 – 2020 v QR získalo vzdelanie tisíc Afgancov, v súčasnosti v QR študuje viac ako 30 žien z AR v rámci spoločného projektu financovaného aj z EÚ, a realizovaného Rozvojového programu OSN (UNDP).

Moderná domáca politika QR – „Počúvajúci štát“

Nový zákon o zhromaždeniachzdroj : denná tlač v Nur Sultane (hlavné mesto QR, bývalá Astana).   Dolná snemovňa Parlamentu Republiky Kazachstan (Mažilis) schválila návrh zákona „O postupe pri organizovaní a vedení pokojných zhromaždení v Kazašskej republike“. Nový dokument bol schválený namiesto Zákona z r. 1995. Hlavnou zmenou je zavedenie viac „oznamovacieho“ než „povoľujúceho“ postupu na usporiadanie pokojných zhromaždení, zavedenie právnych definícií demonštrácií, zhromaždení a sprievodov, skrátenie času na vybavenie oznámení o usporiadaní pokojných zhromaždení o polovicu, posudzovanie štátnymi orgánmi od 10 do 5 dní, a od 5 do 3 dní, aj na určenie miest pre ich usporiadanie, taktiež povolení na vykonávanie jednotlivých demonštrácií v blízkosti budov štátnych orgánov, a tak ďalej.

Návrh zákona bol vypracovaný na podnet prezidenta QR Kasyma-Žomarta Tokajeva ktorý vyhlásil potrebu liberalizácie „právnych predpisov o mierových zhromaždeniach“ v rámci oznámenej koncepcie „Počúvajúceho štátu“. Tento dokument, o ktorom sa veľa diskutovalo za účasti občianskej spoločnosti, je v súlade s Ústavou QR, ktorá zaručuje právo na mierne zhromaždenie.  V skutočnosti Mažilis už v apríli 2020 jednal o návrhu tohto zákona, súhlasil so zmenami a doplneniami, ako ich predložil Senát (horná snemovňa). „Zmeny a doplnenia Senátu nemenia koncepciu obsahu návrhu zákona, ktorý schválil Mažilis, a ich cieľom je zlepšiť jeho individuálne normy,“ uviedol Kanat Musin, člen Výboru pre legislatívu a reformu súdnictva, počas zasadnutia Mažilisa.

„Navrhuje sa v centrálnych častiach okresov, miest štátneho významu, hlavného mesta, v administratívnych strediskách, zriadiť povinný počet špecializovaných miest na organizovanie a vedenie mierových zhromaždení,  a vylúčiť „dôvody odmietnutia mierneho zhromažďovania“, ako je narušenie fungovania životných zariadení, dopravy a inej infraštruktúry, bránenie voľnému pohybu občanov – pretože štátne orgány by mali brať do úvahy všetky dôvody, malo by sa dôvodom predchádzať vo fáze vytvárania osobitného špecializovaného miesta na mierové zhromaždenie,“  uviedol Musin.

Dňa 14. mája 2020 poslanec Senátu Sarsembaj Jensegenov oznámil – zákon navrhuje v každom meste najmenej tri špecializované miesta pre verejné zhromaždenia. Senátori tiež navrhli – vylúčiť povinnosť zakrývania  tváre, vrátane vylúčiť používanie odevov alebo iných prostriedkov ktoré narúšajú rozpoznávanie tváre, pretože otázky zabezpečenia verejného poriadku patria do právomoci orgánov činných v trestnom konaní. Senátori zároveň navrhli ustanoviť právo používania osobných ochranných prostriedkov na ochranu zdravia.

Iný návrh zákona je v súčasnosti široko diskutovaný v QR s cieľom posilniť základy demokracie, a tiež plánované reformy prijatím nových zákonov o politických stranách a parlamentnej opozícii, ako bolo uvedené v článku Vladimíra Bačišina. Návrh zákona prezident QR práve posudzuje.

Hospodárstvo QR

„Prezidentských“ 100 miliárd tenge (219,9 milióna € ) na poľné práce sa začali odovzdávať poľnohospodárom. V roku 2020 sa štátna podpora poľnohospodárov v celkovej výške 170 miliárd tenge (374 miliónov € ) vykonáva v rámci dvoch programov „Ken Dala“ (1. fáza) a „Ekonomika jednoduchých vecí“ (2. fáza) prostredníctvom štátneho podniku „Poľnohospodárska úverová spoločnosť, a.s.“   V ukončenej 1. fáze bolo odovzdaných 2 405 poľnohospodárom (malých a stredných) 70 miliárd tenge na jarné poľné práce na úrok 5% ročne.  V začatej 2. fáze sa poskytne 100 miliárd tenge (219,9 milióna € ) na úrok 6% ročne. Štátna podpora umožní poľnohospodárom vykonať jarné poľné práce včas a bez prerušenia.

Kultúra QR

175 výročie narodenia filozofa a básnika Abaj (Abrahám) Kunanbajuly

kazašsky: Абай Құнанбайұлы,

slovensky: Abaj Qunanbajuly,

Abaj v kazaštine znamená Abrahám, arabsky Ibrahim.

Narodený:  10. augusta 1845, zomrel: 6. júla 1904.

Predseda vlády Askar Mamin riadi rozvoj mesta Semej (na východe QR) a v ňom prebiehajúce prípravy na 175. výročie narodenia Abaja, na celom svete známeho kazašského básnika a filozofa.  

Karanténa a právne bezvedomie v EÚ

22.06.2020

Zatnime ostrie svojich mozgov do definícií slov „zákon“, „karanténa“, „demokracia“, „dekrét“, „karanténne opatrenia“. Každý lexikón a slovníky cudzích slov poskytujú jasné vysvetlenia obsahov týchto slov, citujem len jedno – karanténa: „obmedzenie voľnosti pohybu, izolácia osôb alebo zvierat podozrivých z nákazy po dobu inkubácie a infekčnosti“. [...]

Karanténa odštartovala olympiádu hyen a supov

22.04.2020

Že vraj trhová ekonomika. Vážne? Od rána do rána bežia v médiách reklamy na „vysávače peňazí“ z peňaženiek ustráchaných občanov, rôzne enzýmy, vitamíny a iné podvodnícke zaručené „chrániče zdravia“. Okrem toho sú predražené dezinfekčné prostriedky – ktoré skutočne dokážu chrániť občanov pred nákazou. V stredoveku poznali iba dym a oheň, [...]

Nastal čas zastaviť americkú demokraciu

11.04.2020

COVID-19 nám odhalil najväčšie problémy ľudstva, medzi ktoré nepatria ani infekcie, ani prírodné pohromy typu sopiek, orkánov, či tsunami. Najväčší problém ľudstva spočíva v sebaovládaní spoločenstva. Zmena politík je viac ako potrebná. Takzvané „demokratické voľby“ presadené a vnucované politikmi USA už dávno zaostali za skutočnými potrebami riadenia [...]

pocasie-13-7-2020

Medard stále šarapatí, budú dažde pokračovať?

12.07.2020 18:00

Týždeň bolo počasie premenlivé, aj horúčavy, aj daždivé obdobie. Bude to pokračovať alebo sa situácia upokojí? Aké budú teploty?

Boris Kollár

Kollár veľmi nechcel vládnuť so stranou Za ľudí, štvorkoalíciu si však želá

12.07.2020 16:34

Kollár si želá zotrvanie súčasnej štvorkoalície OĽaNO, Sme rodina, SaS a Za ľudí.

Ivan Korčok

Korčok: Je smutné, že Fico politikárči s úplne všetkým, čo sa mu hodí

12.07.2020 15:43

Ministra zahraničia v sobotu Fico vyzval, aby zvážil svoje zotrvanie vo funkcii.

irán lietadlo trosky

Irán: Za zostrelenie ukrajinského lietadla môže chybné nastavenie radaru

12.07.2020 15:22

Agentúra AFP poznamenáva, že ide o technickú správu a nie konečnú správu o vyšetrovaní nehody.

axon

Vítam Vás v mojom pravda.sk-blogu o logike súvislostí, žurnálnej logistike a sociálnom pozadí politiky. Nečakajte žiadnu chválu na všeobecnú činnosť človeka. Pračlovek bol inteligentnejší ako napríklad Soros... Peniazmi sa dá všetko, ale človek sa tým nezušľachtí. Axon.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 127
Celková čítanosť: 992408x
Priemerná čítanosť článkov: 7814x

Autor blogu