Založ si blog

Karanténa a právne bezvedomie v EÚ

Zatnime ostrie svojich mozgov do definícií slov „zákon“, „karanténa“, „demokracia“, „dekrét“, „karanténne opatrenia“. Každý lexikón a slovníky cudzích slov poskytujú jasné vysvetlenia obsahov týchto slov, citujem len jedno – karanténa: „obmedzenie voľnosti pohybu, izolácia osôb alebo zvierat podozrivých z nákazy po dobu inkubácie a infekčnosti“.

K danému „obmedzeniu“ prislúchajú právne predpisy a karanténne opatrenia, ktoré však nesmú byť v konflikte s platnými zákonmi – a tu je kameň úrazu našej „demokracie“.

Zdravotnícky slovník uvádza aj pôvod slova karanténa,  po francúzsky quarentaine, taliansky quarantena, sú to stále iba obmedzenie voľnosti pohybu až izolácia osôb alebo zvierat, po dobu najdlhšej doby nákazy, inkubácie, alebo najnovšie po dobu vylučovania vírusu.

V prípade COVID-19 je to dokázané dvomi centrami kontroly chorôb (CDC China, CDC USA). Vylučovanie trvá až 50 dní. Virulencie COVID-19 = vylučovanie vírusu z tela žijúcej infikovanej osoby aj po tzv. „vyzdravení“, počnúc prvým dňom zistenia choroby. Virologické vysvetlenie z latinského virulentia, -ae, fem., = nákazlivosť, doba nákazlivosti, COVID-19 má virulenciu až 50 dní rôznymi spôsobmi: Kvapôčkami vo výdychu, výlučkami v stolici a v moči, potením z tela chorého, hoci aj zdanlivo „vyliečeného“. Štrnásť dní karantény po vyzdravení nestačí.

K tejto informácii sa nemožno vyjadriť nijako inak, než dôležitá. Je to „okolnosť limitujúca všetky karanténne opatrenia“ !

 

Vráťme sa k právnickej aplikácii slova „karanténa“ ako sme videli v rámci EÚ. Záver: Zle. Veľmi zlá aplikácia zákonov je spôsobená americkými demagógiami o „zákonoch a demokracii“.  Ako prvé vytýkam nedôslednosť pri vyhlasovaní karantény. Všetky štáty v EÚ postupovali chaoticky, nezákonne a z medicínsko-právnického hľadiska priam absurdne, okrem jediného štátu v EÚ. Našiel sa len jediný právne a medicínsky zdatný, odborníkmi veľmi dobre hodnotený štát – o tom až ďalej.

Na margo ostatných štátov: Ako môže štátny úradník, hoci aj hygienik, alebo prezident, či premiér, nariadiť „celoštátnu karanténu“ rôznymi „usmerneniami a obmedzeniami pohybu osôb“, pokiaľ tieto „usmernenia“ neprešli demokratickým schvaľovaním v parlamente? To je logika „demokracie parlamentného štátu“ akým naše malé „veľké“ Slovensko zrejme je. Definícia „karanténneho opatrenia“ nemôže byť vyňatá z právnej jurisdikcie pojmu „karanténa“. „Veľkosť“ nášho malého Slovenska spočíva v možnosti nemožného.

Úradníci štátov EÚ konali nedemokraticky a v rozpore s platnými zákonmi – to je záver pri hodnotení z hľadiska „demokracie“ ako ju chápe politika EÚ a USA, a ako sa nám v poslednom tridsaťročí „vštepuje“.

V žiadnom štáte EÚ nemali vopred stanovené zákonné predpisy na „totálnu izoláciu osôb aj bez preukázania nákazy“ !  Preventívne obmedzenie osôb nepozná žiadne iné zákonné „prostredie“, jedine karanténa. Lenže u nás sa karanténa popiera – od začiatku (16. 3. 2020) až po dnes.

Vôbec im ten deficit nevadí, a všetci nariadili, aj s pomocou ozbrojených síl, sledovať a uplatňovať izoláciu osôb prichádzajúcich domov zo zahraničia. Stačila zvýšená teplota ! Občania sa proti takému zaobchádzaniu ohradili, sťažovali, ale štáty im ani nepomohli, ani ich neodškodnili.

V našich podmienkach sa hazarduje s právnym vedomím občanov. Pod zahmlievajúcim obsahom slov „ochrana zdravia“, naši občania boli a sú šikanovaní, boli izolovaní od akejkoľvek právnej či lekárskej pomoci, ako sa to stalo v mnohých prípadoch „izolácie“ repatriantov.

Naše školstvo zakazuje používať pojem „karanténa“, podobne ako sa vyjadrili politici na začiatku karantény: „Táto karanténa nie je karanténa“. Typická politika.

Reálne to bola, je, a ešte dlho bude skutočná karanténa vyhlásená z dôvodu „celosvetovej pandémie COVID-19“. Všetci žiaci, učitelia, aj iní úradníci sa nachádzali v čase od 16.3. do 22.6.2020 v prísnej karanténe s rôznymi formami obmedzení pohybu.

Od 23.6. trvajú niektoré obmedzenia správania sa v miestnostiach a na verejnosti, hoci pohyb je obmedzený iba čiastočne, napr. nemožnosť vstupu do starobincov a niektorých oddelení v nemocniciach. Nariadené sú väčšie vzdialenosti žiackych lavíc v triedach, obmedzený počet žiakov v triede (všade v EÚ stále platí),  a pod. De facto:  Karanténa trvá. Nikde na vysvedčení nenájdete správne napísané: „v dobe karantény“, ale všade v ZŠ a SŠ píšu právne nezmysly ako „v čase dištančného vyučovania“. Podľa akého zákona je tento pojem zavedený do vyučovacieho procesu „denného štúdia“ ? tento pojem nemá ani právne ale ani zdravotnícke opodstatnenie. Po rokoch sa každý opýta: Čo to bolo za dištančné vyučovanie? O akú formu denného štúdia išlo? To si každý žiak vyžiada právne potvrdenie od ministra že išlo o obdobie „karanténnych opatrení“ ? Hlúposť, že? Vyrába sa budúci problém pre maturantov, lebo o 50 rokov im „úrad dôchodkového zabezpečenia“ takú maturitu neuzná, kto si spomenie že tu boli „karanténne opatrenia“? Možno iba historici, ale naši isto nie, veď si nepamätajú dôležitejšie veci spred 75 rokov.

Konflikt zákona a nariadení či usmernení z pera vlády SR, je na svete. Práve to je dôkaz stavu v akom sa nachádza celá EÚ – je to  „právne bezvedomie“.

Ak chcete riadiť spoločnosť nejakými „nariadeniami“ a nemáte dosť času na „schvaľovací legislatívny proces“, neostáva nič iné, ako vziať na seba zodpovednosť, a navrhnúť „riadenie štátu dekrétmi na obdobie trvania chaosu“. Až potom môžete situáciu zvládať v predstihu aj s konzultáciami s virológmi či inými odborníkmi. V žiadnom inom štáte v EÚ sa toto nekonalo, iba v jedinom. Všade inde porušovali všetky „základné a ústavné práva slobôd“, a dodnes nemajú jasno čo ďalej.

V dobe chaosu či akejkoľvek katastrofy nie je čas na „demokraciu“ ani na „legislatívne schvaľovacie procesy“. Deficit (nedostatok) času sa najviac prejavil v Taliansku, kde mali najviac postihnutých a najviac zomrelých v percente na počet občanov. U nás sa nedostatok času „štatisticky neprejavil vôbec“, a to pre tri chyby v hodnoteniach – ani jedna nás nectí:

 1. Naša vláda nakúpila nefunkčné testy, mnohé vyšetrenia sú falošne negatívne. Náš štát sa neoprávnene hrdí „nízkym rozšírením“ nákazy COVID-19.
 2. Naše „nízke percento“ úmrtí na COVID-19 je výsledkom zlého vysvetľovania „príčiny úmrtia“. Všade vo svete sa logicky chápe „smrť nákazou COVID-19“ takto: V každom prípade nakazenia, ak človek počas nákazy alebo krátko po nákaze zomrel, zomrel na nákazu COVID-19. Rozumie sa, v každom prípade, aj keby človek trpel napr. rakovinou, alebo srdcovým ochorením, čiže pacient bol chronicky chorý na akúkoľvek chorobu, a jeho stav bol kontrolovaný a stabilizovaný liečbou, následne COVID-19 destabilizoval jeho stav a človek umiera, záver je jediný: Zomrel na následky infekcie COVID-19. Žiaľ, naše zdravotnícke kruhy zakamuflovali a dodnes a kamuflujú obrovské percento úmrtí. Uvádzajú úmrtia pri nákaze COVID-19 do štatistík iných chorôb.
 3. Na Slovensku sa zisťuje nákaza len ak sa prihlásite, alebo ak vás niekto nakazený udá že s vami dýchal jeden vzduch.

Takto interpretovaná štatistika je nečestná, nemorálna, neodborná, a zúfalá politika manipulantov – neschopných vodcov v celom strope vedenia rezortov spravodlivosti a zdravotníctva, vrátane stropu vedenia štatistického úradu.

Naopak, najlepšie zvládali situáciu v Maďarsku. Podľa hodnotení WHO sú na tom najlepšie, majú intenzívne vyšetrovanie nákazy systémom celoplošného vyšetrovania vo väčších mestských populáciách, a cielene vyšetrujú na vidieku. Majú citlivé vyšetrovacie sety z Číny, napriek tomu v prepočte percent na celkový počet obyvateľov majú najmenšie percento nákazy, najmenej percent úmrtí, a najmenší percentil šírenia COVID-19. Zrejme preto lebo neváhajú celoplošne dezinfikovať ulice, vzduch v stiesnených podmienkach, vchody do obytných domov, školy od podlahy po strop. Všetko potrebné zabezpečila vláda, vyčlenila prostriedky, nakúpila v zahraničí, zabezpečila domácu výrobu dezinfekcie, dýchacích prístrojov, rúšok, všetko v dostatočnom množstve. Vláda riadila spotrebu a kontrolu spotreby materiálov, a včas dokupovala potrebný materiál.

V otázkach kto aké vyšetrenia používa, ako dezinfikuje, a kto ako ráta počet úmrtí – je EÚ v totálnom chaose. Nikto nevydal žiadne presné parametre ako sa rozhodovať, ako vyhodnocovať stav populácie v tom ktorom systéme štátu. Neboli ani odporúčania, len samé dohady, predpoklady a omyly.

Aj napriek tomu, že maďarský parlament schváli premiérovi Orbánovi „dočasné riadenie štátu dekrétmi“ (nariadeniami), a maďarský prezident „dočasný stav riadenia štátu dekrétmi“ podpísal, aj napriek vytýkaniam z Bruselu, daný spôsob sa ukázal ako jediný možný scenár riadenia krízovej, kalamitnej situácie v štáte. Maďarsko sa stalo terčom krikľúňov v EÚ, že vraj Viktor Orbán zneužil svoje postavenie. Neviem ako ho mohol zneužiť, keď maďarský parlament zasadal najmenej dva razy v týždni, a kedykoľvek mohol ukončiť „krízový stav“ a zrušiť „mimoriadne riadenie štátu premiérovými dekrétmi“.

Sám vírus COVID-19 potvrdil správnosť „dekrétovej formy riadenia štátu“ počas katastrofického obdobia.

Keby naše deti boli vychovávané od základnej školy (2.stupeň) k „základom právneho vedomia“, istotne by sme nemuseli vysvetľovať terajším nedoukom vo vláde a nedoukom v parlamente EÚ, kde sa dopúšťajú prešľapov, kde robia chybu keď slovo „karanténa“ nahrádzajú nezmyselnými, prázdnymi, a právne nedefinovanými pojmami ako napríklad „karanténne opatrenia“. Veď samotné dve slová „karanténne opatrenie“ sa definujú ako konkordantný a subsidiárny sémantický význam „súčasť karantény“. Bez karantény nemôže existovať karanténne opatrenie. Politikárčenie so slovami v takom nebezpečnom a chaotickom stave, keď COVID-19 dodnes nie je identifikovaný ako jednoznačný geneticky určený vírus, to je absurdný hazard. Štvrtina genetického kódu COVID-19 hovorí že je to koronavírus. Zvyšné tri štvrtiny hovoria: Je to súčasť ľudského tela formovaná podľa buniek hostiteľa. Koľko infikovaných osôb, toľko rozdielnych ¾ vírusu COVID-19. Hrať sa s právnymi a zdravotníckymi úchylkami v nejakej populistickej politike – to je kanibalský „absurdistan“.

Parlament by mal pripraviť možnosť „mimoriadnej dekrétovej formy riadenia štátu“ pre prípad akejkoľvek formy štátneho chaosu – ekonomickú, zdravotnícku, prírodne katastrofickú formu chaosu.

Podobne ako v Maďarsku, mala by existovať možnosť zrušenia „mimoriadnej formy vládnutia“ jednoduchou väčšinou v parlamentnom rozhodnutí. Maďarsko ukázalo cestu ktorá je skutočne dobrá a politicky jediná pre všetky formy chaosu.

Učiť sa nie je hanbou. Vidieť, spoznať a nepoučiť sa, je mimoriadna hlúposť.

Okrem toho – karanténa trvá stále, na celom svete (sleduj vyhlásenia WHO). Vláda by sa mala postarať o svojich občanov dôslednou pomocou v niekoľkých oblastiach:

 • Zabezpečiť každému občanovi „nepodmienený príjem“ tak ako to chcela strana Priama demokracia, najmenej 350 € mesačne, aby ľudia neboli prenasledovaní za insolventnosť.
 • Stanoviť nízke ceny energií, aby sa občania mohli očisťovať v teplej vode a mať doma teplo.
 • Stanoviť nízke ceny základných potravín, pitnej studenej vody, stočné anulovať, znížiť cenu odvozu odpadu o polovicu vo všetkých obciach.
 • Určiť prídely dezinfekcie, určiť nízke ceny niekoľkým typom dezinfekcie, obnoviť povolenia na výrobu chlórnanu strieborného, dodávať občanom základné množstvá dezinfekcie zdarma.
 • Nariadiť všetkým súkromným špecializovaným firmám konkrétnu výrobu metyl-etylovej dezinfekcie pre národnú spotrebu.

Foriem kde a ako má štát pomáhať je oveľa viac, opatrenia ktoré ponúka EÚ a naša vláda sú jalové podpory „súkromným zamestnávateľom“ bez limitov a bez kontroly, čo je doslovný hazard.

Rôzne „karanténne opatrenia“, či úľavy z karanténnych opatrení nijako nezmenia realitu:

 1. v karanténe sa musí dezinfikovať, je to denná potreba ako čistota, jedlo, pitná voda.
 2. vírus COVID-19 je rafinovane vytvorený s nemožnosťou vyrobiť vakcínu.
 3. prenášanie COVID-19 trvá 50 dní od počiatku zistenia choroby.
 4. liek ešte vždy neexistuje.
 5. človek je odkázaný na vlastnú odolnosť.
 6. pomôcť môže iba prevencia = karanténa so všetkými opatreniami.
 7. štát musí pomáhať svojim občanom v dezinfekcii, stravovaní, pitnom režime a bežnej hygiene – napr. zlacnením teplej a pitnej vody.

Keď štát nepomôže, ľudia budú vymierať a chradnúť, štát zanikne.

____ Myslenie nebolí, ak človek myslí rád. Axon  🙂   _____

 

Odporúčania pre prípady trombózy po vakcinácii proti COVID-19

14.04.2021

Oficiálne varovania USA odborníkov – sú zhodné s odporúčaniami ktoré by mali platiť aj pre EÚ pri „očkovaní vakcínou Astra Zeneca. Publikujem voľný preklad , takmer presný. Na konci sk verzie je anglo-americká pôvodná verzia. Je smutné, že naši „odborníci nedokážu sledovať výroky USA odborníkov v medicíne, ale sledujú US-Army nariadenia. V krajine [...]

Výhrady_k_médiám proti Sputniku a proti Rusku

13.04.2021

Zase špinavá politika z „rétoriky made in USA“ – „ten Sputnik nie je ten Sputnik“ – to je skutočná idiotia najmä ak si uvedomíme argument: Ak máte klaritromicín 500 mg a 250 mg a nejaký 100 mg v tabletkách od tej istej firmy, tak jeden certifikát na všetky tri platí. Taká je prax. To čo uviedol nový minister zdrav. že vraj povolenie nebolo [...]

USA – dobrý nepriateľ, ale najhorší priateľ

08.04.2021

Nepriateľ je dobrý keď sa zviditeľňuje svojimi útokmi a prípravou na útok. Politika USA je neprehliadateľná. Najhorší priateľ je ten ktorý robí pokusy na svojich submisívnych priateľoch, a nedbá na následky. Všímame si katastrofickú situáciu pandémie v USA – tvorcovi mutačného SARS-CoV-2. Aktuálne pozývajú lekárov a asistentov lekárov z celého sveta, lebo [...]

Jan Hamáček / Andrej Danko /

Do Moskvy po Sputnik? Babiš je proti

16.04.2021 17:54

Český premiér Andrej Babiš nesúhlasí s ohlásenou cestou vicepremiéra, ministra vnútra a povereného šéfa rezortu diplomacie Jana Hamáčka do Moskvy. Hamáček chce v Rusku rokovať o vakcíne Sputnik V.

kolíková

Zmluvu k Sputniku by mali povinne zverejniť, uviedla Kolíková a Baťovú označila za „bielu vranu“

16.04.2021 17:14

„Informovala som o mojom stanovisku na vláde," zdôraznila ministarka.

Igor Matovič

OĽANO stojí za Matovičom, expremiér útočí na Baťovú kyticou

16.04.2021 16:51

Odmietame neadekvátne, až hysterické reakcie na Igora Matoviča, ktorý len vyjadril svoj názor, tvrdí jeho hnutie.

Jana Bittó Cigániková

Bittó Cigániková Matoviča nešetrila. Hovorila o konaní, nehodnom človeka

16.04.2021 16:37

Jana Bittó Cigániková Igora Matoviča vôbec nešetrila. Jeho konanie označila za "nie hodné človeka, aspoň minimálne nie psychicky zdravého človeka".

axon

Vítam Vás v mojom pravda.sk-blogu o logike súvislostí, žurnálnej logistike a sociálnom pozadí politiky. Nečakajte žiadnu chválu na všeobecnú činnosť človeka. Pračlovek bol inteligentnejší ako napríklad Soros... Peniazmi sa dá všetko, ale človek sa tým nezušľachtí. Axon.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 159
Celková čítanosť: 1376723x
Priemerná čítanosť článkov: 8659x

Autor blogu