Založ si blog

v USA „o povinnom očkovaní“ čoskoro rozhodne Najvyšší súd

Mandát očkovať proti COVID-19 a testovať je dvojsečný a v dlhodobom horizonte nepoužiteľný. Rozhodovať bude v najbližších dňoch Najvyšší súd USA, napísali redaktori WebMD 7. januára 2022. Voľne prekladám:

Zdá sa, že Najvyšší súd USA sa v piatok zhodol s federálnou vládou, že je v rámci jeho práv vyžadovať od zdravotníckych zariadení, ktoré akceptujú doláre Medicare alebo Medicaid, aby zaočkovali pracovníkov proti COVID-19.

Ale sudcovia sú skeptickí v otázke či vôbec vláda môže nariadiť aj iným veľkým podnikom, ich zamestnancom, vyžadovanie očkovania alebo pravidelného testovania.

Sudcovia v piatok takmer 3 hodiny počúvali argumenty v dvoch prípadoch (povinné očkovanie, povinné testovanie), ktoré rozhodnú o tom, či federálne požiadavky môžu zostať v platnosti, kým podniky a 25 štátov napadnú zákonnosť mandátov na nižších súdoch. Súd by mohol rozhodnúť už tento týždeň.

Sean Marrotta, právnik odvolaciehoí a Najvyššieho súdu, externý poradca Americkej asociácie nemocníc, na Twitteri uviedol: Očakávam, sudcovia zablokujú požiadavku na vakcináciu alebo testovanie firemných zamestnancov, pretože je „príliš široká a nie je oprávnená“. O požiadavke na očkovanie zdravotníckych pracovníkov uviedol: Môže to byť tak, predbežne predpokladám, existuje najmenej päť hlasov na úplné potvrdenie mandátu a možno šesť hlasov na jeho podporu vo veľkej časti, uviedol na Twitteri.

Jonathan Turley, konzervatívny právnik na Univerzite Georga Washingtona, súhlasil, sudcovia sa môžu postaviť na stranu Bidenovej administratívy pokiaľ ide o mandát zdravotníckeho pracovníka.

Hlavný sudca John Roberts vyjadril skepsu, riešenie infekčnej choroby týmto spôsobom nie je v kompetencii vlády, ako ho citoval napísal Turley počas argumentov na Twitteri. Poznamenal tiež: Existuje výrazný rozdiel v otázkach konzervatívnych sudcov o mandáte zdravotnej starostlivosti v protiklade k pravidlám na pracoviskách. Požiadavky – tak pre zdravotnícke zariadenia, ako aj pre zamestnávateľov – by boli účinné len 6 mesiacov.

Marotta: Vzhľadom na rozhodnutia nižšieho súdu je mandát zdravotníckeho pracovníka v súčasnosti pozastavený v 25 štátoch, ktoré ho napadli.

V ostatných štátoch, Washington, D.C. a územiach USA, musia zdravotnícki pracovníci dostať svoju prvú dávku vakcíny proti COVID-19 do 27. januára, a druhú 28. februára, pokiaľ nemajú náboženskú alebo zdravotnú výnimku, potvrdil Marrotta. Pravidlo na pracovisku vyžaduje, aby podniky predložili plán dodržiavania predpisov do pondelka a aby neočkovaní pracovníci začali v ten deň nosiť masku. Uplatňovanie pravidla sa začína 9. februára.

Ide o peniaze Medicare a Medicaid Centrá pre Medicare a Medicaid Services (Pravidlo CMS), ktorí v novembri uviedli požiadavku, aby všetky zdravotnícke zariadenia, ktoré dostávajú platby Medicare alebo Medicaid, aby zaočkovali svojich pracovníkov. Politika by sa vzťahovala na viac ako 17 miliónov zdravotníckych pracovníkov v 76 000 zariadeniach.

Vláda uvádza, má zákonnú právomoc vyžadovať očkovanie, pretože je potrebné chrániť „zdravie a bezpečnosť“ pacientov – argument zopakovali aj na Najvyššom súde.

Sudcovia Sonia Sotomayor, Elena Kagan a Stephen Breyer sa zhodli zaviesť takúto požiadavku v kompetencii CMS, teda prirovnali ju k opatreniam na kontrolu infekcií, ako už agentúra vyžaduje. Okrem toho, dodala Sotomayor, federálna vláda má právo rozhodnúť, či chce platiť za určité služby. Zákon umožňuje federálnej vláde povedať: „Ak chcete moje peniaze, vaše zariadenie toto musí urobiť“, povedala Sotomayor.

Sudca Neil Gorsuch však povedal: Vláda nemá právo „riadiť“ súkromné podniky prostredníctvom svojich výdavkov. Nemôžete použiť peniaze ako zbraň na kontrolu týchto vecí. Povedal Gorsuch, ktorý opakovane vyslovil, uvedené pravidlo by zrušilo práva jednotlivých štátov.

Elizabeth Murrill, zástupkyňa generálneho prokurátora Louisiany – sa dovoláva k súdu, keďže už mala COVID-19, nazvala Pravidlo CMS „bezprecedentným byrokratickým mocenským ťahom“. Murrill dodala: Tento prípad nie je o tom, či sú vakcíny účinné, užitočné, alebo dobrý nápad. Ide o to, či má táto federálna výkonná agentúra moc prinútiť milióny ľudí pracujúcich pre poskytovateľa Medicare alebo Medicaid, aby podstúpili invazívne, neodvolateľné, nútené lekárske ošetrenie, injekciu „proti“ COVIDu.

Jesus Armondo Osete, zástupca generálneho prokurátora štátu Missouri, tiež potvrdil, opatrenia sú federálnym presahom a že právomoc nariadiť očkovanie by mohli mať iba štáty. Požiadavka vytlačí vidiecke nemocnice z podnikania, keďže zdravotnícki pracovníci radšej ukončia očkovanie, než aby boli očkovaní. V konečnom dôsledku to zničí miestne ekonomiky, doslovne povedal Osete.

Sudca Brett Kavanaugh ale chcel vedieť, prečo sa nemocnice nepripojili k žalobe. Kedy sa regulované strany sťažovali na nariadenie?, Chýba tento prvok, povedal Kavanaugh. Šestnásť lekárskych spoločností podalo stručné kladné vyjadrenie k súdu s odôvodnením, že očkovanie zdravotníckych pracovníkov je nevyhnutné na zamedzenie šírenia COVID-19 a ochranu zdravia pracovníkov a pacientov.
Organizácie – vrátane Americkej lekárskej asociácie, Americkej akadémie lekárov, Americkej akadémie rodinných lekárov a Americkej akadémie pediatrov – tiež uviedli, že len málo zdravotníckych pracovníkov skončilo kvôli pretrvávajúcim požiadavkám na očkovanie.
Na Indiana University Health len 0,3 % zamestnancov skončilo po zavedení mandátu na očkovanie, uviedli Frank Trinity, hlavný právny riaditeľ Americkej asociácie lekárskych fakúlt, pred vypočutím povedal novinárom, že len asi 1 % nemocničných pracovníkov odišlo zoči-voči Mandátu. Medzitým približne 5 až 7 % pracovníkov ochorelo na koronavírus, povedala MD Janice Orlowski, riaditeľka zdravotnej starostlivosti AAMC.

Súkromné podniky však tiež potvrdili: Federálna požiadavka na očkovanie prinúti pracovníkov skončiť.

Dvadsaťšesť obchodných združení požiadalo súd, aby okamžite zastavil presadzovanie núdzového pravidla OSHA (vaxpvanie / alebo testovanie týždenne) podľa ktorého zamestnávatelia so 100 a viac zamestnancami buď vyžadujú očkovanie všetkých zamestnancov, alebo umožňujú neočkovaným zamestnancom vykonávať týždenné negatívne testy na koronavírus a nosiť pri práci prekrytie tváre.

Samotné Pravidlo OSHA odhaduje, že mandát by mohol podnietiť asi 22 miliónov Američanov k očkovaniu, a že by zabránil 250 000 hospitalizáciám.

Ale Podniky vo svojom podaní potvrdili: OSHA nemá právomoc vydať také pravidlo a že mali poskytnúť dlhší proces verejného pripomienkovania. Uviedli tiež: Podniky by utrpeli nenapraviteľnú škodu, ak by museli znášať náklady na testovanie, ktoré by sa mohlo preniesť na spotrebiteľov alebo pracovníkov, ktorí by potom mohli skončiť.

Roberts sa pýtal, prečo by OSHA nemala právomoc riešiť to, čo nazvali „špeciálnym problémom na pracovisku“. Povedal, že agentúra považuje za „účinný spôsob riešenia problému“ a dodal, že vzhľadom na prebiehajúcu pandémiu „existuje určitá naliehavá potreba“.

Scott Keller, hlavný právnik Národnej federácie nezávislých podnikov (NFIB), uviedol: Pravidlo OSHA je bezprecedentné, pretože agentúra nikdy predtým nepožadovala očkovanie. Tiež povedal: Pravidlo treba okamžite zastaviť. Akonáhle budú musieť podniky predložiť svoje plány a toto nadobudne účinnosť, pracovníci odídu, povedal. To samo o sebe bude trvalým vysídľovaním pracovníkov, a to zasiahne celé národné hospodárstvo, povedal Keller.

Sudkyňa Kagan uviedla: Pracovisko považujem za nevyhnutnú oblasť, v ktorej vláda môže zaviesť opatrenia na kontrolu šírenia COVID-19, je to zvlášť riskantné, pretože pracovníci nemôžu kontrolovať svoju expozíciu. Kde inde sú ľudia vystavení väčšiemu riziku ako na pracovisku?, povedala Kagan.

Benjamin Michael Flowers, argumentoval v mene štátu Ohio (ktorý sa prihlásil aj preto, že má COVID-19), uviedol: Som presvedčený, nie všetky pracoviská predstavujú riziko a pri variante Omicron sa nezdajú vakcíny nejako veľmi účinné na zastavenie šírenia infekcie.

Toľko z Ústnych prednesov pred Najvyšším súdom USA, 7. januára 2022.

 

Môj názor ako som už spomínal v predošlých blogoch:

žiadny súd ani vláda či iná organizácia nemá právo rozhodovať o osobnej voľbe liečby alebo neliečby tej ktorej svojprávnej osoby, rozhoduje osoba sama za seba!, zvlášť ak sa jedné o pokusnú liečbu, (pokusná liečba“ je pojem Izraelskej vlády.

očkovanie a testovanie je podpora šírenia infekcie SARS-CoV-2, slepá ulička, opak toho čo chceme. Ak chceme zastaviť covid, mali by sme používať osvedčené spôsoby:

proti šíreniu SARS-CoV-2 pomáha jedine osobná ochrana, hygiena v byte a na pracovisku – vstupná a výstupná dezinfekcia.

prekrytie tváre rúškom z vnútornej strany opakovane impregnovaným protivírusovou profesionálnou dezinfekciou

– očkovanie je nebezpečný krok – umožňuje nositeľom vírusu SARS-CoV-2 roznášať chorobu COVID-19 na oslabených a chronicky chorých občanov, okrem toho máva trvalé následky a niekedy aj smrť očkovaného. Príkladov je priveľa.

Ag-, alebo PCR testovanie je pochybná orientácia o šírení SARS-CoV-2  – opakovane boli potvrdené prípady covidu ex post, až po rozvinutí ťažkého stavu infikovanej osoby.

– liečba nepotvrdeného covidu má byť zahájená imunostimuláciou ihneď po potvrdenom kontakte s chorým človekom – aj v domácej izolácii.

liečba covidu rozvinutej choroby musí byť intenzívna v nemocnici na infektologickom oddelení – tam vedia zaobchádzať s ionfekčnými chorobami – a musí byť nasadená rázna antivirotická cielená liečba, alebo dvojklonovými protilátkami.

štát musí prispievať na domácu aj pracovnú dezinfekciou samostatnými prídelmi tekutej profesionálnej antivírusovej dezinfekcie.

štát nemá právo nariaďovať inváznu liečbu – taký zákon nesmie existovať, potom by štát potvrdil otroctvo, vlastníctvo občanov.

štát nemá právo zakazovať slobodný pohyb neinfikovaným a neočkovaným občanom !!!!

Cirkev nemá právo obmedzovať tých ktorí odmietajú inváznu liečbu, ani navrhovať či „dirigovať čo je, alebo nie je výhrada vo svedomí“, na to máme Slovo Božie a vlastné svedomie! Cirkev je povinná rešpektovať slobodné rozhodnutie jednotlivca o svojej liečbe! Cirkev nezodpovedá za nikoho, a už vôbec nie za svoje „vyhlásenia“ ktoré sú dichotómne, v protiklade k Písmu.

 

toto prosím podajte ďalej, poslancom v NR SR, odborovým predákom, zamestnancom, a komukoľvek

Nenechajte sa šikanovať nedoukmi!

Ďakujem za všetkých čo rozumeejú virológii.

zdroj: voľne preložené z internetových medical webov USA 

P.S.  nechcel som veľa písať ani citovať, len rešpektujem odborníkov ktorí by sem „zablúdili“ aby našli aj argumenty.

 

Liz Truss prevetrala čiapku v Moskve

14.02.2022

Mixel pixel zaminir GB Liz Truss prevetrala čiapku v Moskve. Zaletela si do Moskvy a ani nevedela čo tam chce, a nevedela ani čo sú „Minské Dohovory“. Kuchárka v „banderastanskej“ kuchyni to vie, ale zaminir Truss ani šajnu. Najprv si zopakujeme čo sú tie Minské dohovory: Predovšetkým – podpísali ich zástupcovia EÚ a aj „banderstanu“, lebo [...]

Pán Fico, prestaňte paviánčiť, a konajte

10.02.2022

Až (!) 90% občanov SR (!) odmieta zapredanú Vládu SR a vlastizradnú prezidentku. GP Žilinka zadefinoval činnosť tejto lúzy ako vlastizradnú, ústavno-zločineckú. Napriek tomu celá opozícia len škrieka zo svojich konárov ako šibnuté paviány. To vám tak veľmi chutia banány (platy) ktoré vám napriek škrekotu stále idú? Ste ako opice – bez zodpovednosti voči voličom [...]

Synodalita

01.02.2022

Synodalita nie je organizovaná štruktúra, nemá to byť politická organizácia (PP Benedikt XVI), ale – a to je aj môj názor – má to byť jednota jednotlivcov v spojení s myslením IC XC („aby ste -sme- všetci jedno boli“). Žiaľ, všetky cirkevné spolky – počnúc vatikánskymi katolíkmi, končiac sektami – majú štruktúru založenú na politických [...]

izrael, gaza, rafah

Izrael zaútočil na tábor v Rafahu len niekoľko minút po rozhodnutí súdu v Haagu

24.05.2024 20:44

Medzinárodný súdny dvor Izraelu nariadil, aby okamžite zastavil ofenzívu v tomto meste na juhu Pásma Gazy.

SR Michalovce vláda Ukrajina 27. schôdza uarus KEX

Kaliňák avizuje prípravu ďalších dvoch výjazdových rokovaní vlády v regiónoch

24.05.2024 19:35

Naposledy kabinet rokoval na výjazdovom rokovaní v Handlovej, kde po skončení vážne postrelili premiéra Fica.

gedra

Začali sa prípravy zákona na zlepšenie bezpečnostnej situácie

24.05.2024 18:44

Na ministerstvá bol postúpený zoznam opatrení, ktoré je potrebné aplikovať na rezortnej úrovni s cieľom zlepšenia bezpečnosti a odolnosti SR.

orbán

Orbán: Sme spojení so slovenskou tajnou službou, máme informácie o atentáte na Fica

24.05.2024 17:32

Podľa Orbána mnoho ľudí adresovalo kritiku slovenským tajným službám kvôli tomu, čo sa stalo.

axon

Vítam Vás v mojom pravda.sk-blogu o logike súvislostí, žurnálnej logistike a sociálnom pozadí politiky. Nečakajte žiadnu chválu na všeobecnú činnosť človeka. Pračlovek bol inteligentnejší ako napríklad Soros... Peniazmi sa dá všetko, ale človek sa tým nezušľachtí. Axon.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 189
Celková čítanosť: 1716619x
Priemerná čítanosť článkov: 9083x

Autor blogu