Založ si blog

Vatikán upevňuje hlúposť ľudstva

Vyjadrenia Vatikánu o bezpečnosti sveta kolidujú v adresnosti. Komu adresuje PP Frančesko tieto vyhlásenia? Nedávno navštívil PP Frančesko sammit (Globsek) na ktorom sa vyjadroval „o bezpečnosti sveta“ v prospech západných mocností.

Prečo Vatikán „fandí“ práve kanibalskému združeniu? NATO je najsilnejšia kanibalská organizácia na svete, je pod kráľovským žezlom USA. Zabíjajú ľudí v cudzích krajinách pre nehorázne zisky z nerastného bohatstva v cudzích krajinách – verejne, a oficiálne pod rúškom „demokratizácie“.

Myslíte si že PP Frančesko takto koná zo strachu pred západnými nosnosťami? Máte pravdu. Keby sa USA rozhodli zničiť Vatikán, urobili by to ihneď – ideologicky, diplomaticky, ekonomicky a fyzicky – nebrali by si servítku. Ale oni vedia čo vie aj Vatikán. Symbióza diabla a kresťanských hierarchicky vysokých poskokov je vzájomne výhodná. Ide o „prachy“, tak ako vždy.

Pozrime sa na ideológie západného sveta. V europarlamente prebieha „boj“ proti gender-politikám riadený ako inak Vatikánom. Ale – ideologicky riadený boj krivká vo svojich koreňoch ako krivý čert vo Vatikáne.

Prečo spájajú otázku prerušenia tehotenstva (v ich reči „vražda človeka“) s otázkou gender-politiky? Spájajú tieto dve otázky ešte s treťou – s právom štátnej subsidiarity. Vraj každý štát má právo na riadenie morálno-etických zásad a zákonov podľa svojej pôvodnej kultúrnej prirodzenosti. So subsidiaritou sa nedá nesúhlasiť.

Ale: Kde v národnej kultúre bolo zakázané „vyškrabať“ zúfalú ženu ktorá odmietala svoj plod? Robilo sa to od čias prvotných obyvateľov nášho územia už 1700 r. pred naším letopočtom (rovnako aj v Chatuššaš, Egypte, Mezopotámii, ako aj na sibírskych stepiach…), a nezakazoval to nikto, až do príchodu klerikmi riadených politikov po roku 1989.

Zabúdajú na koreň „interrupčnej“ otázky: Kedy vstupuje Bohom zoslaný Duch do tela dieťaťa? Je ľudský plod v matke už človek? Žiadny dôkaz o tomto nie je ani vo vede, ani v Písme Svätom. Keď šliapete po červoch, hýbu sa a chcú sa zachrániť. Prirovnanie ľudského plodu k červovi robia práve tí fanatici ktorí dokazujú že „dieťa“ v matkinom lone sa vraj „bráni“, a poskytujú o tom videozáznamy.

„Brániť sa“ – to je vedomá činnosť. Ľudské plody nemajú sebauvedomenie ani vedomie činnosti, nekonajú, sú len živené a majú jedinú úlohu – fyzicky dozrievať. Ľuďmi sa stávajú až po príchode na tento svet, ale to je už iná otázka – výchovy.

„Zmietať sa v bolesti“ – to je reflexná činnosť – rovnako u ľudského plodu ako u zvieraťa. Aj parazity sa „bránia“?

„Koreň sebauvedomenia“ prijíma človek až po vyššom, alebo duchovnom (spirituálnom) vzdelaní – všeobecne vzdelaním. Vzdelanie a duchovný rast sú dve paralelné spojené Cesty podobné špirále DNA. Keď ich oddelíte, už niet vedomia. U mnohých klerikov vidíme tuposť emotívnych vyjadrení na úrovni domáceho miláčika ktorý miluje svojho pána. Myslíte si že majú „vedomie o sebe a Bohu“? Chýba im ten koreň, ktorý sa ukrýva v Písme Sv. – ale to je tiež iná téma – spirituálnej výchovy.

Pokiaľ vieme, citujem Písmo – vybraných (!) ľudí „prorokov od matkinho lona“ si vyvolil Boh – ale to nie sú všetci ľudia! Písmo nehovorí že všetkých ľudí. Ostatní sú zrejme pred príchodom do pozemského Svetla, žiaľ, bezduchí. Mnohí zostanú bezduchí až do opustenia tohto sveta – nechcem tým povedať že nie sú ľudia, ale tvrdím, správajú sa horšie ako zver. Viď NATO-misie v cudzích krajinách.

K otázke „interrupcií“ patrí jedna jediná Božia odpoveď: „Nechajte kúkoľ rásť až do žatvy.“

Slobodu dostal človek od Boha. Slobodne volí čo koná. Táto sloboda oprávňuje každú ženu rozhodovať o svojom tele. Žena rozhodne či poskytne svoje telo pre rast svojho (dnes už aj cudzieho) plodu. Žena rozhodne či si dá odstrániť plod kvôli sociálnym, alebo kriminálnym či vzťahovým, alebo priam chorobným problémom.  Ak vezmeme žene slobodu rozhodovať o svojom tele, potom príde nárok na odovzdanie niektorého orgánu? Lebo nejaký potentát chce moju obličku tak mu ju musím dať? Presne to sú správne odpovede na otázky okolo interrupcií. Sloboda ženy je v tomto ohľade prvoradá a život plodu je otázka podriadená slobodnej vôli ženy. Lebo ako vieme, iba žena dokáže vynosiť dieťa. Ak to nechce, má výsostné právo chrániť integritu (zdravie a celistvosť) svojho tela.

Písmo schvaľuje a ponecháva voľbu každej žene – aj v tejto otázke. Ona nemusí vedieť ani to že má v lone „proroka“ ktorého povolal sám Boh “od matkinho lona“. Ak jej to Boh nedal na vedomie, nežiada ju o vynosenie. Ona má právo beztrestne požiadať o interrupciu. Žena si svoj skutok „vyžiadanej interrupcie“ ponesie sama pred Posledný Súd a iba Boh rozhodne o tom či to bola „vražda človeka“. Akým právom ju chce súdiť farizejská cirkev? Politickým právom?  Ak nedokážeš vzbudiť Ducha v žene, nesúď ju!  Neobmedzujte ju v tom čo si sama zvolí. Opakujem čo som už raz napísal: Ak žena sama považuje svoj plod za parazita, má právo sa ho zbaviť.

Vráťme sa k západným kanibalom – to, že vraždia neznámych ľudí aby získali ich nerastné bohatstvo (ropa, plyn, kontergan, drahé kamene, drahé kovy…) – toto by malo Vatikánu smrdieť ako „psí trus“. Lenže k tomuto sa nevyjadrujú. Súhlasia s vražednými misiami ako pocikané dieťa súhlasí s uličným gaunerom. Myslíte si pán PP Frančesko, že nášmu Bohu sa to páči? Tento váš zástoj pekelných politík? My vieme prečo to robíte – stále žijete v minulosti. Rusofóbne politiky vám vyhovujú lebo RF sa nepodriaďuje Vatikánu. Ale prečo by mali? Ich pravoslávie má hlboký vplyv na štátnu politiku, a tá je čistá aj podľa Písma Sv. – zákonmi zakázali gender-politiky a zákonom chránia slobodu ženy rozhodovať o sebe, nerobia kanibalské politiky – nevnucujú sa nikomu.

Pozrime sa bližšie na vatikánske obchádzanie otázok o gender-politikách. Krvopotne dávajú inštrukcie europoslancom cestou priamou (vatikánski „veľvyslanci“, nunciatúry), aj nepriamou (klerici a „kresťanskí“ politici), ako majú túto tému blokovať. Faktom je, ani náhodou neuvažujú o pomenovaní koreňov gender-politiky. Museli by ukázať prstom na USA a na zakladateľa genderizmu Edgara Hoovera.

Dvojaký meter Vatikánu je hriech, a ohlupovanie „ovečiek“ obchádzaním skutočnej Pravdy je definitívny, neodpustiteľný hriech ktorý si každý jednotlivec nesie sám na svojom krku ako diabolské jarmo.

Boja sa Svetla Pravdy? Svoj strach z Pravdy poprú, ale nevedia popierať potrebu dolárov – ako o tom svedčia tzv. „charitné zbierky“. Posielanie peňazí do krajín zdevastovaných kanibalskou politikou západných mocností, to je nalievanie vína do pažeráka diabla. Tí čo ťažia z cudzích krajín sa dokonca tešia popularite vo Vatikáne, veď občas im hodia aj nejaké drobné do mnohých zbierok.

V otázke gender politiky sú len dva korene: Jeden a najstarší koreň je v Pentateuchu (Mojžišov zákon). Písmo Sv. odsudzuje gender-politiky, citujem Ho : „… je to ohavnosť !“.  Druhý koreň je v diablom ovládanej krajine – USA – kde založil gender-politiky zakladateľ FBI Edgar Hoover – spočiatku tajne, od konca minulého storočia jeho „následníci“ už verejne („dúhové pochody“ falošne odkazujú na tzv. slobodu).

Keby Ježiš zrušil čo i len jediný príkaz Tóry, už by nemohol byť Spasiteľom. Nezrušil zákaz popierania vlastného ľudského stvorenia. Človek je aký je, musí prijať sám seba, a musí prijať aj svoj vlastný genotyp tak ako sa narodil. Človek má absolútnu slobodu v konaní, myslení – a táto sloboda je ohraničená fyzicky našou planétou a duchovne Písmom Svätým. V rámci týchto ohraničení sme slobodní.

Vkladať do našej existencie argumenty že „naša sloboda končí na slobode toho druhého“, to je politická demagógia.
Naša sloboda „vo vzťahoch“ nikde neknčí, ak „milujeme blížneho svojho ako seba samého“. Takto vyzerajú hranice ľudskej slobody. Kto miluje nešťastnú ženu ktorá chce odstrániť neželané tehotenstvo? Ten kto jej vyhovie.

Ako sa sem zmestí propagácia západných politík ktoré prijímajú zákaz interrupcií, a na druhej strane chcú ľudstvo ohlupovať gender-politikami, a stále pritom kanibalsky vraždia nevinných aby s pod ich nôh mohli vyťažovať nehorázne bohatstvá?

Ešte zostáva otázka subsidiarity na ktorú sa odvolávajú niektorí klerici, eu-poslanci a kresťanské krídlo Bruselu. Pýtam sa: Kde je subsidiarita osoby? Pri argumentácii štátnej subsidiarity v spoločenstve EÚ zabudli a úmyselne vynechali osobnú subsidiaritu. Každá osoba rozhoduje a koná svojprávne, sebavedome a slobodne v rámci platných štátnych zákonov tam kde sa práve nachádza – toto je osobná subsidiarita. Žena je nadradená plodu – žena rozhoduje o tom či bude rodiť, alebo preruší tehotenstvo.
Záver:
Žena má právo rozhodovať o svojom tele, komu ho poskytne a komu (čomu) nie.
Štáty majú právo odmietnuť politiky ktoré nezodpovedajú vierouke (Svätému Písmu), národnej identite (tradície, sloboda…), zvyklostiam, a prirodzeným (napr. aj biologickým) zákonom, ale aj tradičným vlastným zákonom.
Ak chceme urobiť „poriadok vo svete“, ako to ohlasuje PP Frančesko, musíme začať od Vatikánu – aby videl čo nechce vidieť: Genederizmus je ohlasovaný z USA, a zahraničná politika USA je duchovná zvrhlosť vraždenia nevinných ľudí.

 

Liz Truss prevetrala čiapku v Moskve

14.02.2022

Mixel pixel zaminir GB Liz Truss prevetrala čiapku v Moskve. Zaletela si do Moskvy a ani nevedela čo tam chce, a nevedela ani čo sú „Minské Dohovory“. Kuchárka v „banderastanskej“ kuchyni to vie, ale zaminir Truss ani šajnu. Najprv si zopakujeme čo sú tie Minské dohovory: Predovšetkým – podpísali ich zástupcovia EÚ a aj „banderstanu“, lebo [...]

Pán Fico, prestaňte paviánčiť, a konajte

10.02.2022

Až (!) 90% občanov SR (!) odmieta zapredanú Vládu SR a vlastizradnú prezidentku. GP Žilinka zadefinoval činnosť tejto lúzy ako vlastizradnú, ústavno-zločineckú. Napriek tomu celá opozícia len škrieka zo svojich konárov ako šibnuté paviány. To vám tak veľmi chutia banány (platy) ktoré vám napriek škrekotu stále idú? Ste ako opice – bez zodpovednosti voči voličom [...]

Synodalita

01.02.2022

Synodalita nie je organizovaná štruktúra, nemá to byť politická organizácia (PP Benedikt XVI), ale – a to je aj môj názor – má to byť jednota jednotlivcov v spojení s myslením IC XC („aby ste -sme- všetci jedno boli“). Žiaľ, všetky cirkevné spolky – počnúc vatikánskymi katolíkmi, končiac sektami – majú štruktúru založenú na politických [...]

Biden

Biden odstupuje z boja o Biely dom, podporil viceprezidentku Harrisovú

21.07.2024 20:02, aktualizované: 21:09

Myslím, že je v najlepšom záujme mojej strany a našej krajiny, aby som odstúpil, bolo mi cťou, uviedol prezident USA.

Dúhový Pride 2024 v Bratislave, LGBT pochod

Na Pride v Nemecku prišlo vyše milión ľudí. Je to významná demonštráciu za demokraciu, povedal tamojší minister

21.07.2024 18:37

Podujatie Lauterbach označil za "veľmi významnú demonštráciu za demokraciu, slobodu, za práva" kvír ľudí.

Zničená Stalinova busta

Stalin prišiel o hlavu: Rus pri Moskve rozmlátil pamätník diktátora, vrhol sa aj na Lenina

21.07.2024 18:24

Zábery zachytili páchateľa "v neadekvátnom stave", ako všetkou silou udrel kladivom do pomníka, a v pozadí sú počuť výkriky a hlasný smiech.

Poľsko, pád lietadla

V Poľsku sa zrútilo malé lietadlo, po dopade vzbĺklo. Zahynul 75-ročný pilot

21.07.2024 17:26

Lietadlo sa zrútilo do poľa s repkou. Keď hasiči dorazili na miesto, lietadlo horelo.

axon

Vítam Vás v mojom pravda.sk-blogu o logike súvislostí, žurnálnej logistike a sociálnom pozadí politiky. Nečakajte žiadnu chválu na všeobecnú činnosť človeka. Pračlovek bol inteligentnejší ako napríklad Soros... Peniazmi sa dá všetko, ale človek sa tým nezušľachtí. Axon.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 189
Celková čítanosť: 1724760x
Priemerná čítanosť článkov: 9126x

Autor blogu