Založ si blog

Antivaxer versus realita

Skutoční odborníci sa zhodujú v otázke rizika zápslu srdcového svalu – myokarditídy. V prípade detí, ktoré málokedy ochorejú na COVID-19, je otázka vaxovania nadbytočná rovnako, ako je nadbytočná myokarditída detí. Článok od odborníkov pre každého čitateľa.

zdroj: MedScape (Medicínsky Prehľad, USA) John Mandrola, MD, Uverejnené July 01, 2021

Výber odborných názorov uverejnených formou rešerše v odbornom lekárskom internetovom médiu hovorí jasnou rečou. Moje vlastné poznámky vsúvam v zátvorkáach takto (Axon pozn: …), a závere pridávam svoj názor.

Citujem zo zdroja:
V prvej polovici roku 2021 sa vakcíny mRNA javili ako takmer dokonalé. Pokusy uviedli viac ako 90% účinnosť vakcín Pfizer a Moderna. Oba poskytovali takmer stopercentnú prevenciu závažného ochorenia COVID-19 aj potom, čo sa eruptívne dostalo očkovanie stovkám miliónov dospelých, sa neobjavil žiadny signál poškodenia. Rovnako ako každý racionálny človek vidím v očkovacích látkach pre dospelých pozitívny pomer prínosu a poškodenia.

A čo deti a mladší ľudia?

Po „pozitívnej“ štúdii, v ktorej vakcínu mRNA dostalo niečo viac ako 1100 detí vo veku od 12 do 15 rokov, vzniklo hnutie za očkovanie mladých i adolescentov. „Pozitívne“ v úvodzovkách uvádzam z dvoch dôvodov:

Prvým je, že táto štúdia merala menejcennosť imunitnej odpovede, ale nie klinické výsledky.
(Axon pozn.: imunitná odpoveď je jedna vec, ide o tvorbu protilátok proti vakcíne; klinický výsledok je meranie chorobnosti, vzniku alebo odolnosti voči chorobe). Bolo by to nevyhnutné, pretože veľmi málo detí ochorie na COVID-19.

Ďalším dôvodom je, že autori tvrdili o priaznivom bezpečnostnom profile, ale 1100 detí nestačí na informovanie o bezpečnosti vakcíny, ktorá bude poskytnutá mnohým miliónom ľudí.

Následne prišli hlásenia o myokarditíde u mladých ľudí, potom ďalšie a ďalšie, teraz už aj jeden z dospelých (25 a viac rokov) vojenských regrútov. Tieto správy komplikujú situáciu, pretože mladí ľudia majú najnižšie riziko ochorenia COVID-19. Vznikla debata: niektorí argumentovali spomalením zavádzania vakcín pre deti, zatiaľ čo CDC poznamenala, že profil prínosov a poškodení je priaznivý.

Cieľom tohto článku je argumentovať, že pokiaľ ide o očkovanie mladých ľudí s nízkym rizikom vírusu, rodičom a mladším ľuďom by sa malo umožniť zvážiť rozhodnutie o očkovaní so svojimi klinickými lekármi bez toho, aby bol ktokoľvek očierňovaný ako antivaxxer.

Čo s myokarditídou?

Medicína je plná eufemizmov, ktoré skrývajú realitu: Namiesto „elektrošoku“ hovoríme „kardioverzia“; „ablácia“ namiesto „sťatie“; „fibróza“ namiesto „jazva“.

Termín „myokarditída“ sterilizuje a zahmlieva poranenie srdca v dôsledku zápalu srdca.

Lekár urgentnej medicíny a častý prispievateľ denníka New York Times Jeremy Faust nazval postvakcinačnú myokarditídu akože „self-limited troponinemia“
(Axon pozn.: troponín je látka ktorá sa uvoľňuje z mŕtvych buniek srdca pri rozpade srdcového svalu, napríklad pri infarkte alebo myokarditíde, troponín slúži ako biochemické potvrdenie procesu odumierania srdca, srdcového svalu. Názov ktorý si vymyslel dr. Fasust je zjemňujúco-zahmlievajúci, zakrýva myokarditídu slovami „svojsky, resp. neškodne zvýšená hladina troponínu“, pričom ignoruje realitu – zvýšenie troponínu v krvi je jednoznačný odkaz srdca – „moje bunky umierajú“).

Riaditeľka CDC Rochelle Walensky, MD, nedávno označila postvakcinačnú myokarditídu u mladých ľudí za „miernu“. Nesúhlasím; nazývanie „miernej myokarditídy“ mi pripomína príslovie o menšom chirurgickom zákroku.
(Axon pozn.: Povedať „mierna myokarditída“ je rovnaká hlúposť ako povedať „trošku tehotná“, alebo „mierne umierajúci“).

Menšia chirurgia je operácia niekoho iného; mierna myokarditída je niečo, čo sa stáva deťom iných ľudí. Ľudia majú iba jedno srdce; zapáliť to v mladom veku nie je maličkosť. Kardiológ z University of Michigan, Venk Murthy, špecialista na zobrazovanie, vyvrátil rámcovanie pojmom „mierna“ komentármi na Twitteri: „Ľuďom s myokarditídou sa zvyčajne odporúča obmedziť aktivitu, nasadia 1 alebo viac liekov, a v ich živote je zvýšené riziko srdcového zlyhania, a iných komplikácií (poruchy rytmu…). To môže mať vážne následky. “

Ako elektrofyziológ vidím komplikácie myokarditídy: srdcové zlyhanie a ventrikulárnu arytmiu v dôsledku jazvy. Bez ohľadu na skreslenie dostupnosti, lekári srdcového rytmu pociťujú asymetriu rizika myokarditídy. Aj keď je pravda, že väčšina myokarditíd sa bez problémov vyrieši, je tiež pravda, niekedy nie.

Rádiológ, ktorý číta skeny magnetickej rezonancie srdca, by sa mohol postaviť proti tomuto rámcu tvrdením, že myokarditída sa vyskytuje v bežnom spektre a dokonca aj pacienti s ťažkou myokarditídou sa väčšinou uzdravia.

Pediatri môžu proti môjmu hraničeniu tvrdiť, že väčšina postihnutých detí sa zotavila a boli prepustené z nemocnice.

Odborníci na verejné zdravie môžu tvrdiť, že viac ako 300 detí zomrelo na COVID-19 a zatiaľ nikto nezomrel na vakcínu, takže pomer prínosov a škôd uprednostňuje vakcínu.

To všetko sú pravdivé tvrdenia, ale takto ľudia neprijímajú lekárske rozhodnutia. Ľudia nie sú roboti (nemeriame straty a prínosy) bez emócií.

Ľudia sa špeciálne rozhodujú hľadajúc benefit, zvažujú a relativizujú riziko (podľa grafov), ale cítia riziko. Presviedčať ľudí o faktoch, keď grafy a štatistiky bránia porozumeniu klinickej praxi…
(Axon pozn.: Bežný človek, nie lekár, nechápe riziko vyjadrené v grafe ako sa kryje so stavom jeho dieťaťa, alebo jeho samého.)

Povedzme príklad: Rodičia (alebo starí rodičia) tínedžera majú určité existujúce podmienky. Tieto špeciálne okolnosti narúšajú rovnováhu a rodičia sa rozhodnú očkovať dospievajúceho. Porovnajte to s, povedzme, mladými rodičmi, ktorí nemajú žiadne rizikové faktory. Táto rodina cíti menšie riziko vírusu a mohli by cítiť väčšiu ľútosť, ak sa u ich dieťaťa vyvinie myokarditída. Pred rozhodnutím chcú vidieť viac údajov. Oba scenáre zobrazujú racionálne rozhodovanie.

Lekárske rozhodnutia by sa mali robiť takto: Vyváženie úsudku o prospechu a rizika poškodenia s prihliadnutím na špeciálne okolnosti.

Štatistiky a údaje na stretnutí FDA 23. júna, Tom Tomababukuro aktualizoval bezpečnosť vakcín a dvaja lekári CDC (Megan Wallace, DrPh a Sara Oliver, MD) diskutovali o prínosoch a rizikách vakcín mRNA u mladých ľudí. Obaja použili veľa diapozitívov.

Napriek tomu potrebujem iba dva údajové body na podporu svojho tvrdenia, že rodičom a mladistvým by malo byť dovolené robiť úsudky na základe ich osobnej (zdravotnej) situácie.
Prvým je snímka 13 prezentácie prospechu a rizika, ktorá ukazuje riziko COVID-19 hospitalizácie mladého človeka za posledné 3 mesiace menej ako 1 zo 100 000.
Druhým údajom je zo snímky 27 z rozhovoru Shimabukuro, ktorá ukazuje mieru myokarditídy u 12 až 17-ročných chlapcov po druhej dávke mRNA ako 132 / 2 039 871, teda asi 6 zo 100 000.
(Axon pozn.: pomer medzi istou ochorenia na COVID-19 bez vaxovania, k istote ochorenia po vaxovaní, je 1 ku 6. – t.j. kým zo sto tisíc detí ochorie na COVID -19 iba jedno jediné, (!) po vakcinácii proti „korone“ ochoreie na následky vaxovania až šesť (!) detí.)

Stačí povedať, nízke sadzby umožňujú zohľadnenie osobitných okolností a úsudku. Ale to sa nestalo. CDC dospelo k záveru „prínosy stále jednoznačne prevažujú nad rizikami očkovania proti COVID-19 u mladistvých a mladých dospelých“ a v tweete s 500 retweetmi Faust uviedol štatistiky a dospel k záveru: „#očkovať“ s emotikonom „mieru“.

Čo spoločenské dobro?

Niektorí môžu tvrdiť, že zdieľané rozhodnutia sa nevzťahujú na prevenciu prenosných chorôb. Očkovanie jednotlivca pomáha druhým tým, že znižuje prenos a podporuje imunitu stáda. Vakcína proti ľudskému papilomavírusu u chlapcov napríklad znižuje budúce riziko rakoviny krčka maternice u žien.
(Axon pozn.: Je to možné, ale prax ukazuje vysoký výskyt papilómov práve u očkovaných chlapcov a dievčat, pričom papilómy sú prekacerózy a môžu veľmi skomplikovať život jednotlivca. Tento údaj uvádzam ja zo svojej praxe.)

V prípade SARS-CoV-2 vidím s týmto argumentom dva problémy.
Vakcíny mRNA sú také účinné pri prevencii závažného ochorenia COVID-19, že občania USA nemusia byť pri ochrane závislí od ostatných. Ak chce byť niekto chránený, môže jednoducho získať ochranu. Nedávne správy z Izraela o náraste prípadov v dôsledku variantu Delta podporujú tento názor – išlo o prípady, nie o hospitalizácie.

(Axon pozn.: Izrael týždne pred Deltou ohlásil 100% očkovanosť občanov, čo umožnilo Delta variante prenikať cez spoločnosť, ale na druhej strane nie sú uvedené žiadne úmrtia s týmto variantom u očkovaných…)

Druhý problém so spoločensky dobrým argumentom sú hlásenia myokarditídy po vakcíne, je dostatočne silný na to, aby bol viac ako len korelátom (relativizujúcim porovnaním). Nie som etik, ale zdá sa byť pochybné nútiť mladých ľudí, aby sa vystavovali riziku pre neznámy prínos pre spoločnosť. Údaje z Izraela sú opäť poučné: prípady a hospitalizácie prudko klesli začiatkom roka aj bez povinného očkovania mladých.

Ostatné krajiny vidia potrebu nuansy pri očkovaní mladých:
Poradcovia v GB sa rozhodli nepodporovať očkovanie detí mladších ako 18 rokov.
V Nemecku Stála komisia pre očkovanie odporučila, aby očkovaciu látku dostali iba deti s už existujúcimi podmienkami (okolie infikované „koronou“).
Holandský zdravotný poradca vyzval rodičov detí, ktoré majú už existujúce COVID-podmienky, alebo detí z domácnosti s rodinným príslušníkom ktorý nemôže byť očkovaný, aby deti dostali vakcínu mRNA.

Výhody čakania
Nedávna prezentácia FDA o myokarditíde poskytla isté, jasné signály. Po druhom očkovaní bolo oveľa viac prípadov; častejšie boli postihnutí muži; a vekové skupiny s najvyšším výskytom boli 16- až 24-roční. Vzhľadom na extrémne nízke hladiny cirkulujúceho SARS-CoV2 v USA majú odborníci na verejné zdravie čas na zváženie rôznych otázok, možností pre mladých ľudí:
Poskytla by jedna dávka (obzvlášť u mladších mužov) lepší počet prínosov ako škôd?
Mali by sme študovať nižšie dávky u detí?
Mali by sme testovať mladých dospelých na príznaky obnovenej infekcie a oddialiť očkovanie u osôb s prirodzenou imunitou?

Záver: Nebezpečenstvo absolutizmu
V USA zostáva miera zaočkovanosti medzi zraniteľnými dospelými nižšia ako ideálna. A nie je to kvôli nedostatku informácií. Američania teraz môžu sledovať účinnosť očkovacej látky priamo z dôkazov v digitálnom priestore, ale aj v ich komunitách, kde prípady ochorenia prudko klesli.

Na svojej klinike príležitostne vidím rizikových dospelých, ktorí vakcínu odmietnu. Preto som veľmi zvedavý. Ide o ľudí, ktorí užívajú preventívne srdcové lieky.
Môžem sa mýliť, ale nemôžem sa ubrániť myšlienke, že absolutizmus v súvislosti s rozhodovaním o očkovaní mladých alebo minimalizácia škôd spôsobených myokarditídou môže znížiť dôveru v zasielané správy.

Zvážte, že na začiatku pandémie bolo intenzívne pokrytie správ s chýbajúcim článkom o myokarditíde po infekcii SARS-CoV-2. Stovky správ písali strašidelné titulky a vysokoškolský šport bol takmer zrušený. Následné štúdie nenašli žiadny dôkaz, že by vírus mal špeciálnu náchylnosť na zápal srdca. Neutrálny pozorovateľ by sa mohol čudovať: Ak by boli ľudia takí nadšení myokarditídou u mladých ľudí po infekcii, prečo sa rovnako neobávajú o tento skorý signál poškodenia vakcínou?

V čase keď píšem tento stĺpček, mnoho veľkých univerzít nariadi očkovanie pre deti v školskom veku. (Axon pozn.: v USA chápu „deti“ až do dovŕšenia 22. roku veku)
Niektoré nemocnice budú vyžadovať vakcíny mRNA pre všetkých zamestnancov-vrátane 18-ročného muža, ktorý pracuje v strojárstve, nemá žiadny kontakt s pacientom a ktorý sa pred niekoľkými mesiacmi zotavil z COVID-19. Možno, len možno, pokornejší a jemnejší prístup k očkovaniu u mladých ľudí s nízkym rizikom by zvýšil dôveru a príjem očkovacích látok.

John Mandrola praktizuje srdcovú elektrofyziológiu v Louisville v Kentucky a je dopisovateľom a podcasterom pre Medscape. Zastáva konzervatívny (opatrný) prístup k lekárskej praxi. Zúčastňuje sa klinického výskumu a často píše o stave lekárskych dôkazov.

___  Axon, vlastné názory:

Všimnite si (v texte vyššie) pokles výskytu infekcie aj bez očkovania mladistvých – v Izraeli.

Všimnite si pomer myokarditíd po očkovaní detí a mladých (6x) k pomeru ochorení na SARS-CoV-2 detí a mladých bez očkovania (1x) – na stotisíc detí a mladých.

Tento pomer je jednoznačný, aký lepší argument by chcel pán Lengvarský?

Podľa mňa treba očkovanie detí zrušiť, a ponechať na žiadosť rodičov, a na praktických lekárov, či detských lekárov, aby spoločne žiadateľ rodič a lekár rozhodli, či dieťa musí byť očkované (lebo napríklad okolo neho sú všetci nosiči SARS-CoV-2), alebo netreba lebo dieťa žije spokojne v neinfekčnom prostredí. Vulgarita násilného očkovania detí je priam terorizmus.

Ľudia (nezdravotníci) potrebujú jednoznačnú odpoveď, a nie dvojznačné úvahy odborníkov.
Skutočný odborník dokáže vybrať z terra množstva informácií presne tú ktorú potrebuje konkrétny človek, konkrétne dieťa.

Donucovať ľudí k vaxovaniu nejakými vyhláškami a podmienkami je totálny kanibalizmus, istota nenávisti, podnet na rozklad spoločnosti.

 

Liz Truss prevetrala čiapku v Moskve

14.02.2022

Mixel pixel zaminir GB Liz Truss prevetrala čiapku v Moskve. Zaletela si do Moskvy a ani nevedela čo tam chce, a nevedela ani čo sú „Minské Dohovory“. Kuchárka v „banderastanskej“ kuchyni to vie, ale zaminir Truss ani šajnu. Najprv si zopakujeme čo sú tie Minské dohovory: Predovšetkým – podpísali ich zástupcovia EÚ a aj „banderstanu“, lebo [...]

Pán Fico, prestaňte paviánčiť, a konajte

10.02.2022

Až (!) 90% občanov SR (!) odmieta zapredanú Vládu SR a vlastizradnú prezidentku. GP Žilinka zadefinoval činnosť tejto lúzy ako vlastizradnú, ústavno-zločineckú. Napriek tomu celá opozícia len škrieka zo svojich konárov ako šibnuté paviány. To vám tak veľmi chutia banány (platy) ktoré vám napriek škrekotu stále idú? Ste ako opice – bez zodpovednosti voči voličom [...]

Synodalita

01.02.2022

Synodalita nie je organizovaná štruktúra, nemá to byť politická organizácia (PP Benedikt XVI), ale – a to je aj môj názor – má to byť jednota jednotlivcov v spojení s myslením IC XC („aby ste -sme- všetci jedno boli“). Žiaľ, všetky cirkevné spolky – počnúc vatikánskymi katolíkmi, končiac sektami – majú štruktúru založenú na politických [...]

vojna na Ukrajine, Záporožie

ONLINE: Zelenskyj: Ukrajina nebude druhým Afganistanom. Ruská armáda musí každý deň utrpieť straty

22.04.2024 06:30, aktualizované: 07:38

Podľa Zelenského nebude Ukrajina druhým Afganistanom, ktorého prozápadná vláda sa zrútila s odchodom jednotiek USA.

Doktorka, zubárka, stomatologička Ana Meši, Kysáč

Boli sme sa pozrieť, ako funguje zubná turistika. Plomby, implantáty aj strojčeky vás v Srbsku vyjdú násobne lacnejšie

22.04.2024 06:00

Do srbského Kysáču sme sprevádzali tri pacientky, ktoré tam cestovali za zubnou turistikou a lacnejšími zákrokmi.

Britain Ukraine Fashion

Viac ako dve tretiny Ukrajincov majú o Slovensku dobrú mienku. Prečo vidia Poľsko horšie a Maďarsko v ich očiach prepadlo?

22.04.2024 06:00

Česko je v štátoch V4 v očiach Ukrajincov jasne najlepšie, naopak, Maďarsko utŕžilo debakel. Slovensko je na druhom mieste, za ním sa nachádza Poľsko.

náboje, zbraň, poprava

Z Iraku odpálili päť rakiet na americkú základňu v Sýrii

22.04.2024 05:55

Z irackého mesta Zumár bolo v nedeľu večer na americkú základňu v severovýchodnej Sýrii odpálených najmenej päť rakiet.

axon

Vítam Vás v mojom pravda.sk-blogu o logike súvislostí, žurnálnej logistike a sociálnom pozadí politiky. Nečakajte žiadnu chválu na všeobecnú činnosť človeka. Pračlovek bol inteligentnejší ako napríklad Soros... Peniazmi sa dá všetko, ale človek sa tým nezušľachtí. Axon.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 189
Celková čítanosť: 1711808x
Priemerná čítanosť článkov: 9057x

Autor blogu